Projectmanager/adviseur Gegevensclassificatie- en beveiliging

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
09-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Delft
Reacties
5
Bekeken
487
Status
Gesloten
Referentie
1111

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2539 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functienaam

Projectmanager/adviseur Gegevensclassificatie- en beveiliging

Beoogde aanvangsdatum

01-11-2015

Beoogde einddatum: 01-08-2016

Optie tot verlenging: Ja

Plaats werkzaamheden Rijkswaterstaat, Centrale

Informatievoorziening, te Delft.

 • Incidenteel is het mogelijk dat de kandidaat elders zijn werkzaamheden dient uit te voeren.

Maximaal aantal reguliere uren per volledige werkweek: 36 uren per werkweek.

Maximaal totaal aantal uren van de opdracht bedraagt maximaal

1120 uren totaal.

 1. Plaats in de organisatie/werkgebied

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van de minister en de staatssecretaris werkt Rijkswaterstaat aan het aanleggen, beheren en ontwikkelen van de infrastructurele hoofdnetwerken van ons land. Rijkswaterstaat is de beheerder van het nationale rijkswegennetwerk (3260 km), het rijkswaterwegennetwerk (1686 km) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). Door deze processen worden vertrouwelijke gegevens gegenereerd en gebruikt.

Het Security Center heeft namens de Chief Information Security Officer (CISO) het kader “instructie vertrouwelijkheid documenten en gegevens” uitgewerkt. Dit kader geeft invulling aan een deel van
de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Het kader heeft tot doel om medewerkers documenten te doen classificeren en conform classificatie vertrouwelijk te behandelen en beveiligen.

Het project “Traject InformatieClassificatie” (TrIC) heeft gebruikers bewust gemaakt van hoe documenten te classificeren. Om deze verandering door te zetten in de Rijkswaterstaat organisatie is het van belang om gegevensbeveiliging in te bedden in de reguliere werkprocessen en afdelingen.

De projectmanager trekt het vervolg en de borging van TrIC via de rolhouders in de organisatie. Je werkt onder het Security Center in opdracht van de CISO.

Je kunt binnen de RWS-organisatie onderscheid maken in lijnsturing en processturing. De processturing is relatief nieuw. De beoogde werkwijze is om via beide vormen van sturing het kader
“instructie vertrouwelijkheid documenten en gegevens” binnen de organisatie te doen landen. De nadere detaillering van de organisatie is beschreven in het stuk informatieBeveiligingsOrganisatie (IBO). De IBO is gebaseerd op processturing door een proceseigenaar die door de projectmanager in de rol van coördinerend adviseur middels deze uitvraag ondersteunt dient te worden op de

volgende acties

 Ondersteunen bij identificatie van vertrouwelijke documenten conform de instructie Projectmanager/adviseur Gegevensclassificatie- en beveiliging

 Beveiligen van vertrouwelijke documenten

o Een belangrijk deel van de gegevens van RWS worden gegenereerd en gebruikt in processen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van proceseigenaren. De procesadviseurs en deelproceseigenaren dienen ondersteunt te worden om in hun
proces de vertrouwelijke gegevens te identificeren en daarvoor beleid te ontwikkelen.

o Dit dient te leiden tot aanpassing van de procesvoorschriften in standaard referentieprocessen waar de lijnorganisatie vervolgens mee werkt.

o De informatiemanagers identificeren op basis van het gestelde beleid de gewenste en getroffen beveiligingsmaatregelen vanuit integrale beveiliging (fysiek, logisch, mens) en stellen waar nodig aanvullende eisen op voor de informatievoorziening (IV).

o Dit dient te leiden tot vraagspecificaties “business cases” voor het aanpassen en ontwikkelen van de IV.

De gewenste vorm van ondersteuning is als “meewerkend voorman”, waarin aan de ene kant actoren in hun rol worden geholpen door taken en verantwoordelijkheden te definiëren en te
instrueren. Aan de andere kant worden SMART afspraken gemaakt over de oplevering worden deze bewaakt middels regievoering. Ten behoeve van de borging dienen de rollen met taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te worden beschreven binnen het organisatiemodel.

 1. Organisatiecultuur en professionaliteit

De Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van inwinning, beheer en verstrekking van data en de ontwikkelt en beheert hoogwaardige ICT. Het Security Centre is gepositioneerd binnen het CIV en beschermt de data, productie ICT, industriële automatisering en de door RWS gefaciliteerde rijksbrede voorzieningen tegen cybercrime en misbruik.

Het onderwerp informatiebeveiliging is buiten CIV relatief nieuw. Sinds 2012 is het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat (BWR) bezig met een inhaalslag op digitale beveiliging van
Industriële Automatisering en missiekritieke informatiesystemen. Een groot deel van de medewerkers zijn daarom al met het onderwerp in aanraking gekomen, maar een aanpak waarin
bewustwording en de nut en noodzaak onder de aandacht blijft is gewenst.

Specifiek het onderwerp gegevensclassificatie wordt vooral gepositioneerd binnen het bedrijfsvoeringsproces zoals personeelszaken en financiën. Toch is de verwachting dat andere
processen ook vertrouwelijke gegevens hebben. Denk aan incidentrapportages op de (vaar)wegen, vertrouwelijk omgaan met gegevens in crisissituaties, bouwtekeningen, intellectueel eigendom, contactgegevens, aanbestedingsgegevens e.d.

3.Taken/werkzaamheden (Max.5)

De Implementatiemanager heeft de volgende taken

 Primair aanspreekpunt (Single point of Contact) voor het realiseren van:

o Coördineren en plannen implementatie

o Rapporteren over de voortgang en knelpunten aan CISO

o Opstellen en bewaken werkpakketten en overall planning.

o Beheren van de deliverables uit de verschillende fasen conform een vaste indexering

3.Vereiste opleiding (Max.5)

 HBO / WO werk- en denkniveau;

 Je bent gecertificeerd in projectmanagement (IPMA-C en/of Prince2);

 Minimaal CISM, CISSP of CISA/RE gecertificeerd.

 1. Werkervaring (aantal jaren)

 Je hebt aantoonbare ervaring (5-7 jaar) in het succesvol leiden van (complexe) projecten en gedegen inhoudelijke ICT kennis;

 Je hebt kennis er ervaring met Cobit, BiSL, ASL en ITIL;

 Je hebt ruime aantoonbare ervaring in het werken in een complexe en politieke overheidsorganisatie;

 Je hebt aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten;

 Minimaal 5 jaar werkervaring in de informatiebeveiliging;

 Ervaring met bedrijfsvoering zoals accountantscontrole is een pré/

 1. Competenties (max. 6)

 Resultaatgericht;

 Praktisch en pragmatisch;

 Analytisch;

 Communicatieve vaardigheid;

 Gevoel voor belangen en tactvol hiermee omgaan;

 Samenwerken;

 Verbindend en motiverend opereren;

 Een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht.

 1. Wensen (max. 4)

 Ruime kennis en ervaring met regievoering, aansturen van partners en leveranciers;

 Bekendheid met de Rijkswaterstaat organisatie;

 Technisch onderlegd op het gebied van de ICT, waaronder:

o ruime kennis en ervaring met Security (zowel proces als techniek)

o ruime kennis en ervaring met gegevensclassificatie en procesanalysesm.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de Standplaats Delft en regelmatig in Utrecht. Er kunnen naar verwachting ook werkzaamheden op andere locaties plaatsvinden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  09-10-2015 16:39
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-10-2015 12:12
  Plaats
  Oosterhout

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-10-2015 18:37
  Plaats
  Dordrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-10-2015 18:58
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2015 08:58
  Plaats
  Naarden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten