Communicatie adviseur

Opdrachtgever
Logiclevel
Geplaatst op
14-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
5
Bekeken
455
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Hartelijk dank voor uw reacties. Wij hebben een keuze kunnen maken uit de door u
aangeleverde kandidaten.
De kandidaten die het betreft zijn reeds op de hoogte gesteld.
Mocht u niet tot de geselecteerden behoren dan hopen wij dat u bij een volgende aanvraag
van ons bedrijf weer wilt reageren.


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het
terrein van de volksgezondheid. Meer dan 1000 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer
om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

In oktober 2014 is het college van B&W van de gemeente Amsterdam akkoord gegaan met de ontwikkeling van het onderzoeksinstituut Sarphati Amsterdam.
De focus van dit instituut ligt op een van de meest actuele welvaartsziekten: overgewicht en obesitas. Zowel wereldwijd als in Nederland vormt dit een
ernstige bedreiging voor de gezondheid. In Amsterdam heeft inmiddels 1 op de 5 kinderen overgewicht of obesitas. Dit verhoogt de kans op het krijgen van
chronische ziekten, met name op latere leeftijd. Veel van deze ziekten kunnen worden voorkomen of uitgesteld. Een krachtige aanpak op het gebied van
preventie en zorg is daarom vereist
Sarphati Amsterdam, research for healthy living wordt een uniek wetenschappelijk multi- stakeholders onderzoeksinstituut in Amsterdam waar onderzoek op
het terrein van de volksgezondheid wordt verricht in de geest van de arts Samuel Sarphati (1813-1866).
Sarphati is opgericht door de gemeente en de kennisinstellingen VU, VUmc en UvA, AMC en HvA. Een dynamische en duurzame onderzoeksinfrastructuur is
de basis van het onderzoek binnen Sarphati. Het nieuw op te zetten Sarphati Cohort, inclusief een biobank, neemt hier een centrale plaats in. Daarnaast
maken drie bestaande cohortstudies, ABCD, HELIUS en MAMBO onderdeel uit van de onderzoeksinfrastructuur.
Voor het tot stand brengen van het Sarphati Cohort is betrokkenheid van burgers cruciaal. Zij nemen dan ook een belangrijke positie in binnen de
stakeholders van Sarphati Amsterdam.

De communicatieadviseur komt te werken bij de GGD onder de verantwoordelijkheid van de projectleider van Sarphati Amsterdam, research for healthy living
prof.dr. Arnoud Verhoeff. Het team bestaat verder uit dr. ir. Manon van Eijsden, dr. ir. Joanne Ujcic-Voortman, beiden als projectleiders betrokken bij het tot
stand komen van onder andere het Sarphati Cohort, Adnan Mirza, business development, en Karin Jansen, secretariële
ondersteuning. Zie ook hieronder.

Voor Sarphati Amsterdam is de afgelopen tijd een communicatiestrategie opgesteld die de komende maanden verder dient te worden uitgewerkt en
geïmplementeerd. Hiervoor zoeken we een senior-communicatieadviseur voor 16- 24 uur per week die de regie voor de uitvoering heeft. De strategisch
communicatieadviseur die de strategie heeft opgesteld blijft voor 4 uur per week als adviseur betrokken en is de belangrijkste sparring partner. Ook de
communicatieadviseurs van de GGD en de betrokken kennisinstellingen worden regelmatig geïnformeerd en zijn sparringspartner. Zij hebben echter geen
middelen en capaciteit om zelf projecten op te pakken en uit te werken.

De taken van de communicatieadviseur zijn onder andere

 • Adviseren van het (dagelijks) Bestuur van Sarphati.

 • Uitwerken van de communicatiestrategie Sarphati Amsterdam en Sarphati Cohort waaronder de positionering.

 • Opzetten digitale communicatie in samenwerking met Clustermanager digitale dienstverlening

 • Het (laten) ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen waaronder het doorontwikkelen van de huisstijl en middelen voor Sarphati.

 • Opstellen corporate verhaal over Sarphati: wat is het, waarom, voor wie, welke cohorten zijn er. Dit moet toegespitst worden op de verschillende

stakeholders, waaronder burgers, politiek, bedrijfsleven.

 • De interne communicatie richting de Jeugdgezondheidszorg en interne stakeholders, zoals communicatie adviseurs van de kennisinstellingen.

 • Persaanpak in afstemming met persvoorlichters Gemeente Amsterdam en kennisinstellingen.

 • Afstemming met Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, een programma van de gemeente Amsterdam en de programmamanager digitale dienstverlening bij

de GGD.
Voor deze opdracht zoeken wij een stevige senior communicatieprofessional die soepel kan schakelen tussen verschillende stakeholders zoals overheid,
wetenschap en bedrijfsleven.
Geen- Alleen
informatie

EISEN
U voegt een curriculum vitae van de kandidaat toe, waarin duidelijk zijn/haar werkervaring blijkt zoals in de eisen en wensen
hierna beschreven. Het cv is maximaal 5 pagina's lang en in de Nederlandse taal.

De aangeboden kandidaat beschikt over een hbo/wo diploma, bij voorkeur in de richting Communicatie.
Uit het cv moet duidelijk opgemaakt kunnen worden welk diploma kandidaat heeft behaald.

 De aangeboden kandidaat heeft meer dan 5 jaar allround ervaring opgedaan binnen het communicatie vak.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente ervaring als communicatieadviseur binnen de lagere overheid en/of hogere overheid.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente ervaring als communicatieadviseur binnen kennisinstellingen.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met communicatie op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk.
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat heeft kennis van, en ervaring met het ontwikkelen en realiseren van digitale media (inclusief sociale media).
Ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv van de kandidaat.

De aangeboden kandidaat beschikt over de volgende competenties op gevorderd niveau

 • Omgevingsbewustzijn

 • Initiatiefrijk

 • Resultaatgerichtheid

 • Overtuigingskracht

 • Klantgerichtheid

 • Communiceren (verbaal & schriftelijk)

De beheersing van bovengenoemde competenties wordt getoetst in het matchgesprek.

WENSEN
Heeft de kandidaat ervaring (> 2 jaar) met het werken met verschillende (groepen van) stakeholders?
Indien de kandidaat aan deze wens(en) kan voldoen dan dient dit duidelijk te blijken uit het cv.

De aangeboden kandidaat is beschikbaar van 1 november 2015 tot 1 mei 2016 voor 16-24 uur per week. Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen
dezelfde condities. De duur van een verlenging is maximaal 6 maanden.

 U geeft per eis (met uitzondering van de eerste twee eisen) en per wens aan waarom uw (kandidaat) hieraan voldoet. U beschrijft dit op maximaal 1 A4

Tarief: Marktconform

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  14-10-2015 12:59
  Plaats
  Doorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2015 16:44
  Plaats
  Bloemendaal

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2015 17:22
  Plaats
  AMSTELVEEN

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-10-2015 13:05
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-10-2015 15:39
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten