Projectmanager ERP Harmonisatie

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
01-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
733
Status
Gesloten
Referentie
1063

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 159 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Rol Projectmanager ERP Harmonisatie
Werkniveau Senior
Locatie Zie extra informatie
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 31-12-2016
Aantal uren per week 36 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een fusieorganisatie sinds 1 juli 2014 van de volgende vier diensten:

Voormalig Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Voormalig Rijksgebouwendienst (RGD)

Voormalig Defensie Vastgoed (DVD)

Voormalige directie Rijksvastgoed. (dRV)

Het RVB gaat haar ICT dienstverlening onderbrengen bij SSC-ICT Haaglanden. Vastgoedspecifieke ICT processen blijven bij RVB in huis. Verder gaat het RVB de bedrijfsspecifieke processen en systemen harmoniseren in het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP). Doel hiervan is om voor het RVB vanuit de oude situatie met 4 proces- en applicatielandschappen, een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Visie

Het RVB maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid, en heeft daarbinnen een aantal specifieke taken op vastgoedgebied. Daarom maakt het RVB maximaal gebruik van de voorzieningen die vanuit DGOBR rijksbreed geleverd worden aan de rijksonderdelen, zoals is opgedragen door de ministerraad met de vaststelling van de Hervormingsagenda Rijksdienst. RVB betrekt alle ICT diensten van het SSC-ICT die niet specifiek voor ondersteuning van de vastgoedprocessen zijn ingericht. Voor de vastgoed specifieke diensten wordt een ‘leveringsketen’ ontwikkeld waarin SSC-ICT de beschikbaarstelling van de ICT voorzieningen levert, en het RVB de proces specifieke configuraties beheert. Hiermee kan het RVB haar eigen verantwoordelijkheid voor het voortbrengingproces in het vastgoeddomein van de rijksoverheid borgen. Bij het inrichten van de vastgoed gerelateerde ICT systemen voor het RVB zijn de RVB processen en de bruikbaarheid van de toepassingen richtinggevend.

Programma HARP

Na afronding van het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP) beschikt het RVB over 1 integrale bedrijfsprocesstructuur die ondersteund wordt door 1 integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

De projecten

Het programma HARP is gestart, en bestaat uit 23 projecten. De projecten waar dit profiel betrekking op heeft zijn:

-10. vmDVD van SAP op Oracle

Korte omschrijving: Vanuit vmDVD onderbrengen in Rgd inrichting Oracle van

 • SAP Finance, Controlling, Human Resources, Tijdschrijven en Projectadministratie.

 • Niet planbaar onderhoud (storingen)

-11. vmRVOB van SAP op Oracle

Korte omschrijving: Zes deelprojecten, waarvan 2 deelprojecten starten half 2015.

-11.5 Projectadministratie vmRVOB-DO overbrengen naar Oracle/Digidos.

-11.6 Baten/Lasten administratie vmRVOB overbrengen naar Oracle.

Het RVB beschikt vanuit de voormalige Rgd over een ingericht ERP-systeem gebaseerd op Oracle eBS, met daaraan gekoppeld Oracle BI. Deze inrichting dient als uitgangspunt voor de bovengenoemde projecten.

Projectmanager

Gevraagd wordt een projectmanager voor de projecten 10, 11.5 en 11.6. De verwachting is dat de belasting voor de projectmanager neerkomt op gemiddeld 36 uur per week. De projectmanager:

-Krijgt van de programmamanager de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in de toegewezen projecten.

-Kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de programmamanager (tolerantie).

-De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Projectmanager is het zekerstellen dat de projecten de gewenste producten oplevert, op tijd, binnen het budget en volgens de afgesproken kwaliteit.

-Rapporteert aan de programmamanager en aan de project-opdrachtgever.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Gevraagd wordt een zeer ervaren projectmanager met aantoonbare ervaring in transities van overheidsorganisaties als gevolg van fusies of samenvoegingen van overheidsdiensten anderszins.

Aantoonbare ervaring met het leiden van projecten op het gebied van SAP-Oracle transities, en de inzet van ERP best-practices voor de uitvoering van bedrijfsprocessen (Het RVB wil maatwerk zoveel mogelijk voorkomen)

Aantoonbare ervaring met datamigratie tussen ERP-systemen, bij voorkeur van SAP naar Oracle.

Aantoonbare ervaring met projectmanagement over ontwerp, realisatie en implementatie van grote ERP-systemen in beheerde, operationele ERP-productieomgevingen.

Aantoonbare inhoudelijke achtergrond in (meedere van de ) de volgende ERP modules, in SAP enin Oracle: Financien (vereist), Project Management (vereist), Controlling, HRM,Tijdschrijven.

Aantoonbare ervaring met projectvoering in een voortbrengingsketen met sourcingspartners,zowel in de markt als in rijksbrede Shared Service dienstverlening.

Ervaring met interdepartementale transities van ICT diensverlening is een pre.

Aantoonbare sociale en communicatieve compenties die nodig zijn om te opereren in een setting met actoren met zeer diverse verantwoordelijkheden en rollen: lijnmanagers, bestuurders, proceseigenaren en technisch specialisten.

Heeft ervaring met opereren in een beheerorganisatie dat is ingericht volgens een regiemodel. Heeft gedegen kennis van ITIL , Prince 2 en MSP.

Heeft aantoonbare management ervaring zowel in de aansturing van meerdere (deel)projectleiders en specialisten, als in de samenwerking met betrokken lijnmanagers in het primaire proces en in de PIOFACH afdelingen.

Ervaring met het ministerie van Defensie en BZK is een pre.

Ervaring in de vastgoedsector is een pre.

GEDRAGSKENMERKEN

Profiel: Teamplayer, sterke organisator, gevoel voor sociale verhoudingen, omgevingsbewust, doorzetter, zelfstandig, creatief in oplossingen, transparant. Gericht op tijdige levering van het resultaat, binnen planning en budget

EXTRA INFORMATIE

Geen vaste standplaats: Aanwezigheid waar nodig op de locaties Den Haag (voornamelijk), reizen naar Apeldoorn en Utrecht behoord tot de reikwijdte.

Begindatum zo spoedig mogelijk

Einddatum in 2016. Evaluatie samenwerking na 3 maanden.

Dienstverband: Detachering

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  02-10-2015 07:55
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten