Projectleider invoering BRP

Opdrachtgever
FlexPay Professionals
Geplaatst op
29-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gelderland
Reacties
1
Bekeken
495
Status
Gesloten
Referentie
MAAP00749

Omschrijving

Voor onze opdrachtgever een gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar een Projectleider invoering BRP.

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) en regelt op welke wijze gegevens over personen worden bijgehouden en verstrekt. Dit project (project BRP) behelst het voorbereiden op en aansluiten van de gemeentelijke voorzieningen op de Basisregistratie Personen zodat hiermee voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen van die nieuwe Wet BRP.

De doelstellingen van dit project is te voldoen aan de wettelijke verplichting (wet BRP) door

-de kwaliteit van de gegevens checken en verbeteren;
-aanpassen van werkprocessen en aanschaffen van burgerzakenmodules (BRP-applicatie) ten behoeve van bijhouden persoonsgegevens;
-aansluiten als afnemer op de landelijke BRP.

Het eindresultaat van het project is dat onze gemeente volgens planning is aangesloten op de landelijke BRP. Daarvoor zijn de volgende resultaten bereikt:

-de koppeling tussen de relevante binnengemeentelijke processen en systemen en de BRP is gerealiseerd;
-gegevens uit de locale BRP migreren naar de landelijke BRP; -werkprocessen zijn waar nodig aangepast;
-de medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwe BRP;
-burgerzakenmodules zijn verworven, geïnstalleerd, getest en in gebruik en beheer genomen;
-huidige locale BRP-systemen zijn ontmanteld en buiten gebruik gesteld.

De taken van de Projectleider invoering BRP bestaan uit

-In overleg met opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep opstellen van het projectplan gebaseerd op de projectstartnotitie;
-Sturen op resultaten, kwaliteit, tijd en geld;
-Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van medewerkers;
-Afstemmen met de opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep over mijlpalen en inhoudelijke beslissingen;
-Anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen die het project beïnvloeden;
-Vooraf en tijdens het project de planning en activiteiten doordenken en zorgen dat zaken tijdig geregeld zijn;
-Bijhouden van een projectlog en issuelijsten;
-Partijen bij elkaar brengen. Organiseren van overleggen en bijeenkomsten;
-Afstemming zoeken met bestaande projecten en werkprocessen in de organisatie;
-Mede realiseren van bewustwording van de komst van de BRP binnen de gemeente en haar omgeving;
-Analyseren van de impact van de komst van de BRP op de gemeente;
-Afstemming met de landelijke betrokken organisaties van BZK, VNG en KING;
-In kaart brengen van de gevolgen van het gebruik van BRP gegevens in de organisatie door aansluiting op de landelijke database. Waar nodig implementeren van veranderingen in processen en systemen;
-Specifieke taken t.a.v. het vernieuwen van werkprocessen en informatievoorziening bij de afdeling burgerzaken:
◦Opstellen (en aanpassen van bestaande) werkprocessen burgerzaken. Dit in samenwerking met de medewerkers en management van burgerzaken;
◦Het maken van een functioneel ontwerp in afstemming met de gemeentelijk informatiearchitectuur en behoeften op het gebied van e-burgerzaken (dilemma: 1 loket / systeem vs. efficiëntie bij aanvragen producten en diensten).
◦Opstellen van aanbestedingsdocumenten en begeleiden van de aanbesteding.
◦Sturen op de gemaakte afspraken met de geselecteerde leverancier.
◦Opstellen van een gedegen testplan en samen met de medewerkers uitvoeren van acceptatietesten.
◦Begeleiden van het implementeren en in gebruik nemen van het nieuwe systeem

Specifieke taken t.a.v. de gevolgen van de BRP voor het werken met basisregistraties in onze gemeente:
◦Implementatie van de binnengemeentelijke levering van persoonsgegevens (BGL). (Door het verdwijnen van de lokale administratie verandert binnen de gemeente de levering van persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers.)
◦De BRP maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Goede afstemming met de ketenpartners noodzakelijk.

Functie eisen

De Projectleider invoering BRP voldoet aan onderstaande functie eisen

-HBO / WO diploma;
-Minimaal 3 jaar recente praktijkervaring op het gebied van projectmanagement;
-Minimaal 1 jaar recente ervaring met het leiden van een vergelijkbaar project bij een gemeente;
-Aantoonbare kennis van en recente ervaring met burgerzakenprocessen;
-Aantoonbare kennis en recente ervaring met gebruik van persoonsgegevens in de gemeentelijke informatiehuishouding en basisregistraties;
-Kennis van e-dienstverlening binnen burgerzaken;
-Aantoonbare recente ervaring met het omgaan met weerstand in de organisatie en het borgen van de samenwerking tussen afdelingen;
-Aantoonbare kennis en ervaring met gemeentelijke informatiehuishouding;
-Aantoonbare kennis en ervaring met het moduleren van werkprocessen.

Vaardigheden

-Verbinden van verschillende disciplines (proces, mens en techniek);
-Volwaardig gesprekspartner voor het management;
-Open en toegankelijk voor medewerkers (inlevend en organisatiegevoelig);
-Vasthoudend, initiatiefrijk en doortastend in het uitvoeren van afgesproken werkzaamheden (resultaatgericht);
-Communicatief ingesteld;
-Stressbestendig.

Competenties

Onze organisatie brede competenties zijn: klantgerichtheid, verantwoordelijkheid, en flexibiliteit.

De functie specifieke competenties zijn: oordeelsvorming, regisseren en resultaatgerichtheid.

Inhoudelijke CV eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Geef daarnaast in maximaal 1 A4 aan wat de belangrijkste punten zijn voor onze opdrachtgever om de BRP succesvol te implementeren.

Werkomgeving [functie_o] Wijzigen

Bedrijfscultuur Wijzigen

Arbeidsvoorwaarden Wijzigen

De Projectleider invoering BRP start per 1 november 2015 voor 20 uur per week tot minimaal 1 juli 2016. Optie tot verlenging van 6 maanden is mogelijk.

Ben jij of ken jij iemand die geïnteresseerd is? Reageer dan voor 15 oktober a.s.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    30-09-2015 15:03
    Plaats
    Eindhoven

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten