Allround civieltechnisch werkvoorbereider

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
14-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Haarlem
Reacties
0
Bekeken
233
Status
Gesloten
Referentie
IGB50052051

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2500 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U levert vakinhoudelijke expertise en organiseert alle werkzaamheden in de ontwerp- en  voorbereidingsfase van diverse reconstructieprojecten bij een gemeente.

Wie?

Onze opdrachtgever is een gemeente in Noord-Holland.

U bent werkzaam voor het gemeentelijk Ingenieursbureau bij het vast projectteam Reconstructies.

Het Ingenieursbureau van de gemeente is verantwoordelijk voor de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van onder andere woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het bureau de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn enorm gevarieerd; van fietspaden door een park, complete woonwijken tot een distributieterrein bij Schiphol. Het ingenieursbureau bestaat uit zo’n 60 collega’s met een flexibele schil van inhuur. In 3 teams en in diverse projectteams worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent mede verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische ontwerp- en voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte.

 • U levert vakinhoudelijke expertise in de projecten samen met uw medecollega’s van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & groen, en organiseert als rechterhand van de projectleider alle voorbereidende werkzaamheden.

 • U coördineert het toetsen van ontwerpplannen ten behoeve van de openbare buitenruimte in verschillende fases en opdrachten aan ontwerp- danwel  ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen.

 • U toetst ook alle inhoudelijke producten op de civieltechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).

 • U begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid.

 • U maakt zelf ook ontwerp- en bestekstekeningen (MicroStation) en werkomschrijvingen van bestekken (Bakker & Spees) van kleine omvang.

 • U verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied.

 • U toetst het voorlopig en definitief ontwerp openbare buitenruimte ontwerpen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid.

 • U zet toetsen uit van de producten door interne en externe partijen, verzamelt toetsresultaten en zorgt voor het (laten) verwerken toetsresultaten.

 • U zorgt voor het opstellen programma van eisen, plan van aanpak en risicoanalyses.

 • U maakt ontwerpen, bestekken, werkomschrijving en tekeningen.

 • U verzorgt technische advisering met financiële consequenties aan projectleider.

 • U coördineert werkzaamheden door derden en stemt af met interne en externe partijen.

 • U vraagt vergunningen aan (keurontheffing, omgevingsvergunning et cetera).

 • U neemt deel aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger.

 • U rapporteert tijdig aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek of een mbo-opleiding met aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau richting civiele techniek (weg- en waterbouw).

 • U hebt ervaring met ontwerpen door middel van CAD-systemen (bij voorkeur MicroStation).

 • U hebt goede kennis van RAW-systematiek, UAV en UAV-gc.

 • U hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring als civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider en hebt ervaring met projectmatig werken.

 • U hebt ervaring met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, ingenieursbureaus) burgers en andere belanghebbenden.

 • U hebt ervaring als voorbereider met projecten binnen een middelgrote gemeentelijke organisatie.

 • U hebt ervaring in de uitvoering als directievoerder / toezichthouder.

 • U hebt kennis van andere vakdisciplines zoals, landschap, verkeersontwerp, groenontwerp, openbare verlichting / vri.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?

Regio Haarlem

Wanneer?

De functie is per direct beschikbaar voor 24-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste ten minste eind maart 2016, met optie tot verlenging. Eventueel kunt u deze functie als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór woensdag 21 oktober aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten