Communicatieadviseur

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
12-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Delft
Reacties
0
Bekeken
265
Status
Gesloten
Referentie
1118

Omschrijving

Rol

Communicatieadviseur

Werkniveau

Senior

Locatie

Delft

Startdatum

Zo snel mogelijk

Einddatum

30-06-2017

Aantal uren per week

24 uur

Aanvrager : Wendy van Ooijen

Uiterste aanbiedingsdatum 15-10-2015

PROJECTINFORMATIE

Met dit project introduceert Rijkswaterstaat een nieuwe meetmethode voor de stroefheid van de weg. De aanleiding om over te gaan tot deze meetmethode is dat deze meetmethode in reeds negen andere Europese landen wordt toegepast. Hiermee stappen we over op een methode waarvoor een grotere markt is. De resultaten die uit een stroefheidsmeting komen, worden hiermee ook op Europees niveau vergelijkbaar. Je komt te werken in een projectteam dat hier al hard mee bezig is. Het project loopt tot en met 2017.

Het project BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een wettelijke verplichting waaraan RWS moet voldoen. Het doel van de BGT is te komen tot een eenduidige registratie van topografie voor de gehele overheid, waarbij dubbele registraties worden voorkomen en topografie voor meerdere toepassingen worden gebruikt. Daartoe is afstemming nodig met andere bronhouders, te weten gemeentes, provincies, waterschappen, Prorail en de ministeries van Defensie en EZ. Voor deze afstemming is zorgvuldige communicatie nodig.

Je komt te werken in een projectteam. Naar verwachting is de gevraagde inzet eind 2015 en begin 2016 het hoogst, maar daarna zal ook ondersteuning nodig zijn.

Functieomschrijving

De overgang naar de nieuwe meetmethode en de invoering van BGT kennen veel betrokkenen. Om ons handelen te legitimeren, willen wij onder deze betrokkenen draagvlak creëren en behouden. Voor Rijkswaterstaat is het daarom belangrijk de betrokkenen, hun mate van draagvlak en hun wensen, maar ook onzekerheden in kaart te brengen. De eerste aanzet is hiertoe bij NMMS gemaakt: er is een communicatieplan opgesteld. Bij BGT is m.b.t. de afstemming met andere bronhouders al globaal vastgesteld waar de begrenzing met andere bronhouders ligt.

Als communicatie adviseur ben je verantwoordelijk voor het controleren en het verder uitwerken van het communicatieplan van beide projecten. Met het verder uitwerken van het communicatieplan, werk je ook de strategie verder uit.

Als communicatieadviseur begrijp je als geen ander wat de kracht van communicatie is. Je verstaat je vak en bent hierin een inspiratie voor collega’s. Je adviseert betrokkenen op operationeel/tactisch niveau, waarbij je het volledige vakgebied overziet en de verantwoordelijkheid draagt voor de goede advisering en ondersteuning van de aan jou toegewezen (deel)projecten. Je treedt op als sparringpartner voor betrokkenen (medewerkers en managers) en denkt hierbij aan alle elementen die nodig zijn om de communicatie te laten aansluiten bij hun behoefte en doelstellingen. Je bepaalt en adviseert over de beste aanpak, middelen, timing en ook heb je het stakeholdermanagement scherp op je netvlies. Je brengt kansen en risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen. Ook regisseer en coördineer je de diverse voorkomende communicatieactiviteiten. De corporate communicatiestrategie vormt het kader voor je werkzaamheden, die je in je adviezen bewaakt en ten uitvoer brengt.

Je bent een allrounder en voorziet opdrachtgevers binnen het organisatieonderdeel van goed onderbouwd en vakkundig communicatieadvies. Je analyseert vraagstukken vanuit verschillende

invalshoeken, brengt de kansen en risico’s helder in kaart en legt verbanden tussen interne en externe ontwikkelingen. Je evalueert je eigen werkwijze en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s.

Je werkt het communicatieplan uit en je voert dit plan ook uit. Daarnaast ben je een professionele opdrachtgever voor marktpartijen die de projectcommunicatie uitvoeren en de uitvoering van communicatiemiddelen voor Rijkswaterstaat verzorgen. Je ondersteunt de omgevingsmanager bij NMMS en beantwoord je ad hoc vragen van de stakeholders. Ook ondersteun je bij de persvoorlichting.

Samen met anderen

Vanuit het communicatieplan ga je gericht te werk en benader, betrek en informeer je marktpartijen, provincies, gemeenten, waterschappen, ProRail, de ministeries van Defensie en Economische Zaken en interne medewerkers. Het doel is om draagvlak te creëren of te behouden voor het project onder de betrokkenen. Tevens zal je met regelmaat ad hoc communiceren. In deze functie werk je samen met andere diensten bij Rijkswaterstaat om het gewenste resultaat te bereiken en werk je samen met andere overheidspartijen (BGT-bronhouders). Je werkt actief aan een goede relatie met de stakeholders.

Elke dag beter

Het is voor Rijkswaterstaat belangrijk te monitoren of onze aanpak vanuit het communicatieplan werkt. Daarvoor zal je ook moeten monitoren hoe het draagvlak onder de betrokkenen zich ontwikkelt en daarop gepaste acties onderneemt.

Organisatieonderdeel RWS Centrale Informatievoorziening

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Algemene informatie CIV

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) regisseert de levering en de ontwikkeling van diensten op het gebied van de informatievoorziening, het samenstel van gegevens, applicaties, databases en de achterliggende technische infrastructuur, op basis van de afgestemde vraag vanuit de RWS-processen en onderdelen van Rijkswaterstaat. Het terrein loopt van het zorgen dat de technische specificaties voor een aanlegproject goed worden opgenomen in een contract, tot aan het inwinnen van de stroefheidsdata van het asfalt op de snelweg.

De afdeling - Regie Derden Data Aanleg & Onderhoud

De afdeling draagt zorg voor de regie op de inwinning van informatieproducten ten behoeve van Aanleg en Onderhoud.

De afdeling treedt op als opdrachtgever voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van geautomatiseerde dienstverlening voor de afdelingen AO Ontwikkeling en AO Services.

VEREISTE KENNIS

Werk- en denkniveau

-Master/doctoraal - WO

Kennis en ervaring

-Afgeronde opleiding op het gebied van communicatie

-Beroepscompetentie niveau 4.

-Goede kennis van en ruime ervaring met (corporate) communicatieadvisering in de breedte.

-Kennis van en ervaring met communicatieadvisering en mediawoordvoering ten aanzien van -ontwikkelprojecten op het gebied van informatievoorziening.

-Kennis van en ervaring met projectmatig werken.

-Succesvol in het behalen van communicatiedoelen.

-Ervaring met alle onderdelen van en rollen in het adviesproces (diagnose en onderzoek, analyseren, adviseren/ presenteren, implementatie, evalueren, rapporteren schriftelijk en mondeling).

-Aantoonbare ervaring (indicatief 5-7 jaar) in een complexe omgeving.

GEDRAGSKENMERKEN

-Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

-Samenwerken

-Analyseren

-Omgevingsbewustzijn

-Politiek bestuurlijke sensitiviteit

-Organisatiesensitiviteit

EXTRA INFORMATIE

Incidenteel is het mogelijk dat de kandidaat zijn werkzaamheden elders dient uit te voeren.

Maximaal aantal uren van deze opdracht bedraagt 2800 uur.

Bijzonderheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 1 september 2015 tot 1 juli 2017.

Afhankelijk van het verloop van de projecten en belangrijke communicatiemomenten, zullen er perioden met pieken zijn waarin je actief bezig bent met de betrokken partijen. Buiten de pieken is er kans te monitoren en de communicatiestrategie verder te evalueren.

Aan het eind van elk kalenderjaar zal in overleg met de opdrachtnemer door opdrachtgever de benodigde inzet voor het volgend jaar kunnen worden aangepast.

De nog niet-geplaatste medewerker en de medewerker die op een tijdelijke functie is geplaatst waarvoor de functie als passend is aan te merken, hebben voorrang op de medewerker die al op een toekomstvaste functie is geplaatst.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten