Applicatiebeheerder/JAVA Ontwikkelaar

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
22-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
1
Bekeken
555
Status
Gesloten
Referentie
30151152

Omschrijving

Standplaats
Odijk

Startdatum
15-12-2015

Einddatum
15-04-2016

Optie tot verlenging
Ja, in overleg

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het applicatiebeheer en (kleinschalig) onderhoud voor de producten EPB (primair) en BVV. Het applicatiebeheer omvat het in stand houden van bestaande functionaliteit en koppelingen van deze producten met vele systemen van ketenpartners. Analyseren van verstoringen in de ketens van applicaties en het ondersteunen van technisch beheer bij het oplossen van deze verstoringen, zijn onderdeel van de werkzaamheden.

Het onderhoud/doorontwikkeling bestaat uit alle werkzaamheden die horen bij het realiseren van nieuwe koppelingen van en naar de betreffende applicaties. Bij doorontwikkeling op de BVV applicatie worden (soms) ook kleinschalige aanpassingen op bestaande Java-programmatuur begrepen, maar dit zal een beperkt deel van de werkzaamheden zijn.

Doelstelling
Borging van continuïteit van het basis applicatiebeheer voor beide producten en het in stand houden van de vereiste capaciteit voor onderhoud/doorontwikkeling.

Verantwoordelijkheden
In een klein team uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

Vakmatige taken
Bij zowel EPB als BVV speelt (eb)XML berichtenverkeer gebruik makend van een message broker met gerelateerde producten van de firma Axway een belangrijke rol. De taken omvatten het totale applicatiebeheer van de genoemde applicaties (van incidentoplossing, ondersteuning gebruikers, uitvoeren pro-actieve controles, overdracht van nieuwe releases naar het rekencentrum, etc). Daarnaast moeten er regelmatig nieuwe aansluitingen met ketenpartners worden gerealiseerd, waarbij de taken uiteen lopen van analyse tot realisatie (parametrisering van het standaard makelaar-product) en implementatie. Ook kunnen er soms kleinschalige wijzigingen op bestaande Java-programmatuur gevraagd worden.

Contacten
Overige teamleden van de applicatiebeheer-teams. Medewerkers van technisch beheer bij het implementeren van wijzigingen en analyse van operationele problemen. Daarnaast contacten met applicatiebeheerders van ketenpartner-systemen.

Inzet in de lijn of project
Inzet in de lijn.

Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding in een informatica-gerelateerde studie.

Werkervaring
Ervaring met message brokers en applicatie-integratie is een must. Kennis en ervaring met Axway Interchange wordt gezien als een pré. Ervaring met Java-software ontwikkeling is een vereiste.

Competenties

Kerncompetenties

flexibel
leergierige opstelling
doorzettersmentaliteit.
goede communicatieve vaardigheden
teamplayer.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen
Terugkoppeling offertes
05-10-2015

Toelichting gunning

Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-04-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template Algemeen 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
flexibel
leergierige opstelling
doorzettersmentaliteit.
goede communicatieve vaardigheden
teamplayer

Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 3 jaar relevante ervaring als (Technisch) applicatiebeheerder Java opgedaan in de afgelopen 5 jaar is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.

Aantoonbare opgedane (werk)ervaring van minimaal één ebMS adapter is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Minimaal een afgeronde en erkende hbo opleiding in een informatica gerelateerde richting is een eis (kopie diploma toevoegen).

Inhoudelijke CV wensen
30 %
Minimaal 2 jaar relevante ervaring als JAVA Ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 5 jaar is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
30 %
Aantoonbare opgedane kennis van ebXML specificatie (waar ebMS onderdeel van uit maakt). Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
30 %
Aantoonbare opgedane (werk)ervaing van Applicatie integratie op basis van S(FTP), Webservice en Oracle AQ exchange. Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
10 %
Aantoonbare opgedane kennis van Camel en XSLT. Dit moet duidelijk blijken uit/benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor dinsdag 29 september 14:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    22-09-2015 12:00
    Plaats
    Doetinchem

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten