Intermediair
Quest4
Geplaatst op
19-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
640
Status
Gesloten
Referentie
1159

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • Helion IT 160 opdrachten
  • KPN Consulting 243 opdrachten

Omschrijving

Rol Expert Idensys
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 03-11-2015
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week 32 uur
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Logius is opzoek naar een ervaren expert met aantoonbare ervaring met het uitvoeren van audits.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Je bent in bezit van een universitaire diploma in de richting van Informatiebeveiliging/ITauditor/digital identity;
Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van audits;
Je hebt kennis van betrouwbaarheidsniveaus op basis van ISO29115, eHerkenning en/of STORK;
Je hebt aantoonbare kennis van identity management;
Je hebt aantoonbare kennis van risk en security management;
Je bent standvastig;
Je bent in staat om overleg te voeren met toetredende marktpartijen;
Kennis van het afsprakenstelsel eHerkenning is een pre.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

In een samenwerking tussen markt en overheid worden middelen uitgegeven voor authenticatie door marktpartijen (deelnemers in het stelsel). De deelnemers moeten voldoen aan afspraken om het merk te mogen voeren. Nieuwe deelnemers moeten toetreden.
Door de Stelselraad is besloten om experts een rol te geven bij het proces toetreden. De experts toetsen de opzet van de processen en procedures voor de uitgifte en registratie van middelen en machtigingen. Dit doen ze op een zodanige manier dat een externe (ISO) auditor vervolgens de opzet, bestaan en werking hiervan kan toetsen.

Op 28 mei 2015 is door de Stelselraad een notitie goedgekeurd waarin de rollen van Eigenaar, Toezichthouder en Beheerder zijn beschreven. Deze opdracht zal in de geest van deze notitie worden uitgevoerd, wat betekent dat de expert handelt vanuit de rol van de Toezichthouder. Logius ondersteunt tijdelijk de Toezichtouder (EZ) om deze rol in te vullen. De expert toetst de processen van de (nieuwe) deelnemers voor het uitgeven van middelen en machtigingen tegen het normenkader met behulp van een controlememorandum.

EXTRA INFORMATIE

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten