Senior testcoördinator/(keten)tester

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
14-10-2015
Periode
Niet relevant
Uurtarief
80,00
Op locatie
Amsterdam
Reacties
3
Bekeken
365
Status
Gesloten
Referentie
20118039

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118039 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior testcoördinator/(keten)tester

Profiel organisatie en afdeling

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen (Werk, Inkomen, Participatie, GGD, Sport en Bos, Onderwijs, Jeugd en Zorg, Subsidies en Inkoop Sociaal en Clusterstaf Sociaal) en is zo ingericht dat het optimaal de wetten op de terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.

De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).

Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Beschrijving opdracht

De Amsterdamse Digitale Werkplek (ADW) is de nieuwe standaard digitale werkplek voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. In de komende twee jaar worden alle organisatieonderdelen aangesloten; uiterlijk 2016 werken we er allemaal mee. Vanuit de opdracht om sterk te besparen op ICT in Amsterdam is een besluit genomen om de versnippering aan te pakken en ICT te centraliseren naar één rve ICT. Het resulteert in één ICT omgeving, wat leidt tot besparingen op beheer(s)vlak en tot betere samenwerking. De ADW biedt een goede basis voor het doorontwikkelen van de ICT.

Het stedelijk programma “ICT Centraal” is veelomvattend en voor de verschillende organisatieonderdelen in verschillende stadia van uitvoering. De clusterstaf Sociaal wil aan de business-zijde centrale regie over alle deelprojecten van het programma ICT Centraal. Voor cluster Sociaal omvat de scope o.a. de volgende activiteiten:

 • Het geschikt maken van alle (primaire) applicaties voor ADW;

 • Migratie van de back-end naar een centraal beheerde omgeving;

 • Uitrol van ADW voor alle ambtenaren (ruim 3.000 werkplekken);

 • Inrichten en uitrollen van speciale werkplekken voor (functioneel) beheerders.

 • Borging dienstverleningsafspraken en DAP (voor niet-standaard producten en diensten).

De senior testcoördinator / (keten)tester
De afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal zoekt een senior testcoördinator/(keten)tester die grondige kennis heeft van het uitvoeren van functionele applicatie- en ketentesten. Van de testcoördinator wordt verwacht de volgende producten op te leveren en/of activiteiten uit te voeren:

 1. Adviseren, voorbereiden en uitvoeren testtraject voor de keten- en functionele testen van applicaties;

 2. Zelf uitvoeren van functionele applicatie- en ketentesten;

 3. Testplannen en rapportages opstellen met bevindingen;

 4. Zelf actief communiceren en afstemmen met projectteamleden, leveranciers en ketenpartijen over de testtrajecten en testbevindingen;

 5. Opstellen vrijgave advies per applicatie;

 6. Vanuit de testervaring en kennis constructief en kritisch meedenken over de functionele applicatie inrichting van het systeem.

De testcoördinator gaat deel uitmaken van het projectteam ICT Centraal Cluster Sociaal en werkt samen met de projectmanager, projectteamleden, functioneel beheerders en key users aan het testen van de functionele doorontwikkeling en de keteninformatiestromen.

Functie eisen

 1. U beschikt over aantoonbare werkervaring (> 2 jaar) opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld waarbij de nadruk ligt op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij testtrajecten.

 2. U heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar lang kennis en ervaring opgedaan met

 • het opstellen van testplannen en testscripts,

 • het coördineren van testactiviteiten,

 • het functioneel en systeemtesten van applicaties,

 • het testen van ketens van informatiestromen en webservices,

 • Opstellen van het vrijgave advies.

competenties op gevorderd niveau

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, testwerk in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten van het testtraject.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en je bent in staat vanuit jouw achtergrond als tester ook constructief kritisch mee te denken over functionele keuzes.

 • Productkennis: je bent goed op de hoogte van gangbare testmethodieken en je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied voor (keten)testen.

 • Doelgerichtheid: je neemt de concrete doelen van het project als uitgangspunt voor het eigen testwerk totdat het doel van het project bereikt is.

 • Resultaatgericht: je bent in staat een gekozen testmethodiek snel in de context van een project te implementeren, de testmethodiek toe te passen en in hoge frequentie testbevindingen op te leveren (frequentie mogelijk dagelijks).

 • Goede schrijfvaardigheden: je bent in staat testplannen, -rapportages en -bevindingen snel, bondig en gestructureerd op te stellen en bij te houden.

 • Duidelijke communicatievaardigheden: je bent in staat testplannen, -rapportages en -bevindingen snel, duidelijk en gestructureerd af te stemmen met leveranciers, de business en het projectteam.

Functie wensen

 1. U beschikt over het certificaat TMap NEXT® Test Manager

 2. U heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden met het functioneel testen van een ECM (bij voorkeur Alfresco)

 3. U heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden met een workflow en case management-systeem

 4. U heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan vanuit minimaal één project van minimaal 6 maanden met het functioneel (keten)testen van cliëntvolgsystemen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

2 x 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

max € 80,00

Sluitingsdatum

20-10-2015

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  14-10-2015 12:03
  Plaats
  Wijk bij Duurstede

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2015 13:38
  Plaats
  's-Heerenberg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2015 13:45
  Plaats
  Nijkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten