medewerker planning en rapportage

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
01-10-2015
Periode
1 tot 2 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
25
Status
Gesloten

Omschrijving

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2332

Rol medewerker planning en rapportage
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week 40 uur

PROJECTINFORMATIE

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil bereikbaar zijn voor Nederlanders en buitenlanders in het buitenland die consulaire vragen hebben. Dit betreft klanten die een vraag hebben over consulaire diensten als legalisatie, paspoort- en visa -aanvragen, etc.. Hiermee beoogt het ministerie een vergroting van zichtbaarheid, klantgerichtheid en bereikbaarheid. Het 24/7 Contact Center is daarbij verantwoordelijk voor:- beantwoorden van eerste lijns consulaire vragen van burgers in de hele wereld via alle voor de klant beschikbare kanalen (telefonie, e-mail, social media, app, websites, etc..)

  • verstrekken van informatie over klantvragen en dienstverlening aan beleidsafdelingen, RSO’s, posten en derden

  • beleggen van complexere tweede lijns vragen bij posten, RSO’s en/of casemanagement

  • beleggen van complexere tweede lijns vragen bij posten, SO’s en/of casemanagement

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingendie hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

uitgebreide ervaring met inrichting/operationele uitvoering van WFM processen binnen een multy skilled contact center omgeving waarbij verschillende kanalen geblend worden aangeboden.

uitgebreide ervaring met inrichting/operationeleuitvoering van WFM processen binnen een 24/7 opererende organisatie waarbij ooknoodsituaties aan de orde komen

ervaring met het maken van en uitvoeren van analyses opbasis van operationele rapportages binnen een contact center omgeving

sterk ontwikkeld in de competentie samenwerken. Besef vanhet belang van het maken van de verbinding tussen WFM cijfers enerzijds en teamcoördinatoren en voorlichters anderzijds en in staat om dit in de praktijk uitte voeren

ervaring met het coachen en opleiden van collega’s voorwie het WFM vak nieuw is.

Overigekennis/competenties die een pré zijn

‘hands on’ en actiegerichte persoon

Vindt het leuk om met systemen te werken en complexe analyses en roosterpuzzels te maken

Is flexibel genoeg om eenmaal gemaakte analyses enroosters aan te passen aan de vaak veranderende praktijk

goede kennis van en ervaring met werken met Excel eneventueel Access

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De medewerker is verantwoordelijk voor de inrichting van een goed werkend Workforce Management (WFM) systeem en proces. Op basis daarvan is een gedegenforecast mogelijk van verwacht binnenkomend verkeer aan klantvragengecombineerd met een adequate planning van benodigde capaciteit aanvoorlichters op skill niveau. Die wordt vertaald naar een 24/7 dienstrooster voorvoorlichters rekening houdend met wet en regelgeving en voorkeuren vanvoorlichters. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van professionele WFM tools ensoftware van Interactive Intelligence gecombineerd met andere rapportage enanalyse mogelijkheden en tooling binnen BZ , waaronder Excel.

Daarnaast is demedewerker verantwoordelijk voor de inrichting van continuekwaliteitsverbetering binnen de afdeling gegeven de beschikbare processen. Hetinrichten en verzorgen van rapportages en analyses ten behoeve van besturingvan de afdeling is onderdeel van de functie.

De medewerker

ontwerpt, onderhoudt en analyseert inrichting van WFMtooling en proces op basis van de beschikbare WFM tooling,

ontwerpt, onderhoudt en analyseert operationele enfinanciële rapportages met betrekking tot kwaliteit en doorlooptijd;

verzorgt (half)jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse endagelijkse forecasting en planning envertaalt deze naar een wekelijks rooster en dagelijkse inzet;

ondersteunt het afdelingshoofd en de teamcoördinatoren bijhet verbeteren van de performance van de afdeling en de consulairevoorlichters, gegeven de bestaande processen

ontwerpt, onderhoudt en beheert kwaliteitsmeting enverbeteringssysteem;

maakt analyses op basis van rapportages (KTO, instroomcalls, gespreksduur, doorlooptijd);

GEDRAGSKENMERKEN

Klantgericht

Oordeelsvorming

Analytische vaardigheden

Organisatiesensitiviteit

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal datplaatsvinden op

8 oktober 2015 tussen 12:00uur en 14:00 uur.

Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niethet geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat Between de kandidaat aanbiedt bij de organisatie. Wanneer de kandidaat op intake is geweest, geldt nog 3 werkdagen na de intake exclusiviteit.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten