ICT Architect

Intermediair
IT-Staffing Nederland B.V.
Geplaatst op
16-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
24
Status
Gesloten
Referentie
30151298

Omschrijving

ICT Architect

Standplaats
Utrecht

Startdatum
01-01-2016

Einddatum
31-05-2016

Optie tot verlenging
Ja, in overleg

Uren per week
36

Opdracht omschrijving
De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.
Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt.

Een IT-architect in het algemeen analyseert bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende IT-oplossingen. Daarnaast communiceert de IT-architect met de rest van de organisatie over het belang van ‘werken onder architectuur’.

Doelstelling
De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.

Verantwoordelijkheden
De software van OPP is complex en wordt de komende periode nog (sterk) uitgebreid. De architecten die onnderdeel uitmaken van de ADA (application design authority) bepalen hoe dit gebouwd en of het dan een OPP-voorziening is of een specifieke functie.

Vakmatige taken
De focus van een softwarearchitect ligt op het globaal ontwerpen van applicaties en koppelingen met externe systemen. Dit betekent dat hij/zij de modules bepaald en beschrijft waaruit de applicatie zal gaan bestaan. Ook bepaald de softwarearchitect de te gebruiken technieken, zoals programmeertalen, en in te zetten pakketten en frameworks. De keuzes worden o.a. gebaseerd op inpasbaarheid van de te bouwen applicatie in de rest van de IT-voorzieningen, en het voldoen aan non-functional requirements zoals schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, beveiliging en performance.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Opleiding
Afgeronde hbo-opleiding of hoger is een wens.

Werkervaring
•Minimaal 2 jaar ervaring als ICT architect is een eis.
•Kennis van en ervaring met design-patterns en architecture-patterns is een eis.
•Kennis van en ervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. softwarearchitectuur is een wens.
•Kennis van en ervaring met middleware-producten (Weblogic etc.) en infrastuctuur (bijv. Citrix MDM) is een wens.

Competenties
flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit en zeer goede communicatieve vaardigheden zijn onmisbare persoonskenmerken.

Planning / Afspraken
Intake gesprekken
De intakegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 oktober 2015. Gelieve hiermee rekening te houden.

Terugkoppeling offertes
07-11-2015

Toelichting gunning
Sortering
Sorteer op prijs / kwaliteit verhouding

Gewicht van prijs

15 %

Gewicht van kwaliteit

85 %

Uitleg gunningscriteria

Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen zes maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de Inhuurdesk is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Referenties
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week, de betreffende competentie omschreven volgens de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een gesprek.

Opleidingen en diploma's
Indien bij de selectiecriteria gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dienen kandidaten een kopie diploma en/of certificaat toe te voegen aan de aanvraag. De originele gewaarmerkte diploma's en/of certificaten moeten tijdens een intakegesprek (uiteraard alleen in het geval een kandidaat wordt uitgenodigd) ter kennisgeving kunnen worden aangetoond. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Geheimhoudingsverklaring
De kandidaat dient uiterlijk bij het bevestigen van het intakegesprek een ondertekende versie van de geheimhoudingsverklaring te kunnen overhandigen.

Tarieven
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de organisatie voor vergoeding in aanmerking komt. De opgegeven prijs dient marktconform en reëel te zijn. Marktconform en reëel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief benvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Screening
De definitieve gunning kan pas worden toegekend zodra de geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. De screening neemt enige tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

PLANNING
In de aanvraag wordt de planning vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kandidaat op de hoogte te stellen hiervan. Indien u uiterlijk de dag voor de geplande intake niets heeft vernomen, kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaat niet geselecteerd is voor de eerste gespreksronde. Wellicht wordt uw kandidaat nog uitgenodigd voor een tweede ronde. Wij verzoeken u vriendelijk om de procedure af te wachten en geen contact op te nemen over de status van de aanvraag als u nog niets van ons heeft vernomen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2015 voor 36 uur per week. Opdrachtduur bedraagt 5 maanden.
Het contract kan optioneel worden verlengd.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Geheimhoudingsverklaring
Met het selecteren van de geheimhoudingsverklaring verklaart u dat de kandidaat deze gelezen en ondertekend heeft en uiterlijk kan toezenden bij het bevestigen van het intakegesprek.

Inhoudelijke CV eisen
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient bij voorkeur gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en wensen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : CV template IT 1.2.doc

Vul het Template Referentie (kern)competenties in voor het aanleveren van minimaal één referentie (niet ouder dan 5 jaar), aan de hand van de weergegeven (kern)competenties in de aanvraag. Verwijzing naar referenties die staan vermeld in het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en wensen ZAL leiden tot uitsluiting.

Sjabloon : Template Referentie (kern)competenties versie 1.4.doc

Minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als ICT Architect.

Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met design-patterns en architecture-patterns. Geef dit duidelijk aan in het cv per werkervaring waar dit uit blijkt.

Inhoudelijke CV wensen
10 %
Afgeronde hbo-opleiding of hoger is een wens. Een kopie van het diploma dient te worden bijgevoegd.
20 %
3 jaar of meer relevante ervaring als ICT Architect.

Scoreverdeling

3 jaar ervaring

3/5

meer dan 3 jaar ervaring

5/5

30 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met Javascript en Java op het niveau van beschikbare libraries en framework en wanneer deze in te zetten.Dit dient duidelijk te worden aangegeven in het cv.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met beveiligingsaspecten m.b.t. softwarearchitectuur. Dit dient duidelijk te worden aangegeven in het cv.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Aantoonbare opgedane kennis van en ervaring met middleware-producten (Weblogic etc.) en infrastuctuur (bijv. Citrix MDM). Dit dient duidelijk te worden aangegeven in het cv.

Scoreverdeling

0-1 jaar ervaring:0/5
1-2 jaar ervaring:1/5
2-3 jaar ervaring:2/5
3-4 jaar ervaring:3/5
4-5 jaar ervaring:4/5

5 jaar of meer: 5/5

10 %
Kandidaat is in staat om gegeven een probleemsituatie een gestructureerde aanpak te bepalen om te komen tot relevante inrichtingskeuzen (analytisch sterk). Motiveer dit.
10 %
Is in staat om de gemaakte keuzes uit te dragen naar software engineers. Motiveer dit.

Interesse? Reageer dan met je CV, motivatie en uurtarief voor woensdag 21 oktober 17:00 uur

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten