Projectleider onderwijshuisvestings projecten

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
06-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
554
Status
Gesloten
Referentie
IGB49596541

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectleider die nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten leidt vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase.

Wie?

Onze opdrachtgever is een gemeente in de provincie Utrecht. 

De Utrechtse Vastgoed Organisatie managet het vastgoed binnen de verschillende gemeentelijke vastgoedportefeuilles. De afdeling Portefeuillemanagement, programma Onderwijshuisvesting verzorgt de portefeuille huisvesting voor het primaire en voortgezet onderwijs. Kern van het beleid is het duurzaam voorzien in adequate onderwijshuisvesting (kwaliteit en kwantiteit) binnen de gemeente.

In september 2015 heeft de Raad van de gemeente het zogenoemde Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 vastgesteld. Dit beleidsplan bevat het kader voor de komende 10 jaar voor de programmering, financiering en planning van de nieuwe onderwijshuisvestingsprojecten in Utrecht. Het gaat daarbij zowel om (vervangende) nieuwbouw, renovatie, kleinschalige uitbreiding als kwaliteitsverbetering. De eerste serie nieuwe projecten uit dit nieuwe beleidsplan moet op korte termijn worden opgestart.
Het betreft vooral projecten, waarbij een gemeentelijke projectleider in een toetsende rol de door het schoolbestuur opgestelde producten uit het planproces integraal toetst op conformiteit aan de gemaakte afspraken en de verleende beschikking. Bij een beperkt aantal complexere projecten vervult de gemeente de rol van bouwheer en geeft de gemeentelijke projectleider integraal leiding aan het ontwerp- en realisatieproces.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het inrichten van en leidinggeven aan het planvormings- en realisatieproces van onderwijshuisvestingsprojecten.

 • U vervult de rol van projectleider (bouwheer) of toetsend projectleider in de ontwerp- en realisatiefase van onderwijshuisvestingsprojecten.

 • U levert het projectresultaat op.

 • U stuurt gericht het proces aan en brengt verschillende partijen bijeen (private partijen, diverse gemeentelijke disciplines, hogere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners) om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

 • U bent een betrouwbare en vasthoudende partner voor alle betrokkenen.

 • U zorgt voor een goede schriftelijke opdracht en verzorgt goede fasedocumenten.

 • U past standaard methodieken van projectmatig creëren (PMC) en fasedocumenten toe bij de inrichting van het planvormings- en realisatieprocessen van de projecten.

 • U stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot complexe projecten (de onderwerpen kunnen politiek-bestuurlijk gevoelig van aard zijn).

 • U verzorgt procesmatige of inhoudelijke voorstellen, ontwerpen en dergelijke met betrekking tot complexe projecten.

 • U adviseert over de aanbesteding van werkzaamheden en zorgt voor interne afstemming met de afdeling Concerninkoop.

 • U coördineert en stemt af met partijen, die betrokken zijn bij de implementatie van complexe projecten.

 • U draagt zorg voor de realisatie van complexe projecten.

 • U rapporteert over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten.

 • U stelt een eindverslag op met verantwoording van gebruikte tijd en middelen.

 • U evalueert het project, zowel inhoudelijk, procesmatig als financieel.

 • U stemt vanuit uw rol (bouwheer of toetsend projectleider) af met het betreffende schoolbestuur.

 • U stemt af met collega’s en opdrachtgever binnen het uitvoeringsprogramma onderwijshuisvesting voor generieke thema’s (bijvoorbeeld kwaliteit, duurzaamheid, et cetera) bij de planvorming en realisatie van de projecten.

Eisen

 • U beschikt over hbo werk- en denkniveau met voorkeur aangevuld met een opleiding Bouwkunde, Civiele Techniek, Projectmanagement of Onderwijshuisvesting.

 • U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ruime ervaring met projectmatig werken.

 • U bent gericht op het realiseren van concrete projectresultaten.

 • U hebt minimaal 3 jaar kennis van en ruime ervaring met projectleiding van onderwijshuisvestingsprojecten.

 • U hebt kennis van de gemeentelijke vastgoedorganisatie en haar omgeving.

 • U hebt kennis van en ervaring met projectmanagement (Prince 2 of Projectmatig Creëren).

 • U hebt ervaring met het aansturen en toetsen van ontwerpprocessen van onderwijshuisvestingsprojecten.

 • U hebt ervaring met het vervullen van de rol van opdrachtgever voor ontwerpbureaus en aannemers bij het ontwerpen, respectievelijk realiseren van onderwijshuisvestingsprojecten.

 • U hebt ruime technische kennis om als gedegen gesprekspartner op te treden in gesprekken met ontwerpende bureaus en aannemers.

 • U hebt gedegen kennis van relevante onderwijswet- en regelgeving, beleid en financiën in de onderwijshuisvesting.

 • U hebt gedegen kennis van gymzalenbouw en onderhoud.

 • U hebt kennis van – en affiniteit met – ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van onderwijshuisvesting.

 • U hebt actuele kennis van en recente ervaring met de realisatie van duurzaamheidambities bij (onderwijs)huisvestingsprojecten.

 • U bent in staat om te werken binnen de politiek-bestuurlijke omgeving.

 • U hebt een scherp omgevingsbewustzijn, bent flexibel en pragmatisch en u kunt gemakkelijk schakelen in stijl en niveau.

 • U hebt gevoel voor de politieke context.

 • U vindt zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling belangrijk.

 • U bent een generalist en hebt ruime ervaring met projectmanagement.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Regio Utrecht

Wanneer?

De functie is per direct november fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Hoe?

Reageer vóór woensdag 14 oktober aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten