Coördinator Pilots eID

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
22-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
505
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-624

Omschrijving

Voor KING gemeenten zijn wij op zoek naar een Coördinator Pilots eID die de diverse pilots die door gemeenten in samenwerking met Logius worden uitgevoerd coördineert. Waar nodig zal de coördinator bijsturen om juiste bevindingen over grootschalige implementeerbaarheid boven tafel te krijgen.
Digitale Agenda 2020
In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.
eID
Op dit moment wordt voor de gehele overheid gewerkt aan eID, een authenticatie- en autorisatiesystematiek voor zowel burgers, ondernemers als bedrijven. De aanpak en het resulterende stelsel zijn vergelijkbaar met die van eHerkenning; de markt is betrokken bij de ontwikkeling en de toepassing (verstrekking, gebruik, doorontwikkeling) van de systematiek. In de tweede helft van 2015 worden pilots gestart met enkele grote overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst. Met ingang van het vierde kwartaal van 2015 worden in het kader van de Digitale Agenda 2020 pilots met gemeenten (inclusief Impactanalyse) uitgevoerd. De pilots hebben vier doelen:

  1. Inzicht te verkrijgen in de (ruimere) toepassingsmogelijkheden van eID in verhouding tot eHerkenning en DigiD.

  2. Vaststelling van de mate van grootschalige implementeerbaarheid voor gemeenten

  3. Vaststelling van de impact van eID op gemeenten en de ondersteuningsbehoeften bij grootschalige implementatie

  4. Een aanpak voor het vervolg (b.v. business case of opschalingsplan c.q. implementatieplan).

Tijdens en na de pilots is een zorgvuldige communicatie met alle stakeholders van groot belang. In de voorbereiding en uitvoering van de pilots werk je met een hoge mate van zelfstandigheid. Je rapporteert aan de afdelingshoofden van KING eDiensten en KING Inzicht en Sturingsadvies.

Taken

Projectvoorbereiding

draagt zorg voor een pilot- en communicatieplan. In het pilotplan wordt duidelijk omschreven welke onderwerpen en vragen vanuit Digitale Agenda 2020 via de pilots geadresseerd moeten worden en op welke wijze de pilots hier invulling aan geven

Projectmanagement & uitvoering

coördineert en bewaakt de uitvoering van het pilots en pleegt waar nodig interventies
draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen in het pilotplan via de pilots
stemt af met bij de pilots betrokken partijen
levert een rapport over bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van eID door gemeenten op Projectevaluatie
draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten
adviseert over toekomstige ontwikkelingen en gebruik eID

  Relatiemanagement

ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk op operationeel en tactisch niveau
 initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de pilots eID
bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden
creëert draagvlak voor het project

Vereisten

WO werk- en denkniveau;
Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;
Kennis van en ervaring met gemeenten. Heeft met of bij gemeenten gewerkt, spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden met gemeenten;
Ervaring met het werken met pilots en/of proeftuinen;
Ervaring met het uitvoeren van Impactanalyses of vergelijkbare onderzoeken naar implementeerbaarheid van (ICT-)voorzieningen;
Ervaring in een landelijk project gericht op de ondersteuning van gemeenten door middel van het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlening- of informatiekundige initiatieven;
Ervaring met of kennis van authenticatie- en autorisatiemiddelen voor zowel burgers,ondernemers als bedrijven strekt tot aanbeveling;
In staat om zelfstandig en planmatig te werken;
Ervaring met het voeren van een projectadministratie;
Ervaring met het coördineren van de communicatie in complexe projecten;

Competenties

Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Resultaatgericht
Initiatiefrijk
Samenwerkingsgericht
Realiteitszin
Anticiperen
Delegeren en controleren

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten