Projectleider multidisciplinair team RWS

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
05-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Delft
Reacties
5
Bekeken
731
Status
Gesloten
Referentie
1077

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten

Omschrijving

Rol

Projectleider Multisiciplinair Team

Werkniveau

Senior

Locatie

Delft

Startdatum

07-12-2015

Einddatum

31-12-2016

Aantal uren per week

36

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 08-10-2015

Inleiding

Het programma IMPAKT bestaat uit parallel aan elkaar lopende (deel)projecten. Binnen deze projecten wordt gewerkt aan het beter beveiligen, betrouwbaarder en veiliger maken van de ICT
van deze objecten. Dit wordt telkens gedaan voor een aantal logisch bij elkaar horende objecten (bruggen, sluizen, keringen, stuwen). Het (deel)project voor een cluster van objecten duurt
ongeveer een jaar. Het cluster van objecten wordt ook wel ‘een busje’ genoemd.

De projectleider multidisciplinair team is binnen IMPAKT verantwoordelijk voor het bereiken van het IMPAKT resultaat binnen ‘een busje’.

Fasering

De werkzaamheden van het multidisciplinair team beslaan drie fasen

 • Fase 1: voorbereiding van het bezoek aan het cluster van objecten (maken afspraken, verzamelen en inventariseren bestaande informatie)

 • Fase 2: bezoek van het multidisciplinair team aan het cluster van objecten (Informatieverzameling op locatie door testen, inspectie, interviews. Uitwerking van de constateringen tot een pakket maatregelen)

 • Fase 3: uitvoering van de in fase 2 gedefinieerde maatregelen (maatregelen op het vlak van techniek, proces en organisatie; bewaken voortgang en afronding)

De projectleider multidisciplinair team is betrokken in alle drie fasen.

Organisatorische omgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, bemenst door specialisten op verschillende disciplines, afkomstig van een drietal externe opdrachtnemers plus een aantal
interne specialisten. Dit team werkt samen onder coördinatie van een ingenieursbureau (één van de drie externe opdrachtnemers) en sturing van de projectleider. Het team werkt nauw samen met
vertegenwoordigers van de beheer- (Regio), bedien- (VWM) en onderhoudsorganisatie (PPO) en

evt. projectteams.

Taken projectleider

De projectleider multidisciplinair team doet hierbij de volgende werkzaamheden

 • Fase 1 (voorbereiding): de projectleider...

 • Fase 2 (bezoek): de projectleider...

o ...is eerste aanspreekpunt vanuit IMPAKT voor de betrokken opdrachtnemers.

o ...maakt afspraken met Regio, PPO en VWM over het moment van bezoek, de te

betrekken personen en het aanleveren van informatie en documentatie

o ...maakt afspraken met de opdrachtnemers aangaande de scope van het bezoek en

de te verrichten werkzaamheden.

o ...checkt of het ingenieursbureau, samen met de andere opdrachtnemers, de

voorbereidende werkzaamheden uitvoert en goed en op tijd afstemt met de

verschillende stakeholders bij het bezoek en stuurt bij waar nodig.

o ...houdt desgewenst de stakeholders op de hoogte en checkt of ze goed zijn

aangehaakt.

o ...informeert het programmateam en escaleert waar nodig.

o ...beoordeelt het plan van aanpak voor het bezoek.

o ...is het aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van Regio, PPO en VWM bij issues.

o ...kijkt mee met de resultaten van het multidisciplinair team en stuurt waar nodig

bij vanuit het perspectief van de IMPAKT doelstellingen.

o ...bewaakt de voortgang van het werk van het multidisciplinair team en stuurt erop

dat de opdrachtnemers tijdig de afgesproken resultaten leveren.

o ...initieert en ondersteunt de besluitvorming (op issues, op de maatregelenset en op

het uitvoeringsprogramma)

o ...houdt actief de stakeholders op de hoogte van resultaten, issues en checkt of de

stakeholders voldoende zijn aangehaakt.

o ...heeft contact met PPO, Regio en VWM over de uitvoeringsmogelijkheden.

o ...toetst of alle betrokken opdrachtnemers de afgesproken werkzaamheden hebben

uitgevoerd en de producten hebben opgeleverd

o ...controleert of de meest actuele inzichten van de vier disciplines zijn verwerkt en

o ... stuurt erop dat de kwaliteit van de POFs aansluit bij het volwassenheidsniveau

 • Fase 3 (uitvoering): de projectleider

o ...is eerste aanspreekpunt vanuit IMPAKT voor de betrokken opdrachtnemers.

o ...adviseert contractmanager bij verzoeken tot additionele werkzaamheden

o ...bespreekt regelmatig de voortgang met de verantwoordelijken aan de kant van

o ...monitoort de voortgang (op basis van de aangeleverde voortgangsinformatie van

o ... neemt inhoudelijke beslissingen, voor aspecten die buiten mandaat van

o ...escaleert waar nodig naar het programmateam wanneer er issues zijn die buiten

o ...stuurt de opdrachtnemers bij of laat de opdrachtnemers bijsturen wanneer

o ...besluitvorming initiëren en begeleiden op voorstellen

o ...is het aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van Regio, PPO en VWM bij issues.

o ...houdt actief de stakeholders op de hoogte van resultaten, issues en checkt of de

o ...toetst of alle afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd en producten zijn

dat er logische samenhang zit in de voorgestelde maatregelenset.

van de uitvoerende organisatie (district-SLU-PPO-aannemer).

de opdrachtnemers en met de aanspreekpunten bij Regio, PPO en VWM.

het ingenieursbureau), signaleert afwijkingen en informeert hierover het

programmateam en onderneemt de noodzakelijke acties.

opdrachtnemer vallen, maar noodzakelijk zijn om de uitvoering van de

maatregelenset op koers te houden.

de eigen mogelijkheden liggen om op te lossen.

onvoldoende voortgang wordt geboekt.

stakeholders voldoende zijn aangehaakt.

opgeleverd.

 • Resultaatgericht

 • Plannen en beheersen

 • Flexibiliteit

 • Verandermanagement

 • Organisatiesensitiviteit

 • WO werk- en denkniveau

 • Tenminste 5 tot 10 jaar ervaring als projectmanager

 • Tenminste 2 jaar werkervaring bij RWS

 • Kennis van industriële automatisering en ervaring in het werken met projecten waar hier

sprake van is.

EXTRA INFORMATIE

Incidenteel is het mogelijk dat de kandidaat elders zijn werkzaamheden dient uit te voeren.

Het totaal aantal uren voor deze opdracht bedraagt 1757 uur.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  05-10-2015 20:26
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-10-2015 20:33
  Plaats
  Ridderkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-10-2015 23:44
  Plaats
  Apeldoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-10-2015 10:18
  Plaats
  Maastricht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-10-2015 13:29
  Plaats
  Steenwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten