Projectleider Invoering BRP

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
30-09-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Rheden
Reacties
0
Bekeken
31
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

01-11-2015

Einddatum

01-07-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

20

Sluitingsdatum

15-10-2015 om 17:00 uur

Opdrachtomschrijving

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) en regelt op welke wijze gegevens over personen worden bijgehouden en verstrekt. Dit project (project BRP) behelst het voorbereiden op en aansluiten van de gemeentelijke voorzieningen op de Basisregistratie Personen zodat hiermee voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen van die nieuwe Wet BRP.

De doelstellingen van dit project is te voldoen aan de wettelijke verplichting (wet BRP) door

de kwaliteit van de gegevens checken en verbeteren;
aanpassen van werkprocessen en aanschaffen van burgerzakenmodules (BRP-applicatie) ten behoeve van bijhouden persoonsgegevens;
aansluiten als afnemer op de landelijke BRP.
Het eindresultaat van het project is dat onze gemeente volgens planning is aangesloten op de landelijke BRP. Daarvoor zijn de volgende resultaten bereikt:

de koppeling tussen de relevante binnengemeentelijke processen en systemen en de BRP is gerealiseerd;
gegevens uit de locale BRP migreren naar de landelijke BRP;
werkprocessen zijn waar nodig aangepast;
de medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwe BRP;
burgerzakenmodules zijn verworven, geïnstalleerd, getest en in gebruik en beheer genomen;
huidige locale BRP-systemen zijn ontmanteld en buiten gebruik gesteld.

Taken

In overleg met opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep opstellen van het projectplan gebaseerd op de projectstartnotitie.
Sturen op resultaten, kwaliteit, tijd en geld.
Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van medewerkers.
Afstemmen met de opdrachtgever, stuurgroep en projectgroep over mijlpalen en inhoudelijke beslissingen.
Anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen die het project beïnvloeden.
Vooraf en tijdens het project de planning en activiteiten doordenken en zorgen dat zaken tijdig geregeld zijn.
Bijhouden van een projectlog en issuelijsten.
Partijen bij elkaar brengen. Organiseren van overleggen en bijeenkomsten.
Afstemming zoeken met bestaande projecten en werkprocessen in de organisatie
Mede realiseren van bewustwording van de komst van de BRP binnen de gemeente en haar omgeving
Analyseren van de impact van de komst van de BRP op de gemeente.
Afstemming met de landelijke betrokken organisaties van BZK, VNG en KING
In kaart brengen van de gevolgen van het gebruik van BRP gegevens in de organisatie door aansluiting op de landelijke database. Waar nodig implementeren van veranderingen in processen en systemen
Specifieke taken t.a.v. het vernieuwen van werkprocessen en informatievoorziening bij de afdeling burgerzaken:
Opstellen (en aanpassen van bestaande) werkprocessen burgerzaken. Dit in samenwerking met de medewerkers en management van burgerzaken.
Het maken van een functioneel ontwerp in afstemming met de gemeentelijk informatiearchitectuur en behoeften op het gebied van e-burgerzaken (dilemma: 1 loket / systeem vs. efficiëntie bij aanvragen producten en diensten).
Opstellen van aanbestedingsdocumenten en begeleiden van de aanbesteding.
Sturen op de gemaakte afspraken met de geselecteerde leverancier.
Opstellen van een gedegen testplan en samen met de medewerkers uitvoeren van acceptatietesten.
Begeleiden van het implementeren en in gebruik nemen van het nieuwe systeem.
Specifieke taken t.a.v. de gevolgen van de BRP voor het werken met basisregistraties in onze gemeente:
Implementatie van de binnengemeentelijke levering van persoonsgegevens (BGL). (Door het verdwijnen van de lokale administratie verandert binnen de gemeente de levering van persoonsgegevens aan binnengemeentelijke afnemers.)
De BRP maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Goede afstemming met de ketenpartners noodzakelijk.

Kennis en ervaring (EISEN)

HBO/WO

Minimaal 3 jaar recente praktijkervaring op het gebied van projectmanagement

Minimaal 1 jaar recente ervaring met het leiden van een vergelijkbaar project bij een gemeente.

Aantoonbare kennis van en recente ervaring met burgerzakenprocessen

Aantoonbare kennis en recente ervaring met gebruik van persoonsgegevens in de gemeentelijke informatiehuishouding en basisregistraties.

Kennis van e-dienstverlening binnen burgerzaken.

Aantoonbare recente ervaring met het omgaan met weerstand in de organisatie en het borgen van de samenwerking tussen afdelingen

Aantoonbare kennis en ervaring met gemeentelijke informatiehuishouding

Aantoonbare kennis en ervaring met het moduleren van werkprocessen

Vaardigheden

Verbinden van verschillende disciplines (proces, mens en techniek)
Volwaardig gesprekspartner voor het management
Open en toegankelijk voor medewerkers (inlevend en organisatiegevoelig)
Vasthoudend, initiatiefrijk en doortastend in het uitvoeren van afgesproken werkzaamheden (resultaatgericht)
Communicatief ingesteld
Stressbestendig
Competenties

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten