Projectmanager Apps

Opdrachtgever
TEKsystems
Geplaatst op
13-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
447
Status
Gesloten
Referentie
123apps

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 161 opdrachten

Omschrijving

Rol Projectmanager Apps
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 27-10-2015
Einddatum 01-06-2016
Aantal uren per week 32 uur

Projectinformatie
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden

Hoofdvraag
Logius zoekt een ervaren projectmanager die aantoonbare kennis en ervaring heeft met apps, zowel op het gebied van het bepalen van de visie/strategie, als met de realisatie/ontwikkeling van een app en het inrichten van het daarbij bijhorende beheer takenpakket en dienstverlening. Een stevige persoonlijkheid die in staat is de richting te bepalen en het gesprek met externe stakeholders aan te gaan. Het behoort tot de mogelijkheden dat de kandidaat ook op andere projecten/opdrachten wordt ingezet.

Aanleiding
Logius is bezig om voor DigiD een visie/strategie mobiele toepassingen uit te werken. De aanleiding daarvoor ligt enerzijds in ontwikkelingen bij afnemers (overheden die op DigiD zijn aangesloten) die steeds vaker gebruik maken van op apps gebaseerde dienstverlening. Hiervoor is nodig dat DigiD een veilige ontsluiting/koppeling aanbiedt. Anderzijds bieden apps en aanverwante ontwikkelingen mogelijkheden om het huidige DigiD product aan te vullen.

Vereiste kennis
Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

-Academisch werk- en denkniveau;

-Uitgebreide ervaring als projectmanager in de ICT

-Stevige ervaring met realisatie van apps

-Ervaring met visie/strategiebepaling rondom mobiel/apps

-Uitgebreide ervaring met aansturing van externe leveranciers (ontwikkel- en beheerpartijen)

-Ervaring met het uitbesteden van ICT dienstverlening

-Kennis van ICT beheer en doorontwikkeling

-Prince2 gecertificeerd

-Kennis van beveiliging/authenticatie is een pré

-Ervaring binnen de (rijks)overheid is een pré.

Werkzaamheden
De eerste fase behelst het uitwerken van de visie/strategie m.b.t. apps/mobiele platform. Dit moet resulteren in:

 • Uitgewerkte visie/strategie

 • Impactbepaling op alle COPAFIJTH aspecten (wat betekent dit voor de organisatie)

 • (Project)voorstel voor vervolgfase(s)

Als er positieve besluitvorming volgt ten aanzien van het (project)voorstel, dan zal de projectmanager de hierop volgende realisatie fase aansturen. Hiervan kan ook het uitbesteden van het ontwikkel en/of beheer werkpakket deel uitmaken. Verder ligt voor de hand dat het uitvoeren van een pilot onderdeel is van de aanpak.

Het project is onderdeel van het doorontwikkelprogramma van DigiD en DigiD Machtigen dat wordt aangestuurd door een programmamanager.

Je geeft leiding aan het projectteam met medewerkers van Logius. Daarnaast stuur je externe leveranciers aan, waar Logius ICT-dienstverlening heeft uitbesteed. Over je project rapporteer aan je aan de opdrachtgever/programmamanager of stuurgroep van het project.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor

-Bepalen scope, aanpak, risico’s, planning en kosten van het project, uitmondend in een PID dat wordt vastgesteld in de stuurgroep
-Opzetten projectorganisatie
-Aansturing van het projectteam van Logius en van de betrokken leveranciers.
-Het zorgen voor communicatie over en het bijdragen aan draagvlak voor het project; het afstemmen met interne en externe stakeholders;
-Voortgangsbewaking, financiële sturing en risicobewaking. Tijdig signaleren van afwijkingen en risico’s en uitwerken van alternatieve oplossingsrichtingen.
-Rapportage en verantwoording naar opdrachtgever en stuurgroep
-Afhandelen van project changes/wijzigingsverzoeken.
-Het (doen) zorg dragen voor de projectadministratie en -documentatie

Gedragskenmerken
-Stevige persoonlijkheid, die het gesprek aan kan gaan met klanten/stakeholders en die zijn mannetje staat tegenover leveranciers
-Prettige persoon, die gemakkelijk communiceert op alle niveaus (van medewerkers tot management)
-Resultaatgericht
-Kwaliteitsgericht
-Politieke/bestuurlijke sensitiviteit
-Teamspeler
-Krijgt medewerkers in beweging

Inzet
De exacte inzet is nog lastig te bepalen, maar wordt vooralsnog op 4 dagen/week geschat. Qua inzet wordt enige flexibiliteit gevraagd van de kandidaat naar gelang wat de opdracht vraagt.

Het behoort tot de mogelijkheden dat – indien een passende opdracht beschikbaar is - naast de apps opdracht een tweede opdracht wordt toegevoegd om daarmee een fulltime opdracht te creëren.

Geplande datum intakegesprekken: 20-10-2015.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  13-10-2015 14:06
  Plaats
  Nijkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-10-2015 16:19
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten