Sectorjurist Inwoners

Intermediair
Becoss
Geplaatst op
20-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Boxmeer
Reacties
0
Bekeken
211
Status
Gesloten
Referentie
BCWINOB1264

Omschrijving

Gemeente Boxmeer zoekt voor 28 uur een vlotte representatieve man/vrouw die de volgende taken zelfstandig, kwalitatief goed kan uitvoeren:

Aanspreekpunt: de sectorjurist is het eerste aanspreekpunt voor juridische aangelegenheden binnen de sector Inwoners.

Adviseren: De sectorjuristen ondersteunen en adviseren de beleidsmedewerkers bij hun taken. Het doel is dat ieder product aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Het is aan de (beleids)medewerker om ervoor te zorgen dat de sectorjurist bij het product betrokken wordt. Samen met de (beleids)medewerker brengt de sectorjurist de risico’s in beeld.
Daarnaast gaan de sectorjuristen proactief te werk. Dit geldt ten aanzien van juridische ontwikkelingen, zoals op het gebied van nieuwe wetgeving en jurisprudentie en de consequenties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen.

Controleren: de sectorjuristen controleren of de producten voldoen aan de juridische kwaliteitsnormen. Daarnaast controleert de sectorjurist of de juridische risico’s die ontstaan bij nieuwe wetgeving of naar aanleiding van jurisprudentie aangepakt worden.

(Ondersteunen bij) procesvertegenwoordiging: op het moment dat de gemeente in een juridische procedure terecht komt, speelt de sectorjurist daar een rol in. De sectorjuristen zijn verantwoordelijk voor het procedurele gedeelte. Na het advies/uitspraak/arrest is de (beleids)medewerker verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het bezwaar/beroep.
rapporteren: juridisch relevante problemen en de juridische kwaliteit worden met de juridisch controller besproken in het periodiek overleg.

Ambtelijk horen: de sectorjurist Inwoners is aangewezen om als ambtelijk hoorder op te treden voor het afhandelen van bezwaren ingediend tegen de besluiten van de afdeling Sociale Zaken met betrekking tot inwoners uit de gemeente Boxmeer.

Kandidaatomschrijving

Welk niveau en welke competenties dient de kandidaat te hebben

WO-niveau werk- en denkniveau; opleiding bij voorkeur gerelateerd op het gebied van Sociale Zaken, Burgerzaken en Welzijn en Leefbaarheid.
Constructief kunnen samenwerken met interne en/of externe partijen

Beleidsterreinen sector Inwoners

Leerlingenvervoer, kinderopvang, ouderen beleid, jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, huurbeleid, subsidiebeleid, uitvoering van de WMO en de participatiewet, BRP (burgerzaken), aanbestedingsrecht.

Denkniveau
HBO plus

Werkniveau
Meer dan 5 jaar allround ervaring op het vakgebied, waarvan meer dan 3 jaar relevante beleidservaring;
Generieke taken conform de 7 aspectsystemen

Producten

  • Ontwikkelt en implementeert na goedkeuring door de afdelingsleiding beleidsvoorstellen en producten op voornamelijk operationeel niveau voor de eigen afdeling. Levert voor de afdeling een bijdrage aan productontwikkeling, met de juiste kwaliteit, kwantiteit, kostprijs, levertijd, levenscyclus en productinformatie.

Gegevens

  • Ziet over mimimaal 1 beleidsveld binnen de afdeling dan wel voor een ondersteunend taakveld t.b.v. de hele gemeente. toe op de juiste toepassing en uitvoering van gegevensbeheer,-verstrekking, -verrijking, -verwerking en -opslag.

Processen

  • Kent de bedrijfsprocessen van de afdeling dan wel voor een ondersteunend taakveld t.b.v. de hele gemeente. Doet voorstellen voor het verbeteren van deze processen.

Projecten

  • Participeert en adviseert namens de afdeling dan wel voor een ondersteunend taakveld t.b.v. de hele gemeente m.b.t. zijn adviesgebieden in multidisciplinaire projectgroepen met een voornamelijk tactisch/operationeel karakter; levert hierin een actieve bijdrage. Vervult in dit verband vooral de rol van kennisspecialist.

Relaties en overleg

  • Is als specialist vraagbaak voor de afdeling dan wel voor een ondersteunend taakveld t.b.v. de hele gemeente voor wat betreft zijn vakgebied/beleidsveld. Maakt deel uit van het afdelingsoverleg. Verzorgt presentaties en workshops en zorgt voor actieve kennisoverdracht binnen de afdeling en/of sector. Participeert in voor de gemeente van belang zijnde netwerken.

Applicaties

  • Is binnen de afdeling voor zijn beleidsveld dan wel voor een ondersteunend taakveld t.b.v. de hele gemeente verantwoordelijk voor de juiste toepassing en werking van de aan hem toegewezen secundaire en tertiaire applicaties. Adviseert inzake de tijdige aanschaf van updates en doet voorstellen voor vernieuwing/vervanging van applicaties.

Budgetten

  • Legt als budgethouder integraal rekenschap af over één of meerdere budgetten op begrotingspostniveau (2 sterren). Er is hierbij sprake van analyse en bewaking van dit/deze budget(ten); kosten dienen door de budgethouder te worden toegewezen binnen de/het budget(ten) Signaleert tijdig mogelijke overschrijdingen bij de budgetverantwoordelijke leidinggevende.

Eisen
Kennis
Op CV aantoonbaar kennis van wetgeving op de aangegeven beleidsterreinen binnen de sector Inwoners (Leerlingenvervoer, kinderopvang, ouderen beleid, jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, huurbeleid, subsidiebeleid, uitvoering van de WMO en de participatiewet, BRP (burgerzaken), aanbestedingsrecht). Opleidingsniveau
Op CV aantoonbaar WO-niveau werk- en denkniveau; opleiding bij voorkeur gerelateerd aan het taakveld WMO-SZ.
Competenties
Op CV aantoonbaar te zien dat betrokkene constructief kan samenwerken met interne en/of externe partijen.
Ervaring
Op CV aantoonbaar ervaring met procesvertegenwoordiging en behandeling bezwaarprocedures (ambtelijk horen)

Aanvang opdracht

1-12-2015

Voltooiing opdracht

15-4-2016

Optie verlenging

n.v.t.

Standplaats

Boxmeer

Vakgebied

Juridisch

Uren

28 per week

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten