Beleidsmedewerker WMO/Jeugd-jongerenwerk en gezondheidszorg

Opdrachtgever
Oke4u
Geplaatst op
06-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
de Bilt
Reacties
0
Bekeken
193
Status
Gesloten
Referentie
PP

Omschrijving

De organisatie kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We streven ernaar om zoveel mogelijk te handelen vanuit het perspectief van de burger. De organisatie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de producten en de dienstverlening. Ook draagt zij zorg voor een open en interactieve relatie met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en informeel. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de directie en bestaat uit vier afdelingen die zijn onderverdeeld in units.

Unit Maatschappelijke voorzieningen

De unit Maatschappelijke Voorzieningen maakt, samen met de unit Klantcontact en de unit Vergunningenloket, deel uit van de afdeling Publiekszaken. Bij Maatschappelijke Voorzieningen werken 21 medewerkers (o.a. casemanagers, indicatie-adviseurs WMO en Jeugdzorg, leerplichtambtenaren). Maatschappelijke Voorzieningen is sinds maart 2013 operationeel en beoogt de dienstverlening van de gemeente De Bilt aan burgers en instanties te verbeteren. De medewerkers van de unit zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van tactisch en operationeel beleid op maatschappelijk gebied. Zo houdt de unit zich bezig met het opstellen van verordeningen en beleidsregels op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en jeugdzorg, opstellen van beschikkingen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, subsidiëring, onderwijs, kinderopvang, kunst en cultuur en sportstimulering.

Opdracht

Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker met actuele gemeentelijke ervaring op het gebied van Jeugd-en jongerenwerk en Gezondheidszorg. Je hoofdtaken zullen zijn

  • casemanager Jeugd- en Jongerenwerk en

  • Casemanager Gezondheidszorg.

Gunningscriteria (weging)
1.Minimaal 1 jaar ervaring als beleidsmedewerker bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar (40%)
2.Een afgeronde relevante HBO opleiding (bijv. jeugdzorg) (20%)
3.Een gedegen kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Publieke gezondheid, blijkend uit de relevante werkervaring of een afgeronde vakopleiding/cursus (40%).

De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
•samenwerken,
•klant- en resultaatgericht,
•adaptief vermogen,
•leiderschap en omgevingsbewustzijn.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, met 2 referenties (naam functie, organisatie).

Werkdagen
In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 19 oktober a.s. van 9.00 uur tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
ZZP-ers die reageren dienen in het bezit te zijn van een geldige VAR wuo of VAR dga. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Startdatum

z.s.m.

Einddatum

01-04-2016 (evt. optie tot verlenging)

Uren per week

24

Belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor 12-10-2015!

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten