IT Entersprise architect

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
29-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
272
Status
Gesloten
Referentie
1043

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Den Haag Senior 32-36 uur

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2298

Rol IT Enterprise architect
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 22-10-2015
Einddatum 22-03-2016
Aantal uren per week 32-36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

De Raad voor de rechtspraak vormt de schakel tussen de minister van Veiligheid en Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

De Raad vervult een coördinerende, initiërende, stimulerende, facilitaire, toezichthoudende of sturende rol. De Raad is tegelijkertijd het aanspreekpunt voor en woordvoerder van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat.

De Raad voor de rechtspraak is gevestigd in het voormalig kantoor uit 1920-1924 van de Nederlandsche Handelsmaatschappij aan de Kneuterdijk 1 te Den Haag.

De IT Enterprise Architect valt onder het CIO Office en legt verantwoording af aan de uitvoerend CIO.

Rechtspraak betreft de verwerking van informatie en leent zich bij uitstek voor toepassing van IT. De Rechtspraak beschikt over een uitgebreide IT-infrastructuur en dito applicatielandschap, variërend van websites zoals rechtspraak.nl tot primaire processystemen. Voor het beheer en doorontwikkeling daarvan is een IT-governance in het leven geroepen. Deze governance is bij de Rechtspraak in 2012 ingericht volgens het Demand – Supply model. De regiefunctie op de werking van de IT Governance is belegd bij het CIO office. Het CIO office staat onder leiding van de uitvoerend CIO die binnen het mandaat van de CIO acteert. Onlangs is de IT Governance herijkt en zijn nieuwe inzichten toegevoegd ten aanzien van de sturing en beheersing van IT vernieuwing en beheer en de mandatering van het opdrachtgeversschap vanuit de CIO.

De werkzaamheden van het CIO office bestaan uit het opstellen van IT beleid, zorgdragen voor de implementatie en de evaluatie voor en namens de CIO. Hiertoe zijn processen ingericht op het gebied van Informatiebeleid en Ketenafstemming, Life Cycle Management, Applicatie en Dienstenportfoliomanagement, Projectenportfoliomanagement, IT Control en Architectuur waarbinnen de activiteiten plaatsvinden. Er zijn privacy en security kaders beschikbaar die door de uitvoeringsorganisatie (spir-it) worden vertaald naar systeemoplossingen.

De Rechtspraak is bezig met een omvangrijk digitaliseringsprogramma KeI (Kwaliteit en Innovatie) waarbij privacy en security belangrijke thema’s zijn. Vanwege de veelheid aan lopende ontwikkelingen binnen en buiten de Rechtspraak is er voor de periode van ten minste 5 maanden behoefte aan ondersteuning van een IT Enterprise architect met als aandachtsgebied security en privacy. Er is een optie tot verlenging.

Als IT Enterprise architect met aandachtsgebieden security en privacy stel je de security en privacy architectuur van de Rechtspraak op. Daarnaast zorgt de architect voor de realisatie daarvan door onder andere het opstellen van een implementatieplan, waarin security, organisatorische en andere relevante aspecten zijn uitgewerkt. Belangrijk in deze rol om succesvol te zijn is de samenwerking met de andere partijen in de IT Governance (Enterprise architect van het CIO Office, IT Vraag en IT uitvoeringsorganisatie). De enterprise architectuur dient gezamenlijk opgezet en gedragen te worden waarbij ieder vanuit zijn eigen rol en viewpunt participeert.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Academisch werk- en denkniveau in de richting van informatica / technologie

Aantoonbare ervaring als IT Enterprise Architect

Aantoonbare ervaring met security en privacy in relatie tot enterprise architectuur

Aantoonbare ervaring met projecten, development en beheerprocessen

Aantoonbare algemene, actuele en brede kennis van informatica toepassingen voor de bedrijfsvoering

Is in staat een visie te vertalen naar ICT mogelijkheden en toepassingen.

OVERIGE EISEN EN WENSEN

Aantoonbare ervaring met bestuurlijke verhoudingen bij voorkeur binnen de overheid.

Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitwerken van beleidsvoorstellen, -notities, -plannen en rapportages.

Aantoonbare ervaring met het samenwerken met andere partijen

Aantoonbare ervaring met het toepassen van beleid in de praktijk.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken

Het opstellen, aanvullen en onderhouden van IT Security normenkaders, enterprise architectuur en randvoorwaarden uitgaande van reeds ontwikkeld informatiebeveiligingsbeleid.

De IT Security normenkaders en randvoorwaarden actualiseren op basis van de rijks brede kaders zoals BIR, VIR en VIRBI, bestaande en nieuwe wet- en regelgeving, gebruikersbehoeften, markt- en technologische ontwikkelingen.

De normenkaders en randvoorwaarden in samenwerking met stakeholders vertalen naar eenduidige IT enterprise architectuur keuzes. De stakeholders zijn onder andere de beveiligingsambtenaar (BVA), security officer, de enterprise architect van het CIO Office, de Businessarchitect van de IT Vraag organisatie en de Domein architect Security van de IT Uitvoeringsorganisatie. en de ketenpartners.

Toezien op naleving van beleidskaders en randvoorwaarden.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

Beschik over zeer goede communicatieve vaardigheden.

Verbanden kunnen leggen

Het kunnen denken in scenario’s

Beschikt over een zeer goede helikopterview.

Kan in processen denken

Is standvastig in zijn besluitvorming

Zowel conceptueel kunnen denken als kennis over de werking in de praktijk hebben

Organisatiesensitiviteit, onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie

Overtuigingskracht, verkrijgt instemming voor plannen, ideeën of producten waarvan anderen in eerste instantie niet overtuigd waren.

EXTRA INFORMATIE

Datum en tijd intake gesprekken: de gesprekken staan gepland op 8 oktober (tussen 14-15 uur),12 oktober (tussen 11-12 uur) en 15 oktober (tussen 14-15 uur).

Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  29-09-2015 15:14
  Plaats
  Asperen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten