Senior tester Acceptatie

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
14-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
367
Status
Gesloten
Referentie
RA20151014-95572

Afrondingstoelichting

Beste professional,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben een selectie gemaakt van de best passende kandidaten. De kandidaat die aan ICTU is aangeboden heeft hiervan afzonderlijk bericht ontvangen van ons.

Helaas moeten wij u, indien u geen afzonderlijk bericht gehad heeft, via deze weg afwijzen. Wij wensen u veel succes met verdere sollicitaties en adviseren u onze website in de gaten te houden. Wij krijgen zeer regelmatig interessante, soortgelijke vacatures binnen. Wie weet kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen.

Hartelijke groet,

HintTech


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #HintTech op zoek naar een Senior tester Acceptatie.

Inzet
Locatie werkzaamheden Den Haag
Gewenste aanvangsdatum z.s.m
Verwachte einddatum 1 juli 2016 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging van het contract
Aantal uren inzet per week 32 uur (24 uur bespreekbaar)

Reageren uiterlijk: 22 oktober voor 14.00 uur

Evt. selectiegesprekken vinden plaats vanaf 26 oktober

Context
WIL JIJ EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN DIE EEN BELANGRIJKE PIJLER VORMT VOOR DE GEHELE NEDERLANDSE OVERHEID EN ORGANISATIES MET EEN PUBLIEKE TAAK? LEES DAN ONDERSTAAND VERDER.

Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BPR is een van de grote landelijke basisregistraties.
Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere de BRP- en Migratieteams. Team BRP realiseert het opleveren en overdragen naar beheer van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen. Team Migratie zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Een apart Integratie & Test-team (I&T) draagt zorg voor het geïntegreerd testen van de oplossingen van Team BRP en Team Migratie.

 1. Het project Acceptatie, Implementatie en Communicatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

De ontwikkeling van de BRP vindt plaats in een complexe omgeving met belangrijke stakeholders zoals het Ministerie van BZK, de VNG, de beheerorganisatie RvIG en de systeemleveranciers. De acceptatie van de BRP is een uitdaging van hoog niveau.

De functie maakt deel uit van het project AI&C, onderdeel Acceptatie. Acceptatietesten worden uitgevoerd op de releases die door het project O&R worden opgeleverd, nadat unit- en Integratietests hebben plaatsgevonden. Testplanning, -voorbereiding en –uitvoering gebeurt onder aansturing van de testcoördinator Acceptatie, door beheerders van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en specialisten van gemeenten en afnemersorganisaties. Samenwerking met project O&R is daarbij essentieel.

De diverse acceptatietesten worden uitgevoerd op meerdere omgevingen binnen een nieuwe ICT-infrastructuur die door de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt beheerd.

De test- en acceptatiestrategie is beschreven in het Master Test Plan van Operatie BRP. Per release wordt een detailtestplan opgesteld. Bij de planning en uitvoering is afstemming met RvIG en DICTU essentieel. Operatie BRP bepaalt de strategie en voert regie op de planning en de uitvoering. De acceptatietesten worden uitgevoerd met medewerking van specialisten van RvIG, gemeenten en afnemerorganisaties. De test-infrastructuur is nieuw ingericht en wordt beheerd door DICTU. Voor testmanagement en –rapportages wordt JIRA gebruikt.
Over de inhoud van de systeemreleases wordt afgestemd met project O&R, zowel de ontwikkelteams als het Integratie & Test-team

De toenemende omvang en complexiteit van de systeemontwikkeling vraagt om professionele versterking van het kleine acceptatie-team. Daarbij wordt veel eigen inbreng gevraagd, een hands-on mentaliteit en een stevige persoonlijkheid.

Beschrijving behoefte algemeen
De senior tester is werkzaam in een omgeving van hoogopgeleide architecten, ontwikkelaars en testers. De senior tester maakt deel uit van een klein acceptatie-team, dat op de overgang van ontwikkeling en implementatie opereert. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en visie, die vertaald wordt in een toegesneden aanpak voor de gegeven situatie. Zowel inhoudelijk als relationeel wordt veel professionaliteit gevraagd. Als rechterhand en sparring-partner van de coördinator Acceptatie draagt de senior tester bij aan de kwaliteit en voortgang van deze landelijke registratie voor de ‘B.V. Nederland’.

Gewenste profiel

Taak

De senior Acceptatie tester is onder andere verantwoordelijk is voor

– Vertalen van de teststrategie naar concrete testplannen
– Evalueren en prioriteren van de diverse testsoorten op basis van de inhoud van de systeemreleases
– Bijdragen aan formele acceptatieprocedure en vrijgave-advies (beheer, productie)
– Afstemming met project O&R, i.h.b.. I&T
– Aansturing van en afstemming met RvIG en Dictu
– Opstellen testplannen (doel, scope, aanpak, tijdschema)
– Opstellen van Testrapportages, incl. statistieken voor intern gebruik en aan opdrachtgever en stuurgroep
– Bijdragen aan specificatie van testcriteria
– Organiseren, opstellen en beheren van testcases
– Beheer van testtooling

Kennis en vaardigheden
– Beschikt over een gedegen kennis van testmethoden, testtools, databases berichtstandaards en ICT-infrastructuur
– Is aantoonbaar organisatiesensitief
– Is vaardige schrijver en presentator, zuivere formuleerder, hoge productiviteit
– Kan veel informatie opnemen en snel verwerken, ziet verbanden, mogelijkheden en risico’s
– Is mentaal flexibel, kan meebewegen en schakelen
– Is op een constructieve manier eigenwijs, vasthoudend op de kern en doel, flexibel in de weg daarheen
– Is analytisch sterk, onderscheidt makkelijk hoofd- en bijzaken;
– Is kwaliteitsbewust, zowel met betrekking tot de inhoud als de vormgeving en werkt resultaatsgericht, ook onder tijdsdruk;
– Is een vaardige schrijver en presentator die zorgvuldig formuleert;
– Is in staat eigen werk en dat van anderen te plannen, te organiseren en te coördineren;
– Heeft een hands-on mentaliteit; kan en wil naast conceptueel denken en coördineren van werkzaamheden, ook zelf vanuit de inhoud oordelen en handelen;
– Werkt gestructureerd, maakt daarbij afspraken, neemt initiatief en maakt af;
– Is vaardig met testtools en SQL; kennis en ervaring met specifieke tools strekt tot aanbeveling;
– Is zeer vaardig met MSWord, MSPowerpoint en MSExcel;
– Ervaring met Jira strekt tot aanbeveling.

Opleiding en ervaring
– Minimaal HBO werk/denkniveau (relevante studierichting);
– tenminste 10 jaar aantoonbare testervaring waarvan tenminste 5 jaar als tester van omvangrijke en complexe ICT-systemen;
– Heeft ervaring met het opstellen van testplannen, afleiden van requirements en criteria, organisatie van testuitvoering en de rapportage van resultaten;
– Heeft aantoonbare ervaring in een complexe werkomgeving met hoge werkdruk en verschillende belangen.

Eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze aan de eisen voldoet zoals gesteld onder Opleiding en ervaring en de onderstaand genoemde minimale score voor de wensen;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

 • Opleiding en certificering - Hoe meer relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

 • Aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen en met de genoemde tools

 • Complexiteit van uitgevoerde opdrachten

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid (ínclusief wel of niet aanwezig kunnen zijn op genoemde datum van selectiegesprekken) tegemoet.

Met vriendelijke groet,
HintTech

HintTech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  20-10-2015 14:27
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-10-2015 14:33
  Plaats
  hoofddorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten