Consultant Applicatie Rationalisatie senior

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
30-09-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
437
Status
Gesloten
Referentie
1056

Afrondingstoelichting

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Rol

Consultant Applicatie Rationalisatie

Werkniveau

Senior

Locatie

Den Haag

Startdatum

12-10-2015

Einddatum

01-01-2016

Aantal uren per week

24 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum

06-10-2015

PROJECTINFORMATIE

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDENE

én senior consultant Applicatie Rationalisatie in verband met een onderzoek op het onderwerp applicatie rationalisatie (AR) VenJ. De consultant schijft namens een kernteam de handreiking en bereidt de interviews en workshops voor en verzamelt informatie. Zie verder onder. De senior consultant wordt aangestuurd en legt verantwoording af aan de projectleider.

Applicatie rationalisatie heeft betrekking op het optimaliseren van applicatielandschap van VenJ. Optimaliseren door applicaties te saneren (verwijderen van applicaties die niet meer of beperkt gebruikt worden en door te ontdubbelen) en te standaardiseren (inzetten op het gebruik van generieke en gemeenschappelijke applicaties). Dit is geen doel op zich, er moeten duidelijke kwalitatieve en potentiele kwantitatieve voordelen zijn.Het thema AR maakt onderdeel uit van het I-plan spoor ‘basis op orde’. In het kader van Thema 1.3 wordt richting gegeven aan de opzet van applicatie rationalisatie binnen VenJ.

Voor VenJ is AR een relatief nieuw onderwerp met een duidelijke afhankelijkheid met een aantal andere thema’s van het I-plan VenJ. Om deze reden wordt begonnen met een onderzoek op dit onderwerp.

De doelstelling van het onderzoek (het project) is om de kaders op te stellen voor het doelmatig inrichten en uitvoeren van Applicatie Rationalisatie binnen VenJ.

De twee potentiele optimalisatiegebieden stellen ons instaat om ervaring op te doen met de aanpak.

Opgeleverd wordt in het kader van dit project (o.l.v. de projectleider) is een handreiking en vervolgaanpak AR. Ervaring opgedaan bij het rationaliseren in een tweetal beperkte potentiele optimalisatiegebieden is mede input bij het opstellen van deze stukken.

 1. een handreiking AR voor VenJ. Ervaring opgedaan bij het rationaliseren in een tweetal beperkte potentiele optimalisatiegebieden is mede input bij het opstellen van deze stukken.

De volgende elementen worden uitgewerkt

 Governance: er wordt een handreiking opgesteld die partijen helpt om

 tijdens de uitvoering van rationalisatietrajecten een werkbaar governancemodel in te richten, en

 om tijdens de transitieperiode, met in acht neming van de specifieke randvoorwaarden van elk rationalisatietraject, een werkbare governance voor de periode daarna te ontwerpen en ‘in place’ te brengen.

 Financieringsmodel: er wordt een rekeninstrument ontwikkeld waarmee de business cases van toekomstige rationalisatieprojecten inzichtelijk kunnen worden gemaakt;

 Scenario(’s) aanpak: er wordt een aantal transitie-scenario(’s) opgesteld die de keuze in de rationalisatieaanpak bij verschillende uitgangsposities kunnen ondersteunen;

 Best practices: diverse best practices worden geïnventariseerd en gedocumenteerd, bij voorbeeld ten aanzien van de business cases (kwalitatief en kwantitatief);

 Andere randvoorwaarden die aan het licht komen;

 1. Er wordt een voorstel voor vervolgacties en een vervolgaanpak opgesteld.

Dit plan levert inzicht in concrete besparingsgebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in mogelijkheden op korte, middellange en lange termijn. Ook wordt aandacht besteed aan afhankelijkheden die voortvloeien uit andere gerelateerde projecten binnen en buiten het i-Plan.

WERKOMGEVING

Bij VenJ betreft het zowel het bestuursdepartement als de uitvoeringsorganisaties die relatief zelfstandig zijn (rechtspraak, OM, etc). Al deze organisatie hebben hun eigenstandige verantwoordelijkheid en sturingslijnen.

DE AFDELING/ Team

Het thema 1.3 Applicatie Rationalisatie is onderdeel van het I-plan VenJ. Opdrachtgever voor dit thema is de plaatsvervangend Secretaris Generaal (pSG). Opdrachtnemer voor dit thema is de portefeuillehouder van dit thema, de themahouder. Deze rol is ingevuld door de directeur Directie informatisering en Inkoop (DI&I), de centrale directie van VenJ voor ICT en Informatievoorziening.

De resultaten van dit project worden vastgesteld in de CIO Raad, vooraf worden deze besproken in de voorportalen (de VS&IP, het CTO en het Architectuur Forum VenJ).

Een projectleider stuurt namens de thematrekker het projectteam aan, dit in samenspraak met de zogenaamde materiedeskundige en een Enterprise Architect (het kernteam). De senior consultant legt verantwoording af aan de projectleider.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alleharde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiverenwaar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet hetvoldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in hetCV.Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 Afgeronde universitaire opleiding

 Aantoonbare ervaring / diepgaande vakmatige kennis als senior consultant op het resultaatgebied applicatie rationalisatie zoals beschreven (3 jaar).

 Aantoonbare ervaring met processen op basis van methodieken als TOGAF (of een andere architectuurstandaard), ITIL en ASL (3 jaar).

WENSEN

 Applicatierationalisatie, bewezen deskundigheid en ervaring. Soortgelijke opdrachten uitgevoerd. De volgende elementen zijn relevant zijn (zie ook paragraaf ‘B’).

o Governance

o Financieringsmodel

o Scenario(’s) aanpak (transitie-scenario(’s)).

o Best practices zoals ten aanzien van de business cases

o Eerste concrete optimalisatiegebieden.

o Randvoorwaarden Applicatie Rationalisatie.

 Bewezen kennis van de VenJ organisatie / een vergelijkbare organisatie (meerdere organisatieonderdelen die een federatief verband samenwerken), dit in relatie met het onderwerp applicatie rationalisatie.

GEDRAGSKENMERKEN

De senior consultant is een breed inzetbare managementadviseur. Voor de invulling van de functie zijn de volgende kerncompetenties noodzakelijk:

 Beschikkend over uitstekende contactuele- en adviesvaardigheden alsook schriftelijke vaardigheden.

 Bestuurssensitiviteit

 Innovatief handelen

 Netwerken

 Overtuigingskracht

 Samenwerken

 Resultaatgerichtheid

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  01-10-2015 19:04
  Plaats
  Bergen Op Zoom

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten