Linked Data Specialist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
20-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
155
Status
Gesloten
Referentie
1163

TOP-Opdrachtgevers

  • KPN Consulting 244 opdrachten
  • Yacht bv 31 opdrachten
  • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Den Haag Senior Zie Extra Informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2015/2525

Rol Linked Data Specialist
Werkniveau Senior
Locatie Den Haag
Startdatum 03-11-2015
Einddatum 31-12-2015
Aantal uren per week Zie Extra Informatie
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Logius zoekt een Linked data specialist/informatie architect voor de doorontwikkeling van de Stelselcatalogus.

Werkzaamheden
De doorontwikkeling van de Stelselcatalogus gaat uit van een federatief model waarbij gegevensmodellen basisregistraties en bronregisters door registerhouders zullen worden ontsloten op basis van linked data.

De ambitie is om ook andere registraties buiten het Stelsel van Basisregistraties te ontsluiten via linked data. Op termijn worden hier dan ook de gegevensuitwisselingen tussen partijen aan toegevoegd.

We zoeken een specialist die in dit traject kan adviseren over de te volgen aanpak en het huidige RDF/SKOS kan aanpassen zodat dit bruikbaar wordt voor andere registraties. Daarnaast moet de specialist ook de mogelijkheden van linked data kunnen uitleggen aan informatiearchitecten van de overheid en kunnen adviseren over het beheermodel. In staat om kennis te overdragen aan beheerders.

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,
puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Kennis en vaardigheden

Kennis en ervaring met het toepassen van

-RDF standaard
-Turtle
-XML
-SKOS standaard

Ervaring met de volgende tooling

-Toolbraid Composer
-Sesame RDF triple store
-Netkernel (pre)

Overige gewenste kennis en ervaring
-Kennis van basisregistraties en datamodellen
-Ervaring met informatiearchitectuur
-Abstract werk en denk-vermogen
-Ervaring met het omzetten van datamodellen naar linked data

EXTRA INFORMATIE

Geschat aantal uren: 0 uur (inplantermijn van 1 week) met een max van 100 uur.

Intakegesprekken zullen plaatsvinden op 26/27 oktober.
Kandidaat dient aanwezig te kunnen zijn op de aangegeven datum van intake. Indien dit niet het geval is, kan de kandidaat helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten