Business Analist

Opdrachtgever
Detabase
Geplaatst op
01-10-2015
Periode
1 tot 2 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
28
Status
Gesloten

Omschrijving

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2342

Rol Business Analist
Werkniveau Medior
Locatie Gouda/Den Haag
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week 36

PROJECTINFORMATIE

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op dji.nl.

Directie Informatievoorziening

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.

De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheer- en onderhoudsorganisatie van DJI.

Afdeling Informatiemanagement (IM)

Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.

Project Managementinformatie

DJI werkt aan het verder verbeteren en professionaliseren van haar bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de ondersteunende processen en de sturing binnen de organisatie. Betrouwbare management informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe benutten we onze capaciteit nu, en hoe kunnen we de capaciteit in de toekomst nog beter benutten zonder het detentieklimaat aan te tasten? Beantwoording van dit soort vragen vereist een optimale koppeling van primair proces gegevens en bedrijfsvoering informatie. Doordat er vaker diensten en detentietrajecten ingekocht worden, verandert de informatie die nodig is op management niveau. Bundeling van de bedrijfsvoeringstaken bij de rijksoverheid leidt tot een verschuiving van een deel van de informatievoorziening die voorheen binnen DJI werd geregeld naar elders binnen de overheid. Het project levert een bijdrage aan de kwaliteit van de ondersteunende processen en de sturing binnen de organisatie en zorgt voor een flexibele, kwalitatieve hoogwaardige, innovatieve en adaptieve managementinformatie voorziening

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Afgeronde technische hbo- of academische opleiding gericht op bedrijfskundige informatica of informatica-techniek;

Minimaal 5 – 10 jaar relevante werkervaring in BI / datawarehouse projecten als business analist

In staat om snel bestaande informatie aan te vullen tot een volwaarde business analyse die de basis legt voor doorontwikkeling

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie en een technisch complexe omgeving;

Vaardig in het toepassen van verschillende methodes en technieken voor het verzamelen van requirements (bijv. interview, workshops, documentanalyses);

In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning. Dient zelfstandig en professioneel met zijn werkplanning om te gaan;

Adviseren van het projectteam over inhoudelijke zaken

In staat om tijdig te rapporteren aan de projectmanager over voortgang en issues;

Kennis van en ervaring met het justitiedomein in het algemeen, DJI in het bijzonder;

Ervaring in het opstellen van proces- en informatiemodellen.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Omschrijving werkzaamheden

-De business analist is een spin in het web en een betrouwbare schakel tussen de business, het project Metis de regieorganisatie DI en de IT ontwikkeling.

-Opstellen van het informatiemodel;

-Uitvoeren en beschrijven van business analyses in de rol van BI analist in een project dat leidt tot integrale management informatie (BI traject);

-Interviews met business vertegenwoordigers en gegevens eigenaren om te achterhalen wat de opbouw (procesmatig) en berekeningswijze van KPI’s is;

-Rapporteren en documentatie van bevindingen;

-Uitvoeren van datanalyses op bronnen;

-Inzichtelijk maken van datakwaliteit, bepalen van de impact van datakwaliteit op het datawarehouse en de datamarts cf. datavault methode;

-Nauwe afstemming met project architect over uit te voeren werkzaamheden;

-Het geven van presentaties aan groepen van gebruikers en leidinggevenden over de bevindingen van zijn informatie analyse;

-Bijdrage leveren aan project inhoudelijke workshops en discussies;

-Bereid tot het uitvoeren van projecttaken die soms buiten het competentieprofiel vallen maar die nodig zijn voor de voortgang en oplevering van projectresultaten

Governance

Jij wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de Projectmanager. Deze is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van je urenverantwoording. Daarnaast onderhoud je functionele contacten met business-analisten van de afdeling IM, collega-afdelingen binnen DI en vertegenwoordigers van het veld en de ketenpartners van DJI.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten