Teamleider Bedrijfsadministratie

Opdrachtgever
Team ICT
Geplaatst op
22-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
844
Status
Gesloten
Referentie
Team090

Afrondingstoelichting

Beste Freelancer,

Deze opdracht hebben wij vanmiddag om 15.00 uur gesloten, maar ergens is iets fout gegaan.
Reacties die na 15.00 uur hebben plaats gevonden, kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen.

Team ICT


TOP-Opdrachtgevers

 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten
 • Yacht bv 30 opdrachten

Omschrijving

Functie

Teamleider Bedrijfsadministratie

Locatie

Den Haag

Start

z.s.m.

Eind

05-04-2016

Tarief

zo scherp mogelijk!

Werkomgeving

De Bedrijfsadministratie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hele bedrijfsadministratie de communicatie daarover in de vorm van rapportages.
Bedrijfsadministratie zorgt voor een volledige en betrouwbare vastlegging en verwerking van alle financieel administratieve feiten van DICTU-teams en projecten, de verrichting van betalingen, de facturering en de bewaking daarvan. Hierover informeert zij periodiek aan de managementniveaus MT, teamleiding en projectleiding over de feitelijke uitputting van budgetten en de prognose dienaangaande.

Het team heeft op grond van haar resultaatgebieden en daaruit voortvloeiende taken met alle andere uitvoeringseenheden te maken. Bedrijfsadministratie is dienstverlenend aan teams en projecten met het doel lijn- en projectmanagement te adviseren en ondersteunen in alle afwegingen met een financieel karakter.
Het team doet dit door is o.a. periodieke rapportages in te richten t.b.v. teams en projecten op basis van functionele eisen van (Business) Control. Deze rapportages zijn in overleg met de afnemers zodanig ingericht dat daarmee een adequate sturing mogelijk is. Bedrijfsadministratie is dienstverlenend aan teams en projecten met het doel lijn- en projectmanagement te adviseren en te ondersteunen bij het correct aanleveren, administreren en interpreteren van informatie met financieel-administratief karakter.

Gegeven het besturingsconcept van DICTU heeft de teamleider de verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen de door de Directeur F&I/CFO geschetste kaders (beleidsmatig, organisatorisch, inhoudelijk, planmatig en budgettair) invulling te geven aan de wijze waarop het team haar werkzaamheden verricht.

De teamleider werkt samen met de teamleider Control over de inhoud van en samenhang op de te verrichten werkzaamheden.
Binnen DICTU werkt de teamleider samen met de collega’s van de andere teams om gezamenlijk te waarborgen dat het verlenen van diensten en/of producten klantgericht, betrouwbaar en in overeenstemming is met de met de klant afgesloten overeenkomsten conform de SLA’s, Service en offertes.

De functie van teamleider BA behoort tot het team Bedrijfsadministratie. Het team bedrijfsadministratie maakt deel uit van de directie Financiën en Inkoop. Functioneel en hiërarchisch legt hij verantwoording af aan de directeur Financiën en Inkoop/CFO.

Resultaat

De teamleider BA heeft gezien het specialistische vakgebied van het team specifieke kennis van alle financiële aangelegenheden binnen het kader van een Baten-Lastendienst. Naast zijn HRM-verantwoordelijkheid draagt hij ook inhoudelijk bij aan het tot stand komen van producten en diensten uit de resultaatgebieden van het team. Voorts:

-Draagt zorg voor een klantgericht en betrouwbaar team bij en voor het verlenen van diensten;

-Zorgt dat het team Bedrijfsadministratie doelmatig functioneert;
-Is een spin in het web en zorgt voor een gemotiveerd en stimulerend team waar het prettig werken is en waar de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn bij het verlenen van diensten en/of het leveren van producten groot is;
-Draagt zorg dat het team zich ontwikkelt in de richting van de aan de teamleider opgedragen speerpunt(en).

Personele vereisten

 • HBO+ werk- en denkniveau;

 • Opleiding op het niveau van HOFAM, HEAO-BE of SPD1 en 2 of vergelijkbaar;

 • Ervaring met het werken in een baten-lastenomgeving

 • Ervaring met leidinggeven en coachen;

 • Kennis over en ervaring met personeelsaangelegenheden (HRM);

 • Kennis over en ervaring met (on)mogelijkheden van toepassing ICT, in het bijzonder mbt de ondersteuning van financieel-administratieve processen. Kennis van het werken met Oracle EBS.

 • Sociaal en communicatief vaardig (peoplemanager);

 • Kennis over en ervaring met werkplanning;

 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

De kandidaten moeten wel echt leiding kunnen geven aaneen bedrijfsadministratie en daar ook inhoudelijk echt verstand van hebben(bijv. SPD 2) en ervaring hebben met Oracle eBS.

Werkzaamheden

 • Adviseert over de voor uitvoering van het interne proces noodzakelijke kennis, kunde en attitude. Draagt zorg dat de medewerkers binnen het team in de gelegenheid worden gesteld opleidingen, trainingen, enz. te volgen;

 • Geeft leiding aan het team en coacht de tot het team behorende medewerkers;

 • Vormt de bindende factor binnen zijn eigen team en de samenwerking met het team Control;

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het HRM beleid binnen zijn team;

 • Legt verantwoording af aan de directeur F&I

 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

 • Is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de opgeleverde management- en financiële informatie en de kwaliteit van de verschillende administraties binnen zijn team;

 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de treasuryfunctie

 • Bewaakt het werkkapitaal

 • Bewaakt de cashflow en de liquiditeit

 • Consolideert en stelt een jaarrekening op

 • Vraagt leenplafond aan

 • Roept leenfaciliteit op

 • Is eindverantwoordelijk voor adequate bestelprocessen, contractbeheer en documentaire Informatieverzorging

 • Draagt zorg voor periodieke en ad hoc management informatie m.b.t. tijdregistraties;

 • Draagt zorg voor exploitatie-informatie over de afdelingen;

 • Draagt verantwoordelijkheid voor de financiële waardering DICTU;

Interesse?

Dan ontvangen we graag de volgende gegevens

 • Meest recente cv, in word formaat, in het Nederlands

 • Korte en duidelijke motivatie, gericht op de aanvraag, in het Nederlands

 • Beschikbaarheid

 • Tariefindicatie

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  23-09-2015 08:22
  Plaats
  Menaam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 09:37
  Plaats
  Nieuwegein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 10:18
  Plaats
  Weesp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 11:40
  Plaats
  Huizen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 12:39
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2015 20:56
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten