Business Analist

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
20-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
1
Bekeken
194
Status
Gesloten
Referentie
1164

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Rol Business Analist
Werkniveau Senior
Locatie Gouda
Startdatum 01-11-2015
Einddatum 31-03-2016
Aantal uren per week 36
Aanvrager Jacqueline Slaap

PROJECTINFORMATIE

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 70.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, in speciale inrichtingen voor jongeren, in forensische psychiatrische centra en in detentie- en uitzetcentra.

De Directie Informatievoorziening (DI) is belast met het beleid en architectuur ten aanzien van (integrale) informatievoorziening. Bij DI is een afdeling Projecten en Programma’s ingericht. De afdeling zorgt onder meer voor het "ketengericht vernieuwen en vervangen van de applicaties" van DJI. Binnen de afdeling worden projecten uitgevoerd onder leiding van een aantal projectmanagers. Voor de ondersteuning van de afdelingsleiding en de projectmanagers zoeken we een enthousiaste Projectmanagement Assistent die van wanten weet. Het gaat om een tijdelijke functie voor maximaal drie jaar.

Een voorbeeld van een project waar kandidaat wordt ingezet is het Project BVJ. De ondersteuning van
de primaire processen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt voor de sectoren GW en
DBV al vele jaren door de systemen Tulp GW en Tulp Selectie verzorgd. Deze
systemen zijn technisch sterk verouderd en daarmee niet toekomstbestendig. DJI
heeft besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire processen.
Daartoe is in 2013 het Project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) gestart. Onderdeel van het BVJ project is ook het aanvullen en up to date maken van alle procesbeschrijvingen voor werkzaamheden die nu worden uitgevoerd met de systemen Tulp GW en Tulp Selectie en die straks uitgevoerd zullen worden met het nieuwe systeem BVJ. De justitiële inrichtingen worden straks met de beschrijvingen ondersteund in het uitvoeren van impactanalyses en het opstellen en uitvoeren van verander- en implementatieplannen

VEREISTE KENNIS

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort,
puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

 • WO/HBO in een relevant vakgebied, inclusief Bedrijfsinformatica/Bedrijfskunde achtergrond;

•minimaal 8 jaar ervaring met het analyseren, opzetten en begeleiden van, en adviseren over, complexe
(bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband) proces herijkingtrajecten en de effecten daarvan op ICT oplossingen;
•Ervaring met het werken in een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur in een ketensamenwerkingsverband) en een technisch complexe omgeving;
•Kennis van en bewezen praktijkervaring met visieontwikkeling en dit vertalen naar breed gedragen en praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
•Het kunnen omgaan met weerstand;
•Kennis van en bewezen praktijkervaring met vastleggen van Werkprocessen en
requirements
•development, business-case management (verzamelen, analyseren, documenteren en valideren), requirements
management.

 • Vaardig in het toepassen van verschillende methodes en technieken voor het vastleggen van

•processen en het verzamelen van requirements (bijv. interview, workshops,
documentanalyses)
•In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning. Dient zelfstandig en
professioneel met zijn werkplanning om te gaan;
•In staat om tijdig te rapporteren aan de projectleider over voortgang en issues;

 • Kennis van en ervaring met het justitiedomein in het algemeen, DJI in het bijzonder.

 • Aantoonbare ervaring in het opstellen van complexe business-cases

Kennis & vaardigheden

•Minimaal 5 – 10 jaar relevante werkervaring in (ICT-)implementatietrajecten;
•Uitstekende communicatieve vaardigheden om te zorgen voor gedragen invoering op de vestigingen;

 • Communicatieve vaardigheden om noodzaak procesbeschrijvingen en implementatieactiviteiten

•op tactisch niveau (deelprojectleiders en klankbordgroep) geprioriteerd te krijgen;

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

De business analist is een spin in het web en een betrouwbare schakel tussen de business, de

regieorganisatie DI en de IT ontwikkeling (SSCI).

Hiervoor moet de business Analist

-Analyseren van de informatie behoefte en opstellen van definities.
-Het bijdragen aan op te stellen projectdocumenten (acceptatiecriteria, PDC,
SLA, BC,PID, PSA) -Het vastleggen van werkprocessen in MAVIM
-Redigeren van stukken mbt acceptatie tests en impactanalyses
-Het ondersteunen van het project ZBJ middels maken stukken tbv de aanbesteding
zoals-Ondersteunen bij een CIO-toets
-Beoordelen van biedingen van marktpartijen e.d

GEDRAGSKENMERKEN

-Is klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen
-Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt
makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.
-Is klantgericht, pragmatisch en flexibel;
-Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen.
-Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure.
-Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
-Is in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
-Is in staat gedachten helder en begrijpelijk te formuleren en overtuigend te presenteren;
-Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
-Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

EXTRA INFORMATIE

-DJI vergoedt geen reis- en verblijfskosten, ook niet voor dienstreizen.

-Opzegtermijn: 1 maand.

-Kandidaten die in vaste dienst zijn geweest bij DJI mogen binnen twee jaar na uitdiensttreding niet aangeboden worden.

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  21-10-2015 10:08
  Plaats
  Amersfoort

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten