Business informatie analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
05-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
1
Bekeken
192
Status
Gesloten
Referentie
1072

Afrondingstoelichting

Goedemiddag,

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Ooijen
Quest4


Omschrijving

Rol 2

FTE Business Informatieanalist

Werkniveau

Medior/Senior

Locatie

Utrecht

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

31-12-2015

Aantal uren per week

36 uur

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 07-10-2015

PROJECTINFORMATIE

Binnen de Rechtspraak loopt het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). KEI heeft tot doel de rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en klantvriendelijker te maken. Digitalisering en automatisering spelen hierin een belangrijke rol. KEI zorgt ervoor dat iedereen digitaal toegang krijgt tot zijn dossier (via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak), niet alleen de professional maar ook de burger zelf. Rechters en hun ondersteuning zullen ook gaan werken in een digitaal werkveld,“Mijn Werkomgeving” geheten.

In dit ambitieuze en vernieuwende programma staat veel te gebeuren de komende tijd. Er zal veel energie moeten worden gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma KEI en de zes deelprogramma’s Innovatie en Informatietechnologie en de zes werkstromen Organisatie en Ontwikkeling die er zijn.

Voor het deelprogramma Civiel/Bestuur (C/B) zijn we op zoek naar een zeer ervaren Business Informatieanalist

De formele standplaats is Den Haag, maar in de praktijk is de fysieke werkplek vrijwel volledig in Utrecht.

Het betreft een opdracht voor 36 uur per week per direct voor de periode tot en met 31 december 2015. Er bestaat een mogelijkheid voor verlenging voor 1 fte voor2016.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en inwelke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding.

 • Aantoonbare ervaring(minimaal 10 jaar) als business (informatie-) analist.

 • Beschikt over aantoonbare vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van beleidsvoorstellen, - notities,-plannen en –rapportages.

 • Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van werksessies met inhoudelijk specialisten.

 • Vaardigheid en ervaring in samenwerken in een SCRUM ontwikkel aanpak aan de IT-zijde.

 • Beschikt over aantoonbare vaardigheid en ervaring in de uitvoering van business informatie-analyses incomplexe, multidisciplinaire programma’s.

OVERIGE EISEN EN WENSEN;

 • Beschikt over organisatie sensitiviteit.

 • Kandidaten met aantoonbare kennis van en ervaring met Systeemkunde en/of (bestuurlijke) informatiekunde hebben de voorkeur.

 • Kennis van en inzicht in de organisatie en in de functionele verhoudingen in de Rechtspraak en in die van ketenpartners en andere relevante externe partijen.

 • Inzicht in en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen in de Rechtspraak en de Rijksoverheid.

 • Ruime kennis van en ervaring met projecten op het gebied van digitale toegankelijkheid of digitaal werken(de zogenaamde digitale ‘ Mijn omgevingen’) en ketendigitalisering.

 • Bij voorkeur ervaring binnen de Rechtspraak of organisaties met vergelijkbare primaire processen.

 • Vaardigheid om bij tegengestelde belangen door middel van overleg overeenstemming te bereiken.

 • Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak.

 • Effectief weten om te gaan met de natuurlijke spanning tussen SCRUM werken binnen stukken functionaliteit enerzijds en een heldere definitie van en afbakening vóóraf vanuit de business tussen deze stukken functionaliteit zonder dat dit ontaardt in complete functioneel ontwerpen.

 • Effectief kunnen samenwerken met de IT-informatieanalisten die actief zijn binnen de SCRUM projecten. Ook hun taal en aanpak begrijpen en daar effectief verbinding mee weten te houden.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Taken Business Informatieanalist

De Business Informatieanalist zal de volgende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen

 • Systematisch in kaart brengen van het speelveld van de primaire processen van de rechtspraak

o Stromen door de processen: gegevens, partijen, procesvertegenwoordigers, enz. en hun eigenschappen.

o Analyse van de combinatie en variatie die in deze eigenschappen voor komt.

o Kwalitatief (welke stromen in welke combinaties) en kwantitatief (hoe vaak komen deze combinaties voor).

o Informatie-uitwisseling met ketenpartijen: welke koppelvlakken met welke gegevensuitwisseling.

 • Hiervan afgeleid: een model ontwikkelen van het referentieproces (= een procesmodel op hoog aggregatieniveau van de primaire maatschappelijke functies die de rechtspraak vervult, ongeacht de wijze van automatiseren / digitaliseren van informatiestromen en bewerkingen).

o Een functiemodel van hoog naar laag aggregatieniveau.

o Van buiten (“klanten en organisatiedoelen”) naar binnen

o Verbeteropties onderkennen gerelateerd aan de KEI-doelstellingen

 • Onderkennen van samenhangende clusters van processen en gegevensstromen en, daar van afgeleid, IT-functionaliteit.

 • Helpen adviseren over het Minimum Releasable Product (MRP) voor zowel de procesontwerpen, IT-oplossing als het procesreglement.

 • Modelleren van zowel de huidige (papieren) als toekomstige (digitale) situatie en duidelijk zichtbaar maken van de verschillen voor zowel de processen als de werkwijze als de IT-oplossing.

 • Onderscheid maken in wat is sector specifiek en wat is generiek over één of meer sectoren(Bestuur, Civiel, Toezicht, Kanton, Straf).

 • Werksessies organiseren en begeleiden met inhoudelijk deskundigen om de benodigde informatie te verzamelen, modelleren, analyseren en valideren.

 • Bewaken van het overzicht en de samenhang met parallelle deelprogramma’s binnen de sectoren Toezicht en Straf.

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

 • Uitstekende communicatieve -en sociale vaardigheden

 • Uitstekende beheersing van deNederlandse taal in woord en geschrift

 • In teamverband kunnen werken

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Nauwkeurig

 • Stressbestendig

- Flexibel

 • Een hoog conceptueel denkniveau, kunnen verbinden met praktisch handelen.

EXTRA INFORMATIE

Datum en tijd intake gesprekken: 12 en 13 oktober 2015.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  05-10-2015 15:40
  Plaats
  Odijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten