Netwerk specialisten

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
07-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
249
Status
Gesloten
Referentie
1095

TOP-Opdrachtgevers

  • Novaccent 23 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten
  • WTS Detachering 28 opdrachten
  • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Rol

2 FTE Netwerkspecialist

Werkniveau

Senior

Locatie

Zoetermeer

Startdatum

21-10-2015

Einddatum

21-04-2016

Aantal uren per week

40

Aanvrager : Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 09-10-2015

PROJECTINFORMATIE

Wil jij deel uitmaken van een van de grootste ICT-bewegingen binnen de rijksoverheid, dan ben je bij ons op de juiste plek. Ons shared service center werkt voor acht ministeries en servicet 30.000 mensen die werken op vele locaties in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Ons dienstverleningsaanbod breiden we verder uit. We leveren een zeer breed enstate of the art pakket aan ICT-services en expertises zoals:

vaste en mobiele werkplekservice,

voorzieningen als Rijksportaal en de Rijksappstore,

hosting en housing van een groot aantal bedrijfsspecifieke applicaties in onze datacenters,

ERP-services (SAP, Oracle en Exact) en

diverse secure IT-services.

We ondersteunen de ministeries van AZ, BZK, BZ, FIN, IenM, VenJ, VWS enSZW. Conform het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD) verwachten we de komende jaren ook de ministeries van OCW en EZ te kunnen bedienen. Zo dragen we bij aan een krachtige, kleine en dienstverlenende rijksoverheid.

Onze uitdaging is iedere dag weer dat we rijksbrede bundeling en standaardisatie combineren met klantgerichtheid. Onze medewerkers maken daarbij het verschil.

De juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek is een continue uitdaging.

We zoeken professionals met een hands-on mentaliteit die zich willen doorontwikkelen. We bieden volop kansen tot ontplooiing, een zeer professionele en dynamische werkomgeving, een complexeICT-infrastructuur en boeiende ICT-vraagstukken.

DE AFDELING/ Team

De dienstverlener van het ministerie vanBuitenlandse Zaken blijft zich binnen SSC-ICT richten op flexibele ICT-dienstverlening in het buitenland.

Binnen de afdeling BI (Beheer Infrastructuur) is een van de teams EI (Exploitatie ICT Diensten). Dit is het team dat zich bezighoudt met de dienstverlening aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse posten in het buitenland.

Het Team EI bestaat uit ongeveer 45 specialisten. Dit zijn goed opgeleide 3elijns specialisten met diepgaande kennis van hun vakgebied. Naast lijn werkzaamheden worden ook resources beschikbaar gesteld voor meerdere projecten.

Aangestuurd door een teammanager die ondersteund wordt door een aantal senior Netwerk-/Systeemspecialisten wordt de infrastructuur van de klant BuitenlandseZaken geëxploiteerd.

Binnen het team zijn sub teams per discipline ingericht. Deze sub teams worden aangestuurd door een van de genoemde senioren, te weten Informatie-, Communicatie–, Kantoor- en Ondersteunende Technologie.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

Specialistische kennis van Cisco netwerkcomponenten (routers, switches, waas, firewalls enwireless lan)

Minimaal 5 jaar ervaring met het configureren, beheren en troubleshooten van complexe lan/wan infrastructuren.

Kennis van netwerk protocollen (OSI laag 2,3, 4 en 5)

Minimaal in het bezit van een geldig CCNA certificaat

OVERIGE EISEN EN WENSEN

Algemene kennis van beheer-, beveliging- & amp; projectmethodieken (ITIL, ISO 27001/2 enPRINCE2)

Kennis van loadbalancing en high availability architectuur en (netwerk-)systemen

Cisco gecertificeerd (CCNP)

Kennis en ervaring met BlueCoat Proxy ’s en Antivirus

Gedegen kennis van routing protocollen (o.a. ospf, eigrp)

Dienstverlenende instelling

Ervaring met de rijksoverheidsomgeving dan wel vergelijkbare werkomgevingen

Bereid is om consignatie diensten te lopen;

Bereidheid tot het vervullen van werkzaamheden buiten reguliere kantoortijden

In het bezit van een Rijbewijs B

Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk Procedureel sterk;

Zelfstandig en kan mensen op sleeptouw nemen

Stevige persoonlijkheid/ persoonlijke uitstraling

Professionele instelling

Zelfmotiverend

Sociaal vaardig

Didactische vaardigheden

Bereid is om consignatie diensten te lopen

Flexibiliteit en bereidheid te reizen naar de buitenlandse posten die zich ook in gevaarlijke gebieden kunnen bevinden.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Als Senior Netwerk Specialist heb je een heeft gedegen kennis van Cisco lan/wan infrastructuren en netwerkprotocollen. Configureren en beheren van switches, routers, waas en firewalls zijn voor jou bekent terrein. Je zult actief zijn als 3e lijns beheerderen deelnemen aan projecten. Je wordt verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van lan/wan infrastructuren en zorgt dat deze volgens de afgesproken normen beschikbaar zijn. Verder heb je ervaring met het maken van netwerk traces en het interpreteren hiervan. Gevraagd en ongevraagd adviseer jehet clusterhoofd of een project met verbeter voorstellen.

De SSC-ICT Haaglanden beheerorganisatie maakt gebruik van de ITIL-processen en het Prince 2 proces. Als netwerk beheerder dien je dan ook kennis te hebben van deze processen. Daarnaast ben je in staat om aan de hand van detailinformatie Management rapportages te verzorgen.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

Beheren van de van lan/wan infrastructuren;

Configureren lan/wan componenten;

Maken en interpreteren van netwerk traces;

Bekend met de ITIL en Prince 2 processen;

De afdeling kunnen vertegenwoordigen in technische overlegstructuren;

Het kunnen opleveren van rapportages aan de hand van detailinformatie.

GEDRAGSKENMERKEN

De Senior Netwerk Specialist is verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer van lan/wan infrastructuren. Binnen de functie zal de nadruk enerzijds liggen op het beheer en anderzijds op het participeren binnen projecten.

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn

Resultaatgericht

Verantwoordelijkheid

Flexibiliteit

Probleemanalyse

Stressbestendigheid

Leervermogen

Initiatief

Plannen en organiseren

Tot slot zij hiervermeld dat aantoonbare vaardigheden op het gebied van (technische)onderzoeken, opstellen van adviezen en heldere communicatie hierover van groot belang worden geacht.

Samenvattend: een senior, die zelfstandig in korte tijd zich kan inwerken op technisch en organisatorisch gebied.

ICT Functies bijhet Ministerie Buitenlandse Zaken zijn vertrouwensfuncties. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag te overhandigen.

EXTRA INFORMATIE

Indien kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, dan zal dat plaatsvinden op 14-10-2015 a.s. tussen 9.00 uur tot 12.00 uur.

Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.
Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten