Senior Tester Acceptatie

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
25-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
787
Status
Gesloten
Referentie
RA20150724-95572

Afrondingstoelichting

Beste professional,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben een selectie gemaakt van de best passende kandidaten. De kandidaat die aan ICTU is aangeboden heeft hiervan afzonderlijk bericht ontvangen van ons.

Helaas moeten wij u, indien u geen afzonderlijk bericht gehad heeft, via deze weg afwijzen. Wij wensen u veel succes met verdere sollicitaties en adviseren u onze website in de gaten te houden. Wij krijgen zeer regelmatig interessante, soortgelijke vacatures binnen. Wie weet kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen.

Hartelijke groet,

HintTech


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 240 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #HintTech op zoek naar een Senior Tester Acceptatie

Locatie werkzaamheden Den Haag
Gewenste aanvangsdatum z.s.m
Verwachte einddatum 31 december 2015 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract
Aantal uren inzet per week 32 uur (24 uur bespreekbaar)

Reageren uiterlijk: woensdag 30 september voor 10.00 uur

Evt. selectiegesprekken vinden plaats : vanaf 5 oktober

Context
Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere de BRP- en Migratieteams. Team BRP realiseert het opleveren en overdragen naar beheer van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen. Team Migratie zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Een apart Integratie & Test-team (I&T) draagt zorg voor het geïntegreerd testen van de oplossingen van Team BRP en Team Migratie.

 1. Het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

De functie maakt deel uit van het project AI&C, onderdeel Acceptatie. Acceptatietesten worden uitgevoerd op de releases die door het project O&R worden opgeleverd, nadat unit- en Integratietests hebben plaatsgevonden. Testplanning, -voorbereiding en –uitvoering gebeurt onder aansturing van de testcoördinator Acceptatie, door beheerders van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en specialisten van gemeenten en afnemersorganisaties. Samenwerking met project O&R is daarbij essentieel.

De diverse acceptatietesten worden uitgevoerd op meerdere omgevingen binnen een nieuwe ICT-infrastructuur die door de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt beheerd.

De test- en acceptatiestrategie is beschreven in het Master Test Plan van Operatie BRP. Per release wordt een detailtestplan opgesteld. Bij de planning en uitvoering is afstemming met RvIG en DICTU essentieel. Operatie BRP bepaalt de strategie en voert regie op de planning en de uitvoering. De acceptatietesten worden uitgevoerd met medewerking van specialisten van RvIG, gemeenten en afnemerorganisaties. De test-infrastructuur is nieuw ingericht en wordt beheerd door DICTU. Voor testmanagement en –rapportages wordt JIRA gebruikt.
Over de inhoud van de systeemreleases wordt afgestemd met project O&R, zowel de ontwikkelteams als het Integratie & Test-team
Beschrijving behoefte algemeen
Binnen het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie, deelgebied Acceptatie, is vanwege de toegenomen omvang en complexiteit van het plannen, organiseren, uitvoeren en rapporteren van de acceptatietesten voor de opgeleverde en komende systeemreleases behoefte aan versterking van het (kleine) acceptatieteam met een senior tester Acceptatie. De senior tester wordt de inhoudelijke rechterhand en back-up van de coördinator Acceptatietesten.

Gewenste profiel

Taak

De senior tester is onder andere verantwoordelijk is voor

– Ondersteuning van en samenwerking met de coördinator Acceptatietesten;
– Opstellen testplannen (doel, scope, aanpak, tijdschema);
– Bijdragen aan de specificatie van testcriteria;
– Aansturing van en afstemming met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en vertegenwoordigers van gemeenten en afnemers;
– Afstemming met het project O&R, in het bijzonder met I&T;
– Beheer van testtooling;
– Opstellen van testrapportages, inclusief statistieken, voor intern gebruik als ook voor de opdrachtgever en stuurgroep.

Kennis en vaardigheden
– Beschikt over een gedegen kennis van testmethoden, testtools, databases berichtstandaards en ICT-infrastructuur
– Is aantoonbaar organisatiesensitief
– Is vaardige schrijver en presentator, zuivere formuleerder, hoge productiviteit
– Kan veel informatie opnemen en snel verwerken, ziet verbanden, mogelijkheden en risico’s
– Is mentaal flexibel, kan meebewegen en schakelen
– Is op een constructieve manier eigenwijs, vasthoudend op de kern en doel, flexibel in de weg daarheen
– Is analytisch sterk, onderscheidt makkelijk hoofd- en bijzaken;
– Is kwaliteitsbewust, zowel met betrekking tot de inhoud als de vormgeving en werkt resultaatsgericht, ook onder tijdsdruk;
– Is een vaardige schrijver en presentator die zorgvuldig formuleert;
– Is in staat eigen werk en dat van anderen te plannen, te organiseren en te coördineren;
– Heeft een hands-on mentaliteit; kan en wil naast conceptueel denken en coördineren van werkzaamheden, ook zelf vanuit de inhoud oordelen en handelen;
– Werkt gestructureerd, maakt daarbij afspraken, neemt initiatief en maakt af;
– Is vaardig met testtools en SQL; kennis en ervaring met specifieke tools strekt tot aanbeveling;
– Is zeer vaardig met MSWord, MSPowerpoint en MSExcel;
– Ervaring met Jira strekt tot aanbeveling.

Opleiding en ervaring
– Minimaal HBO werk/denkniveau (relevante studierichting);
– tenminste 10 jaar aantoonbare testervaring waarvan tenminste 5 jaar als tester van omvangrijke en complexe ICT-systemen;
– Heeft ervaring met het opstellen van testplannen, afleiden van requirements en criteria, organisatie van testuitvoering en de rapportage van resultaten;
– Heeft aantoonbare ervaring in een complexe werkomgeving met hoge werkdruk en verschillende belangen.

Eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze aan de eisen voldoet zoals gesteld onder Opleiding en ervaring en de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid (ínclusief wel of niet aanwezig kunnen zijn op genoemde datum van selectiegesprekken) tegemoet.

Met vriendelijke groet,
HintTech

HintTech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  25-09-2015 12:19
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-09-2015 21:54
  Plaats
  rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-09-2015 10:50
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-09-2015 09:35
  Plaats
  Zoeterwoude

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten