Projectleider invoering BRP

Intermediair
H Consultancy Groep b.v.
Geplaatst op
28-09-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rheden
Reacties
1
Bekeken
663
Status
Gesloten
Referentie
wpjob-673

Omschrijving

Voor de gemeente Rheden zoeken wij een projectleider invoering BRP, die de gemeente volgens planning aan laat sluiten op de landelijke BRP.

BRP

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) en regelt op welke wijze gegevens over personen worden bijgehouden en verstrekt. Dit project (project BRP) behelst het voorbereiden op en aansluiten van de gemeentelijke voorzieningen op de Basisregistratie Personen zodat hiermee voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen van die nieuwe Wet BRP.

De doelstellingen van dit project is te voldoen aan de wettelijke verplichting (wet BRP) door

de kwaliteit van de gegevens checken en verbeteren;
aanpassen van werkprocessen en aanschaffen van burgerzakenmodules (BRP-applicatie) ten behoeve van bijhouden persoonsgegevens;
aansluiten als afnemer op de landelijke BRP.

Daarvoor zijn de volgende resultaten bereikt

de koppeling tussen de relevante binnengemeentelijke processen en systemen en de BRP is gerealiseerd;
gegevens uit de locale BRP migreren naar de landelijke BRP;
werkprocessen zijn waar nodig aangepast;
de medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwe BRP;
burgerzakenmodules zijn verworven, geïnstalleerd, getest en in gebruik en beheer genomen;
huidige locale BRP-systemen zijn ontmanteld en buiten gebruik gesteld.

Taken

In overleg met opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep opstellen van het projectplan gebaseerd op de projectstartnotitie.
Sturen op resultaten, kwaliteit, tijd en geld.
Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van medewerkers.
Afstemmen met de opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep over mijlpalen en inhoudelijke beslissingen.
Anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen die het project beïnvloeden.
Vooraf en tijdens het project de planning en activiteiten doordenken en zorgen dat zaken tijdig geregeld zijn.
Bijhouden van een projectlog en issuelijsten.
Partijen bij elkaar brengen. Organiseren van overleggen en bijeenkomsten.
Afstemming  zoeken met bestaande projecten en werkprocessen in de organisatie.
Mede realiseren van bewustwording van de komst van de BRP binnen de  gemeente en haar omgeving
Analyseren van de impact van de komst van de BRP op de gemeente.
Afstemming met de landelijke betrokken organisaties van BZK, VNG en KING.
In kaart brengen van de gevolgen van het gebruik van BRP gegevens in de organisatie door aansluiting op de landelijke database.  Waar nodig implementeren van veranderingen in processen en systemen.
Specifieke taken t.a.v. het vernieuwen van werkprocessen en informatievoorziening bij de afdeling burgerzaken:

Opstellen (en aanpassen van bestaande) werkprocessen burgerzaken. Dit in samenwerking met de medewerkers en management van burgerzaken.
Het maken van een functioneel ontwerp in afstemming met de  gemeentelijk informatiearchitectuur en behoeften op het gebied van e-burgerzaken (dilemma: 1 loket / systeem vs. efficiëntie bij aanvragen producten en diensten).
Opstellen van aanbestedingsdocumenten en begeleiden van de aanbesteding.
Sturen op de gemaakte afspraken met de geselecteerde leverancier.
Opstellen van  een gedegen testplan en samen met de medewerkers uitvoeren van acceptatietesten.
Begeleiden van het implementeren en in gebruik nemen van het nieuwe systeem.

Specifieke taken t.a.v. de gevolgen van de BRP voor het werken met basisregistraties in onze gemeente:

Implementatie van de binnengemeentelijke levering van persoonsgegevens (BGL). (Door het verdwijnen van de lokale administratie verandert binnen de gemeente de levering van persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers.)
De BRP maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Goede afstemming met de ketenpartners noodzakelijk.

Eisen

HBO / WO diploma
Minimaal 3 jaar recente praktijkervaring op het gebied van projectmanagement
Minimaal 1 jaar recente ervaring met het leiden van een vergelijkbaar project bij een gemeente.
Aantoonbare kennis van en recente ervaring met burgerzakenprocessen
Aantoonbare kennis en recente ervaring met gebruik van persoonsgegevens in de gemeentelijke informatiehuishouding en basisregistraties
Kennis van e-dienstverlening binnen burgerzaken
Aantoonbare recente ervaring met het omgaan met weerstand in de organisatie en het borgen van de samenwerking tussen afdelingen
Aantoonbare kennis en ervaring met gemeentelijke informatiehuishouding
Aantoonbare kennis en ervaring met het moduleren van werkprocessen

Competenties

Oordeelsvorming, regisseren en resultaatgerichtheid
Verbinden van verschillende disciplines (proces, mens en techniek)
Volwaardig gesprekspartner voor het management
Open en toegankelijk voor medewerkers (inlevend en organisatiegevoelig)
Vasthoudend, initiatiefrijk en doortastend in het uitvoeren van  afgesproken werkzaamheden (resultaatgericht)
Communicatief ingesteld
Stressbestendig

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    29-09-2015 09:01
    Plaats
    Nijkerk

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten