Bouwer, ontwerper

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
24-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
odijk
Reacties
0
Bekeken
20
Status
Gesloten

Omschrijving

Werkzaamheden
Senior Ontwerper/Bouwer

Standplaats
Odijk
Startdatum
05-12-2015
Einddatum
15-02-2016
Optie tot verlenging
Ja
Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De ontwerper-bouwer Microsoft Windows en Citrix draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT-oplossingen en volgt hierbij de invulling van het producten portfolio. De ontwerper-bouwer geeft invulling aan bouw, testen integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name en voor de bouw en samenstelling van ICT producten en diensten binnen een expertisegebied.

Doelstelling
De kandidaat is in eerste instantie verantwoordelijk om landelijk afgestemde oplossingen aan te leveren voor issues die tijdens de migratie worden gemeld.
Verantwoordelijkheden
Verwerken oplossingen voor gevonden problemen in nieuwe releases.
Gereedmaken van producten van externe leveranciers voor integratie en test in de release.
is aanspreekpunt en vraagbaak voor andere ontwerpers en bouwers;
stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;
geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen;
ondersteunt zonodig in de werkzaamheden van collega ontwikkelaars.
Vakmatige taken
programmeert, configureert en vervaardigt scripts;
vervaardigt realisatie testplannen en voert unit- en geïntegreerde realisatietesten uit;
verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen;
handelt realisatieproblemen af.
Biedt ondersteuning aan het migratieproject

Opleiding
Een afgeronde erkende HBO / WO opleiding is een wens.
Een afgeronde erkende Microsoft System Engineer certificering is een wens.
Een afgeronde erkende Citrix Certified Professional certificering is een wens.
Werkervaring
Werkervaring als Microsoft system engineer opgedaan is een eis
Werkervaring als Citrix Engineer opgedaan is een eis
Aantoonbare kennis van en ervaring met XenApp / Xendesktop architecturen is een eis.
Aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur ontwikkeling is een wens,
Aantoonbare kennis van ITIL is een wens.
Competenties
oplossingsgerichtheid
verbeeldingskracht / creativiteit
nauwkeurigheid
kwaliteitsbewustzijn
stressbestendigheid
Planning / Afspraken
Intake gesprekken
data volgen
Terugkoppeling offertes
05-10-2015
Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding
Gewicht van prijs
15 %
Gewicht van kwaliteit
85 %
Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.
De EMVI komt als volgt tot stand
prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 5-12-2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 15-2-2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.
De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:
oplossingsgerichtheid
verbeeldingskracht / creativiteit
nauwkeurigheid
kwaliteitsbewustzijn
stressbestendigheid
Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als Microsoft system engineer opgedaan is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als Citrix Engineer opgedaan is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Aantoonbare kennis van en ervaring met Altiris is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Aantoonbare kennis van en ervaring met XenApp/Xendesktop architecturen is een eis. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Inhoudelijke CV wensen
30 %
Aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur ontwikkeling is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit en per werk-/opdrachtgever benoemd zijn in het CV van de kandidaat.
Scoreverdeling
0-1 jaar ervaring
0/5
1-2- jaar ervaring
1/5
2-3 jaar ervaring
2/5
3-4 jaar ervaring
3/5
4-5 jaar ervaring
4/5
5 jaar of meer ervaring
5/5
20 %
Een afgeronde erkende Citrix Certified Professional certificering is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
20 %
Een afgeronde erkende Microsoft System Engineer certificering is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
15 %
Een afgeronde erkende HBO / WO opleiding is een wens. Een duidelijk leesbaar kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
15 %
Aantoonbare kennis van en ervaring met ITIL is een wens. Dit moet duidelijk blijken uit en benoemd zijn in het CV van de kandidaat.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten