Testnavigator

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
25-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Odijk
Reacties
0
Bekeken
267
Status
Gesloten
Referentie
30151176

Omschrijving

Standplaats
Odijk

Startdatum
01-12-2015

Einddatum
30-11-2016

Optie tot verlenging
Ja

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
Geautomatiseerd testen en functioneel testen van een front-end applicatie.

Doelstelling
De Dienst ICT zorgt 24x7 voor totstandkoming, beheer en ondersteuning van de ICT voor de organisatie centrum is onderdeel van de afdeling Ontwikkeling en test alle systemen en applicaties voordat die worden opgenomen in de exploitatie- en productieomgeving van de organisatie

Verantwoordelijkheden
De Testnavigator maakt deel uit van een multidisciplinair scrumteam in het Softwarehuis en richt zich op het testen van de ontwikkelde landelijke informatieproducten. De testnavigator rapporteert aan de Product Owner en aan de Testmanager.

Vakmatige taken
Het zelfstandig opzetten en onderhouden van een geautomatiseerde regressietest met behulp van het intern ontwikkelde Testframework. Opstellen en uitvoeren van testgevallen en rapporteren daarover.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
Testanalisten, testmanager, ontwikkelaars en projectleider.

Inzet in de lijn of project
Inzet in project.

Opleiding
HBO/ WO opleiding
TMap en ISTQB gecertificeerd

Werkervaring

 • Ruime (meerjarige) ervaring met het testen informatieproducten, bij voorkeur .Net-applicaties en webservices.

  • Ervaring met het automatiseren van testsets bv middels SOAPUI en Selenium.

  Kennis en vaardigheden mbt het volgende geldt als een sterke pre

  • ervaring met het werken in een multidisciplinair team op een Agile werkwijze

  • Ervaring met het analyseren en bewerken van XML berichten

 • Ervaring met SQL queries voor bevragen en creëren van testsituaties.

  • Ervaring met Excel.

Competenties
Communicatief sterk,
Analytisch sterk,
Proactief (ophalen informatie) en
Teamspeler

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats woensdag 7 oktober 2015 van 12:00 - 14:30 uur en op maandag 12 oktober 2015 van 09:00 - 12:00 uur in Odijk. Gelieve hiermee rekening te houden.
Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek, ontvangen hier uiterlijk een dag voor de intake bericht over.

Terugkoppeling offertes
13-10-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria
Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief beinvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01 december 2015 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30 november 2016 voor 36 uur per week.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe.
U kunt gebruikmaken van de bijgevoegde template. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag te weten:

 • communicatief sterk

 • analytisch sterk

 • proactief (ophalen van informatie)

 • teamspeler

Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 5 jaar relevante ervaring als Testanalist opgedaan in de afgelopen 5 jaren. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat.

Minimaal 3 jaar relevante ervaring als Testautomatiseerder in de afgelopen 3 jaren. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat.

Aantoonbare testautomatisering opgedaan met een tool. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat.

Inhoudelijke CV wensen
25 %
Aantoonbare werkervaring in het werken in Agile /. Scrumteam. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat.
20 %
Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig testen in een .Net omgeving. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat
15 %
Aantoonbare werkervaring met Testautomatisering met selenium en SOAPUI. Dit moet helder naar voren komen in het CV van de kandidaat.
10 %
Aantoonbare ervaring met het testen van informatiesystemen bij de organisatie is een wens.
10 %
Een afgeronde HBO / WO opleiding. U dient een kopie van het behaalde diploma toe te voegen aan de
bieding.
15 %
Een afgeronde TMap opleiding. U dient een kopie van de behaalde diploma / certificering toe te voegen aan de bieding.
5 %
Een afgeronde ISTQB-opleiding. U dient een kopie van de behaalde diploma / certificering toe te voegen aan de bieding.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor vrijdag 2 oktober 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten