Specialist Hydrologie

Intermediair
HeadFirst
Geplaatst op
20-10-2015
Periode
1 tot 2 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zwolle
Reacties
0
Bekeken
338
Status
Gesloten
Referentie
HF15102008

Omschrijving

Gesprekken op

Maandag 26 oktober 2015, s ochtends

Aantal uur per week

55 dagen tot 1 juli 2016
3 dagen tot 31 december 2016

Situatieschets organisatie

Binnen Overijssel liggen 24 Natura-2000 gebieden. Het opstellen en uitvoeren van de beheerplannen hiervoor is een provinciale verantwoordelijkheid (programma Ontwikkelingsopgave olv Hennie Schuman).
Voor de Natura 2000 gebieden met een ontwikkelopgave wordt een inrichtingsplan opgesteld. Voor een aantal van deze gebieden geldt de provincie als Bestuurlijk Trekker. De overige gebieden worden getrokken door externe partijen. Dit project wordt getrokken door LTO Noord. Hierbij blijft de eindverantwoordelijkheid te allen tijde liggen bij de provincie Overijssel.

Projectdoel

•realisatie gebiedsspecifieke PAS Maatregelen conform het beheerplan
•realisatie overige natuurherstel-maatregelen tbv N2000 instandhoudingsdoelen
•realisatie van economische maatregelen / sociaal flankerend beleid tbv de toekomstvaste leefbaarheid van het gebied

Inhoud van het project

De kern van de opgave in het Springendal Dal van de Mosbeek bestaat uit het herstel van de waterhuishouding door zogenaamde natuurherstelmaatregelen . Als de waterhuis-houding op orde is, is de aanwezige natuur beter bestand tegen negatieve effecten van stikstofdepositie. Omdat de waterhuishouding echter ook randvoorwaardelijk is voor de bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven binnen het gebied, zullen aanvullend op de natuurherstel-maatregelen ook economische maatregelen getroffen moeten worden (mitigeren van negatieve sociaal-economische impact conform beheerplan).
Dit project beoogt om met behulp van een fieldlab, samen met grondeigenaren, per perceel en maatregel tot het valideren en definitief ontwerp van de juiste natuurherstel en economische maatregelen te komen.

Projectfasering

Fase 2a

definitief ontwerp maatregelen mbv fieldlab (oktober 2015 juli 2016)

Fase 2b

definitief ontwerp inrichtingsplan

(juli 2016- december 2016)

Gevraagde kennis

Algemene kennis van watersystemen Oost Nederland

Gevraagde werkervaring

Tenminste 25 jaar

Aanvullingen en/of bijzonderheden

Kunnen fungeren als volstrekt onafhankelijke deskundige.
In staat zijn om op keukentafelniveau de waterhuishouding te kunnen bespreken.

Er is sprake van buitengewone werktijden namelijk mogelijke aanwezigheid bij gebiedsavonden.

Opmerkingen / bijzonderheden

Het project Springendal Dal van de Mosbeek is één van de gebiedsuitwerkingen van het programma ontwikkelingsopgave N2000/PAS. Dit project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en bestuurlijk trekkerschap van LTO Noord, waarbij de provincie opdrachtgever is.
Behalve de rol als opdrachtgever zal de provincie ook een aantal cruciale rollen invullen danwel inhuren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten