Projectmedewerker

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
16-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
284
Status
Gesloten
Referentie
1149

Omschrijving

Offerteaanvraag
1.1 Logius
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.
Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
1.2 Hoofdvraag
Logius is op zoek naar een ervaren accountant met aantoonbare ervaring in algemene ICT architectuur.
1.3 De Opdracht
Logius | I&S beschikt over een voorlopige PDC – Producten en Diensten Catalogus, gebaseerd op de best bread van aanbestede PAAS services. Deze zijn ontwikkeld door overheidsarchitecten vanuit NORA2, WBP, BIR en Virbi (Veiligheidsrichtlijnen en voorschriften) in samenwerking met de aanbestede leveranciers.
Logius streeft naar homogene, geparametriseerde “Platform as a Service” op basis van kostenminimalisatie. In de toekomst zal Logius | I&S een aantal klanten via Managed Services hosten op dergelijke platforms. Die platforms dienen te voldoen aan de overheidsrichtlijnen. De parameters zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit, performance en beveiliging. Het zijn tegelijkertijd de KPI ’s waarop gestuurd moet worden in de DNO - dienstverleningsovereenkomst - met de aanbestede leverancier. Homogeniteit wordt op PAAS niveau nagestreefd via bewezen semi generieke software en is in de visie van Logius | I&S geschikt voor een keur aan klanten.
Pro actief moet Logius | I&S in staat prijsopgaven te doen voor. Re actief moet Logius | I&S in staat zijn op basis van geleverde Managed Services klanten door te belasten voor de gemaakte kosten.
Binnen I&S is daardoor de behoefte ontstaan aan een Senior Accountant RA, die op basis van de voorlopige PDC in staat is de volgende zaken in overleg met partijen en onder aansturing van Projectleider vorm te geven (niet in volgorde) :

  1. Een algemeen geparametriseerd prijsmodel als onderdeel van de PDC

  2. De algemene, afgeleide KPI ’s voor Managed Services

  3. Een algemeen toerekeningsmodel op basis van goed gekozen hypothesen aangaande constante en variabele kosten betreffende componenten in de IAAS / PAAS architectuur

Of

  1. In samenwerking met de verantwoordelijke controllers een koppeling met de bestaande omgeving om bereikte resultaten in het overheidssysteem onder te brengen

  2. Een begrote exploitatie op basis van een aantal scenario’s in de lopende klantportfolio onder inbreng van de bestaande begroting

  3. Tijdens de ontwikkeling van de algemene implementatie de meer specifieke toerekening, prijsopgave en KPI ’s voor lopende projecten opstellen.

1.4 Werkzaamheden
 Opstellen en implementeren geparametriseerde prijsmodellen voor de PDC
 Opstellen en implementeren KPI ’s
 Opstellen en implementeren exploitatiemodel
 Voorstellen en implementeren toerekeningsmodel en vereffeningsmodel voor Logius | I&S
 Voorstellen en implementeren koppeling lokale administratieve omgeving met consolideerbare omgeving van BZK | Logius | I&S
 Opstellen en doorrekenen van de gevraagde algemene producten voor de lopende projecten.

1.5 Kennis en vaardigheden
 Minimaal accountant RA;
 Aantoonbare kennis van en ervaring met algemene ICT architectuur, met name IAAS – PAAS - SAAS infrastructuren;
 Kennis van en ervaring met bijbehorende beheerconstructies van een regievoerende overheid;
 Aantoonbare, relevante kennis van- en ervaring met Housing/Hosting Rekencentra;
 Aantoonbare kennis van de E-overheid architectuur, Standaards en iNUP bouwstenen/implementaties;
 Aantoonbare kennis van Informatiebeveiliging Architectuur op basis van relevante overheid richtlijnen en standaards (WBP, VIR-BI, BIR, NORA2) en technieken (PKI-O, RSA, X.509, etc.)
o Bewezen vaardigheden in het omzetten van deze architecturen naar financiële rekenmodellen, toerekeningsmodellen, exploitatiemodellen en besturingsmodellen.

Competenties

 Klantgericht
 Teamplayer
 Resultaatgericht
 organisatiesensitiviteit

Bijzonderheden

Duur

12 maanden

Startdatum

03-11-2015

Optie op verlenging

Ja

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uur

Geplande datum intakegesprek

26 en 27-10-2015

Aanvrager

Wendy van Ooijen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten