Functioneel beheerder

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
08-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
0
Bekeken
315
Status
Gesloten
Referentie
1105

TOP-Opdrachtgevers

  • Helion IT 160 opdrachten
  • KPN Consulting 243 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

ol Functioneel Beheerder
Werkniveau Medior
Locatie Gouda
Startdatum Zo snel mogelijk
Einddatum 15-12-2015
Aantal uren per week 24 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 70.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op onze website.

Directie Informatievoorziening

Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.

Functieomschrijving Functioneel Beheerder (3e lijn)

Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI hetoptimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessend.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken tebenoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen,begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer(adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionelespecificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder iswerkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v.informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heefteen functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancierover de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneelbeheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn

Gegevensbeheer(het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens)

Bewakenprivacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie)

Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen

Uitvoering escalatieprocedureICT dienstverlening

VEREISTE KENNIS

Kennis en ervaring met het gebruik en beheer van het softwarepakket voor Electronic Monitoring van leverancier 3M, versie 11.6 (kandidaten zonder deze kennis hoeven niet aangeboden te worden).

Kennis en ervaring met de complexe omgeving waarbinnen dit pakket ingezet wordt in de context van dJI en zijn ketenpartners

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De taken van een Functioneel Beheerder (3e lijn):

Activiteiten en Resultaten

Functionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt;

Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties;

Administratieve procedures zijn onderhouden;

Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;

Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord;

Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;

Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt;

Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT);

Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd;

(Management) rapportages opgesteld;

Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen het incidentproces uitgevoerd;

Voor een beheerste en efficiënte realisatie en implementatie van 3e lijn wijzigingen zijn de proceshandelingen binnen het wijzigingsproces uitgevoerd;

voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn de proceshandelingen binnen het probleemproces uitgevoerd;

GEDRAGSKENMERKEN

Goed kunnen plannen
Klantgerichte houding
Initiatiefrijk
Analyserend
Probleemoplossend
Goed kunnen samenwerken
Communicatief vaardig
goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Humor
Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen

Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben of kunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staatzijn om die vragen met ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICTleverancier die vragen goed kan oppakken.
Snel in staat complexe materie te overzien

Hands-on mentaliteit

Kunnen schakelen in stijl

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 39.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten