Interim afdelingshoofd Infrastructuur en Exploitatie

Opdrachtgever
Pro-Act IT
Geplaatst op
15-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
0
Bekeken
51
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Interim Afdelingshoofd Infrastructuur en Exploitatie.

Start

zsm

Duur

12 maanden

Inzet

40 uur

Tarief

scherp

Na een interne reorganisatie is binnen onze opdrachtgever per 1 juni 2013 de afdeling Infrastructuur en Exploitatie (I&E) ontstaan, bestaande uit 26 fte. Tevens zijn momenteel 9 inhuurkrachten in dit team actief. De opdracht behelst de dagelijkse leiding van deze afdeling voor een tijdelijke periode, totdat een definitieve kandidaat voor vervulling van deze functie is gevonden. Daarbij is verandering naar een innovatieve, klantgerichte organisatie een belangrijk aandachtspunt. Verandering op basis van een visie op de ontwikkeling van de IT-infrastructuur de komende jaren en de impact van die verande-ring op onze I&E-organisatie.

Taken

Geeft leiding aan een team van ongeveer 26 fte IT-professionals, waaronder één teamleider, en 9 externe medewerkers. Rapporteert aan de adjunct-directeur ITS. Naast de dagelijkse operatie is de verandering naar een klantgerichte organisatie en innovatie van de dienstverlening essentieel.

Verder geldt dat een afdelingshoofd

 • Een leidinggevende is met IT opleiding en ervaring en de persoonlijke kracht en het gezag heeft om procesverbetering en innovatie te kunnen leiden;

 • Integraal verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het marktconform zijn van de door de afdeling geleverde producten en diensten;

 • Verantwoordelijk is voor het beschikbaar zijn van een actueel en marktconform productaanbod en business executive is bij ontwikkelprojecten;

 • De technologische ontwikkelingen volgt en op basis van een eigen visie op de ontwikkeling van de IT-infrastructuur ontwikkelingen proactief inbrengt bij de faculteiten en hen daarmee ontzorgd;

 • Innovatie én beheer aanstuurt.

 • Zorgt samen met collega’s dat incidenten snel opgelost worden;

 • Opdrachtgever is voor interne en externe leveranciers.

Belangrijke projecten binnen de afdeling zijn het komend jaar onder andere het Herontwerp van het vaste netwerk, uitbreiding van het Wifi-netwerk, de inrichting van een centraal computercentrum en het realiseren van een hybride cloud ten behoeve van wendbare en marktconforme infrastruc-tuurdienstverlening. Daarnaast loopt een team-ontwikkeltraject om vaardigheden die passen bij een klantgerichte organisatie verder te ontwikkelen.

Geeft binnen het managementteam ITS mede vorm aan de ontwikkeling van de directie als geheel.

Eisen

 • Ruime ervaring als leidinggevende in het aansturen van infrastructuurafdelingen en leveran-ciers (uitbestede diensten).

 • Academische of HBO IT-opleiding, inhoudelijke ervaring op IT-gebied. Kennis van de huidige IT-ontwikkelingen, waaronder cloudtechnologie en converged infrastructure. Tevens ervaring met implementatie van beheerprocessen (ITIL, ASL, BiSL) en ontwikkelprocessen en programma en pro-jectmanagement methodieken (MSP, Prince2).

 • Heeft visie op de ontwikkeling van een infrastruc-tuurafdeling naar de toekomst toe in een omgeving als die van de UU. Is in staat deze visie samen met het team te vertalen naar een concrete roadmap voor de komende jaren. Heeft kennis van cq. ervaring met de groei van een beheerorganisa-tie naar een regieorganisatie.

 • Klantgericht, organisatie sensitief, proactief. Heeft focus op onze dienstverlening aan het primair pro-ces van de universiteit.

 • Resultaatgericht, heeft aantoonbaar opdrachten, projecten met een IT-karakter met succes afge-rond binnen een vergelijkbare organisatie. Ervaring met Europese aanbestedingstrajecten.

 • Mensgericht, heeft coachingsvaardigheden, maakt individuen beter en optimaliseert teamre-sultaten.

Competenties

 • Visie: Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en je concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

 • Sturen op resultaat: Je geeft richting en sturing aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren.

 • Verbindend leiderschap: Je brengt synergie aan in een groep medewerkers, stimuleert onder-linge betrokkenheid en motiveert medewerkers tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

 • Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en handelt daarnaar.

 • Overtuigingskracht: Je slaagt erin anderen te winnen voor ideeën en plannen

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom hij/zij zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Uw eventuele aanbieding mbt een kandidaat dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van

 • Naam

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Beschikbaarheidsdatum

 • Hoeveel uur per week

 • Eigen medewerker of freelance

 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

 • Beperkingen/bijzonderheden

 • Reeds geboekte vakanties

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten