Enterprise Architect

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
16-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
451
Status
Gesloten
Referentie
RA20151016-95642

Afrondingstoelichting

Beste professional,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben een selectie gemaakt van de best passende kandidaten. De kandidaat die aan ICTU is aangeboden heeft hiervan afzonderlijk bericht ontvangen van ons.

Helaas moeten wij u, indien u geen afzonderlijk bericht gehad heeft, via deze weg afwijzen. Wij wensen u veel succes met verdere sollicitaties en adviseren u onze website in de gaten te houden. Wij krijgen zeer regelmatig interessante, soortgelijke vacatures binnen. Wie weet kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen.

Hartelijke groet,

HintTech


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 235 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #HintTech op zoek naar een Enterprise Architect.

Locatie werkzaamheden VWS, Den Haag en SVB, Utrecht
Gewenste aanvangsdatum Medio november 2015
Verwachte einddatum Medio januari 2016

Taakomschrijving
Het Ministerie van VWS heeft op zeer korte termijn behoefte aan een deskundige en ervaren enterprise archi-tect, voor een korte intensieve architectuuropdracht aangaande ontwikkeling c.q. verbetering van het keten-proces rond PGB trekkingsrechten.

Context van de opdracht

 1. Verbeterplan PGB trekkingsrechten

 • herverdeling van taken tussen ketenpartners

 • streven om processen te stroomlijnen/vereenvoudigen

 • standaardisatie

Er zijn t.b.v. invoering trekkingsrechten architectuurproducten ontwikkeld voor de gehele keten van het trekkingsrecht. Eén van de belangrijke producten is de ‘IZO architectuur voor trekkingsrecht’. Met het ‘Verbeterplan Trekkingsrecht’ en ontwikkelingen in het afgelo-pen jaar zijn deze niet meer actueel. Vanwege de herverdeling van taken en de gewenste procesvernieu-wing vereisen deze producten een actualisering. Dit geldt voor zowel de doelarchitectuur als de huidige procesarchitectuur. Met oog op standaardisatie moeten vervolgens de mogelijke hiaten in de architectuur geïdentificeerd worden. Dit moet een overzicht opleveren van aangrijpingspunten voor standaardisatie (huidige/nieuwe berichten, formulieren, semantiek, koppelvlakken etc.). Het overzicht zal de basis vormen voor opdrachtformulering voor ontwikkeling van de standaarden in 2016.

 1. Vernieuwen systeemlandschap SVB

Gebleken is dat het systeemlandschap van SVB onvoldoende gedocumenteerd is. Tegelijkertijd wil SVB dit landschap op onderdelen vernieuwen (technisch: verstevigen of vernieuwen, functioneel: doorontwikke-len) met financiering door VWS. Onderdeel hiervan is ook oplevering van architectuurproducten. Vanuit het programma is er behoefte hierop te sturen en te borgen dat vernieuwing aansluit bij architectuurprin-cipes van de overheid (NORA, EAR, VWS), afspraken in de keten (o.a. de gewenste functionaliteiten vanuit het ‘Verbeterplan Trekkingsrechten’) en de te ontwikkelen standaarden.

 1. Structureel inrichten van ketenregie

Het voornemen is de ketenregie verder in te richten en te beleggen bij een ketenbureau. Er is daarvoor behoefte aan explicitering van taken, rollen en afspraken tussen ketenpartijen en voornoemd ketenbu-reau ten aanzien van:

 • de uitvoering van de ketenprocessen,

 • de onderliggende systeemvernieuwing en

 • de ontwikkeling van standaarden.

 1. Daarbij is het streven zo veel mogelijk gebruik te maken van componenten die al ontwikkeld zijn door par-tijen als Vektis, KING e.a. De gevraagde architect onderzoekt de herbruikbaarheid van deze componenten binnen de te actualiseren architectuur (processen, standaarden en voorzieningen). Dit in samenwerking met de programmadirectie die verantwoordelijk is voor inrichting van de governance inclusief het keten-bureau.

Opdracht
De opdracht voor de architect is om in de periode oktober – november 2015, onder regie van de projectdirec-tie ‘Trekkingsrecht bij VWS’, de bovenstaande lijnen verder uit te werken in samenwerking met architecten van ketenpartijen. Op basis van deze uitwerking worden nadere architectuuropdrachten voor 2016 geformuleerd en belegd bij het ketenbureau én ketenpartijen.

Verwachte resultaten

 • Actualisering en aanscherping van de doelarchitectuur (IZO architectuur voor trekkingsrecht) + overzicht van witte vlekken

 • Overzicht van te ontwikkelen/standaardiseren berichten, gegevens etc.

 • Overzicht van bij SVB beschikbare systeemdocumentatie + quickscan van compleetheid en mate van aan-sluiting bij ketenarchitectuur

 • Verder uitwerking van taken, rollen en afspraken m.b.t. standaardisatie en IT ontwikkeling in het ketenpro-ces.

 • Overige verwachtingen in samenspraak/overleg met opdrachtgever.

Werkwijze
Naast de nodige deskresearch zijn intensieve werksessies en afstemming nodig met aangesloten architecten. De enterprise architect organiseert en stuurt de werksessies, zorgt voor verdeling van het ‘huiswerk’, draagt inhoudelijk bij aan en bewaakt de realisatie van de verwachte resultaten. De enterprise architect zorgt verder voor adequate presentatie en afstemming van de (tussen)resultaten met opdrachtgever en stakeholders.

Gewenste profiel
De gevraagde enterprise architect

 • is organisatiesensitief;

 • is in staat te werken onder hoge (tijd)druk en kan veel informatie opnemen in korte tijd;

 • straalt autoriteit uit op het werkgebied architectuur en als persoon;

 • is overtuigend en slagvaardig;

 • is communicatief zeer vaardig en weet de juiste discussies effectief te voeren met de juiste personen;

 • neemt mensen van verschillende niveaus mee in de onderhavige materie;

 • is duidelijk en brengt ingewikkelde en/of abstracte onderwerpen helder voor het voetlicht;

 • geeft deskundig leiding aan het proces tot besluitvorming;

 • heeft een sterk ontwikkeld analytisch en structurerend vermogen;

 • is pragmatisch en creatief.

Eisen (knock-out)

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Meer dan 5 jaar relevante en aantoonbare werkervaring;

 • Per direct inzetbaar.

Wensen
Kennis van en ervaring met enterprise- en ICT-architectuur.
Kennis van het werkveld, de ketenpartijen, de werkwijzen en de methoden rond PGB trekkingsrechten.
Ervaring met communiceren met en adviseren van senior management.
Ervaring met coördineren van of leidinggeven aan professionals en/of vaktechnische specialisten.

Reageren?
Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Casper Schipper
HintTech

HintTech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  18-10-2015 13:57
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-10-2015 12:09
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten