Projectleider nieuwe producten met gemeentelijke ervaring

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
20-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
30
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 31 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Het cluster Dienstverlening en Informatie heeft als werkterrein
het extern en intern leveren van dienstverlening en toezicht en
handhaving.
Het cluster Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de
stad van vandaag én morgen voorop staan. De verandering naar
een informatie- en digitale samenleving betekent een extra
uitdaging. Het cluster levert excellente dienstverlening aan
burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente
Amsterdam, voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding
van informatie en zorgt voor veiligheid in de stad door actief op
te treden waar regels en afspraken door burgers worden
overtreden.
Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit 8

organisatieonderdelen: Basisinformatie, Belastingen,

Dienstverlening, Handhaving en Toezicht, Monumenten en
Archeologie, Onderzoek Informatie en Statistiek, Stadsarchief en
de Stadsbank van Lening.
Het cluster heeft een grote ontwikkelopgave waarbij innoveren,
ontwikkelen en de basis op orde brengen belangrijke

uitgangspunten zijn. Het cluster is verantwoordelijk voor

  • Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening,

producten en diensten aan burgers en ondernemers van de
gemeente Amsterdam.

  • Het leveren van dienstverlening aan interne

organisatieonderdelen en partners op het gebied van
informatievraagstukken.

  • Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente

Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de
vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te
adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van
gemeentebrede informatie.

  • Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in

de stad.
Het onderdeel Dienstverlening van het cluster Dienstverlening en
Informatie bestaat uit de afdelingen Stadsloketten, Onderzoek &
Ontwikkeling, het Contactcenter Amsterdam (CCA), Online en
Operations Support.
Als senior projectleider nieuwe producten maak je onderdeel uit
van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Deze afdeling zorgt
voor de vernieuwing van de gehele gemeentelijke
dienstverlening. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met
zowel de operationele afdelingen binnen de eigen organisatie als
de producteigenaren bij de diverse diensten en stadsdelen.

Opdracht
Je vertaalt de vraag naar nieuwe producten op het gebied van
dienstverlening naar project- of programmavoorstellen. Bij het
vormgeven daarvan benut je kansen die technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen bieden om de dienstverlening
op een hoger niveau te brengen. Daarbij werk je samen met
stakeholders en experts binnen en buiten de gemeente. Je hebt
voldoende kennis van organisatiekunde,
personeelsmanagement, medezeggenschap,
informatievoorziening en (klant-)procesmanagement om
voorstellen te kunnen beoordelen sec en op hun samenhang.
Je maakt projectplannen en zorgt voor de realisatie hiervan. Je
zorgt voor een gedegen programma- en projectvoorbereiding
zodat deze zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Daarbij heb
je oog voor verschillende belangen en ben je in staat om die bij
elkaar te brengen.
De vernieuwing waarop de programma’s en projecten zich
richten hebben impact op bestaande werkwijzen. Jij bent in staat
om de risico’s van die veranderingen in te schatten en
initiatieven te nemen om het veranderingsproces op gang te
brengen en te begeleiden.

Aanpak
Van aanvraag tot oplevering ben jij, vanuit jouw ervaring als
projectleider, in staat om een multidisciplinair team aan te sturen,
waarbij je zwaartepunt ligt op een gedegen begrip van
dienstverlening. Je bewaakt de voortgang van programma’s en
projecten op zowel functioneel, technisch, financieel als
administratief vlak waarbij je rekening houdt met de geldende
gemeentelijke regelgeving en kwaliteitseisen. Daarbij houd jij je
ogen open voor ontwikkelingen die kansen bieden voor
verbeteringen in lopende projecten of programma’s.
Periodiek rapporteer je over de voortgang en de gemaakte
kosten en initieer je continu potentiële verbeteringen. Je
rapporteert aan de manager Onderzoek en Ontwikkeling over
onder andere de voortgang, de doelstellingen en de
bijbehorende budgetten.

 De kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau én een
WO diploma.
Uit het CV moet duidelijk blijken welk diploma behaald is. Een
kopie van het diploma kan toegevoegd worden aan de map
achter deze vraag (niet verplicht).

 De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar grote, complexe
multidisciplinaire programma’s en projecten gemanaged,
waarvan een substantieel deel in een klantcontactorganisatie.
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.

 De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met
veranderingsprocessen in (grotere) organisaties met een
veelheid aan (soms conflicterende) belangen.
Deze ervaring dient duidelijk te blijken uit het CV.

 De kandidaat is een stevig persoonlijkheid die overtuigingskracht
en doorzettingsvermogen combineert met creativiteit en
flexibiliteit om doelen te bereiken. Hij is daarmee in staat om
stakeholders te betrekken bij en te verbinden aan programma’s
en projecten.

  De kandidaat heeft ervaring met projecten gebaseerd op de
PRINCE2 en Lean methodiek.
Dit dient duidelijk te blijken uit het CV en u levert 1 referentie aan
van een project, c.q. werkgever waarin u deze methodes heeft
gebruikt.

 De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn, samenwerken,
relatiebeheer, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht,
planmatig werken en prioriteiten stellen.
De competenties van Dienstverlening zijn: samenwerken en
klantgerichtheid.
Deze competenties zullen getoetst worden tijdens het
matchgesprek.

Vragen

Heeft de kandidaat ervaring met het aansturen van een
projectteam (met daarbij uitstekende communicatieve en
schriftelijke vaardigheden)?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient dit
duidelijk te blijken uit het CV.

Is de kandidaat in het bezit van de certificaten PRINCE2
practitioner en LEAN?
Indien de kandidaat aan deze wens kan voldoen dan dient een
kopie van de certificaten worden toegevoegd aan de map achter
deze vraag.

 De kandidaat is direct na gunning beschikbaar voor drie
maanden. Het aantal uur is 32 uur per week. Er is een optie tot
verlenging mogelijk tegen dezelfde condities.
Start circa 1-11-2015

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten