IAM Architect RVB

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
24-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
35
Status
Gesloten
Referentie
1021

Omschrijving

Rol

IAM Architect RVB

Werkniveau

Senior

Locatie

Zie extra informatie

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

01-04-2016

Aantal uren per week

32 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

28-09-2015

PROJECTINFORMATIE

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:

Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)

Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)

Voormalige directie Rijksvastgoed. (dRV)

Het RVB gaat haar ICTdienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoedspecifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifiekeprocessen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties enRijksvastgoedProcessen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oudesituatie met 4 proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in terichten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap datonder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Visie

Het RVB maaktintegraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantalspecifieke taken op vastgoedgebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik vande voorzieningen die vanuit DGOBR rijksbreed geleverd worden aan derijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststellingvan de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van hetSSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoedprocessen zijningericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningenlevert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan hetRVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingproces in hetvastgoeddomein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoedgerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en debruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP

Na afronding van hetprogramma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) beschikthet RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties inonderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessenmaximaal ondersteunen.

Project Identity Management RVB

Het programma HARP isgestart, en bestaat uit 23 projecten. Het project waar dit profiel betrekkingop heeft is project 2 “Identitymanagement RVB”. Een van de redenen om testarten met dit project is voortgekomen uit het ontstaan van het Rijksvastgoedbedrijfdoor het samenbrengen van de RGD, het RVOB en de DVD. Voor deze onderdelenbestaan verschillende IdM landschappen.

Het project heeft totdoel een eindbeeld Identity Management voor het RVB te ontwikkelen met eenbijbehorende roadmap. Het eindbeeld houdt rekening met de flexibele departementaleophanging van een organisatie als het RVB en wordt uitgewerkt op alle lagenbinnen de enterprise architectuur. De organisatorische implementatie van deeerste essentiële stappen van de roadmap behoort eveneens tot de opdracht.Hierbij kan in ieder geval gedacht worden aan het beheren van de levenscyclusvan de identiteiten van de verschillende voormalige onderdelen ten behoeve vande juiste toegang te verstrekken voor zowel fysieke als logische voorzieningen

Senior IAM architect

Gevraagd wordt een senior IAM architect voor project 2“Identity Management RVB”. De verwachting is dat de belasting voor de geschiktekandidaat neerkomt op gemiddeld 32 uur per week. De IAM architect versterkt hetproject team en zal een grote rol gaan spelen in het opstellen van eeneindbeeld Identity Management RVB, met bijbehorende roadmap , uitwerking roadmap in EA en de PSA.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Gevraagd wordt een zeer ervaren IAM architect met aantoonbare ervaring binnen de Rijksoverheid. Ervaring met transities van IdM omgevingen en deimplicaties hiervan kunnen overzien op alle lagen van de architectuur isessentieel. Het is een pré als deze specifieke ervaring is bij overheidsorganisaties.

De senior IAM architect heeft als specialist kennis van de verschillendeconcepten en principes, trends en ontwikkelingen van IAM, mede binnen deRijksoverheid. De senior IAM architect is een generalist op strategisch niveau en specialist op tactisch enoperationeel niveau en kan ideeën en visie concretiseren in realistische ontwerpen van completebedrijfsinformatie huishoudingen of grote delen daarvan. Begrijpt precies watde conceptuele rol is van de informatielaag tussen applicaties en processen. Istevens zeer goed in staat om dit uit te dragen op verschillende niveaus in deorganisatie. Hij/zij is een informatie consultant die zeer creatief en goed kan ontwerpen.Vertaalt zonodig strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en in demarkt, zoals wet- en regelgeving en informatiebeveiliging naar consequentiesvoor de informatiehuishouding van de onderneming en de ketenpartners.

Op de hoogte van Rijksbrede IdM en IAMontwikkelingen.

Ervaring met werken bij deRijksoverheid.

Ervaring met het ministerie van BZK is eenpré.

Ervaring met transities van ICTdiensverlening is een pré.

Ruime ervaring met IdMketenbeheer.

Kennis en ervaring met diversetechnische IdM oplossingen en koppelvlakken.

Zo vertrouwd met alle lagenvan de architectuur dat wijzigingen op de ene laag nagenoeg ‘automatisch’vertaald kunnen worden naar effecten op de andere lagen. Dit criterium telt extra zwaar.

GEDRAGSKENMERKEN

Profiel: gericht op samenwerking, pro-actief, gevoelvoor sociale verhoudingen, omgevingsbewust, analytisch, kritisch, zelfstandig,creatief in oplossingen, transparant. Gericht op tijdige levering van het resultaat.

EXTRA INFORMATIE

Geen vaste standplaats:aanwezigheid waar nodig op de locaties Den Haag (voornamelijk), reizen naar Apeldoorn en Utrecht behoort tot de reikwijdte.

Begindatum zo spoedig mogelijk, snelle opbouw naar maximale inzet bespreekbaar eveneens als de inzet van een ingewerkt duo:

Einddatum in 2016.Evaluatie samenwerking na 3 maanden.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten