Ketenbeheerder Levering

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
16-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
390
Status
Gesloten
Referentie
1146

Afrondingstoelichting

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.


Omschrijving

Logius
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius levert producten op het gebied van:
1.Toegang
2.Gegevensuitwisseling
3.Standaardisatie

Logius is een regie-organisatie, die haar ICT-dienstverlening zo veel mogelijk uitbesteedt aan marktpartijen. Het gaat hierbij onder meer om diensten op gebied van applicatiebeheer- en ontwikkeling, infrastructuur en testuitvoering.

Hoofdvraag
Ten behoeve van het uitvoeren van ketenregie over de complexe wijzigingen en klantwensen binnen de dienstverleningsketen wordt een ketenbeheerder met lef gezocht voor versterking van team levering.

Werkzaamheden
Pro actief beheer
-Complexe wijzigingen en klantwensen zijn doorgevoerd en hierover is proactief geadviseerd;
-Klanten zijn bij de inzet van geboden ICT oplossingen geadviseerd en ondersteund;
-Implementatie- en transitieplannen zijn opgesteld;
-De regie over implementaties, aansluitingen, autorisaties etc. bij de klant zijn gevoerd;
-Beveiligingsmaatregelen binnen de gestelde beveiligingskaders zijn gemonitord en geïmplementeerd in samenwerking met de informatiebeveiligingsspecialist
-Vanuit specialisme is bijgedragen aan multidisciplinaire ICT projecten, zoals inbeheernames;
-(gebruikers)procedures en werkinstructies zijn opgesteld;
-kennisborging over de (wijzigingen in de) producten en diensten zijn verzorgd;
-de afhandeling van complexe incidenten, problemen en wijzigingen door leveranciers zijn gemonitord;
-over het gebruik van de producten van Logius is gerapporteerd

Toetsen en testen
-de risico’s voor de systemen bij inzet van componenten zijn geanalyseerd en de uitgangspunten van testen, de testprocedures, de testgebieden, de testomgeving en de te gebruiken teststrategie, -methoden, -technieken en – hulpmiddelen zijn vastgesteld;
-de testgegeven, de benodigde startsituatie en de uitvoerverwachtingen per testgebied zijn gespecificeerd en het testplan is beheerd en onderhouden;
-componenten en ontwerpen zijn aan gestelde eisen getoetst en gereviewd;
-testresultaten zijn beoordeeld;
-ketentesten zijn georganiseerd en begeleid.

Functioneel ontwerp
-requirements voor complexe wijzigingen zijn opgesteld;
-functioneel- en technisch ontwerpen zijn beoordeeld en onderhouden;
-herbruikbare ICT oplossingen conform wensen vanuit de klantorganisatie zijn bepaald en aangedragen en passen binnen de gestelde architectuurkaders;
-startarchitectuur, functioneel- en technisch ontwerpen zijn opgesteld en onderhouden;
-complexe verstoringen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd welke relateren aan known errors, bestaande workarounds, ontwerpen voor nieuwe workarounds dan wel structurele oplossingen zijn geïmplementeerd
-Het maken, onderhouden en verbeteren van aansluitprocessen zijn gerealiseerd, onderhouden en verbeterd en deze zijn uitgelegd aan derden

Vraagbaak voor klantvragen
-complexe klantvragen over de producten van Logius zijn beantwoord;
-verzoeken van klanten ten aanzien van doorontwikkeling van producten zijn intern gecoördineerd;
-het klantbelang van bij inbeheernametrajecten zijn behartigd;
-pilotprojecten zijn intern gecoördineerd;
-Request for Change op bestaande producten en diensten uitgevoerd als intern opdrachtgever.

Kennis en vaardigheden
HBO-opleiding op het gebied van de informatica;
Actuele kennis op het gebied van BiSL en ITIL;
Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied;
Kennis en ervaring op het gebied van functioneel ontwerp;
Ervaring met het voeren van regie binnen dienstverleningsketens;
Ervaring met complexe omgevingen binnen de (rijks)overheid is een pré

Competenties

De organisatiebrede kerncompetenties zijn

-Omgevingsbewustzijn: Het vermogen om relevante ontwikkelingen (politieke, maatschappelijke, culturele etc.) waar te nemen en te benutten voor eigen werk;
-Klantgerichtheid: Het vermogen om de behoeften van de klant te (h)erkennen en hiermee in het handelen rekening te houden;
-Resultaatgerichtheid: In staat zijn zodanig te handelen dat het vooraf vastgestelde doel, product, effect wordt bereikt;

-Samenwerking: In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken;

Specifiek voor deze functie zijn de volgende competenties van belang

-Klantgericht en kwaliteitsgericht
-Probleemoplossend vermogen
-Planmatig werken en organiseren
-Werken onder druk

Profiel

De ketenbeheerder voldoet aan het volgende profiel

-Zelf lerend vermogen en de wil om complexe vraagstukken uit te zoeken
-Betrouwbaar, analytisch en gestructureerd kunnen werken
-Pragmatisch en oplossingsgericht
-Stressbestendig, afspraken goed kunnen organiseren en nakomen.
-Communicatief vaardig en kwaliteitsgerichtheid
-Proactieve teamplayer

Geplande datum gesprekken
21/22-10-2015

Bijzonderheden

Duur

2 maanden

Startdatum

03-11-2015

Optie op verlenging

Ja

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uur

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

  • Datum
    16-10-2015 15:00
    Plaats
    Amsterdam

    Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten