Civieltechnisch Werkvoorbereider

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
12-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Haarlemmermeer
Reacties
0
Bekeken
207
Status
Gesloten

Omschrijving

Startdatum

10-11-2015

Einddatum

31-3-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

24-36

Sluitingsdatum

20-10-2015 om 13:00 uur

Je bent mede verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische ontwerp & voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “Reconstructies”. In de projecten lever je samen met je mede collega’s van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & groen, vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de projectleider alle voorbereidende werkzaamheden. Zo coördineer je het toetsen van ontwerpplannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerpc. q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toets je ook alle inhoudelijke producten op de civieltechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad DIOR. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Daarnaast maak je zelf ook ontwerp- en bestekstekeningen (MicroStation) en werkomschrijvingen bestekken (Bakker & Spees) van kleine omvang. Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de Gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt dit vereist een flexibele instelling.

Deeltaken

 toetsen van VO-DO openbare buitenruimte ontwerpen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 uitzetten toetsen van de producten door interne en externe partijen, verzamelen toetsresultaten en (laten) verwerken toetsresultaten;
 opstellen programma van eisen, plan van aanpak, en risicoanalyses;
 maken van ontwerpen, bestekken, werkomschrijving en tekeningen;
 verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;
 coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
 aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning etc.)
 deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
 tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten)

Eisen

 Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 Beschikt over een afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek of MBO-opleiding met HBO-werk- en denkniveau richting Civiele Techniek (weg- en waterbouw);
 Heeft ervaring met ontwerpen door middel van CAD-systemen (bij voorkeur MicroStation) ;
 Heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC;
 Heeft minimaal 7 jaar relevante ervaring als civieltechnisch ontwerper/werkvoorbereider en heeft ervaring met projectmatig werken;
 Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Wensen

 Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen ( Hoogheemraadschap, ingenieursbureaus) burgers en andere belanghebbenden;
 Ervaring heeft als voorbereider met projecten binnen een middelgrote gemeentelijke organisatie;
 Ervaring heeft in de uitvoering als directievoerder/toezichthouder;
 Affiniteit met cq. Kennis van andere vakdisciplines zoals, landschap, verkeersontwerp, groenontwerp, openbare verlichting/vri.

Competenties

 Handelen in relatie burger/bestuur;
 Omgevingsbewustzijn; omgevingsbewust handelen;
 Mondelinge en schriftelijk communicatie; stemt af op de ander, inleven;
 Projectmatig werken (GOTIK) in teamverband.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten