Sr. ITS adviseur

Opdrachtgever
Helion IT
Geplaatst op
21-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Maastricht
Reacties
0
Bekeken
190
Status
Gesloten

Omschrijving

Sr. ITS adviseur

Bijgevoegd een aanvraag waarbij men op zoek is naar een senior ITS Adviseur die, in de rol van procesbegeleider en procesregisseur, invulling kan geven aan de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van (landelijk en regionaal) uit te rollen ITS- en vraagbeïnvloedingsprojecten.

Korte beschrijving gevraagde dienstverlening en de eisen die daaraan worden gesteld

In concrete zin gaat het om het leveren van een senior ITS Adviseur die, in de rol van
procesbegeleider en procesregisseur, invulling kan geven aan de inhoudelijke en procesmatige
begeleiding van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van (landelijk en regionaal) uit te rollen
ITS- en vraagbeïnvloedingsprojecten binnen de Beter Benutten regio’s. IMMA is daarvan een
belangrijk voorbeeld, maar de taken van de senior ITS Adviseur zijn breder
en niet beperkt tot het project IMMA.
Voors zal de senior ITS Adviseur voor IMMA ook de andere Beter Benutten regio’s van advies en
ondersteuning dienen.
De gezochte kandidaat dient te beschikken over inhoudelijke achtergrond kennis van open data,
systeem- en informatie-architectuur, data inwinning en -verrijking, data- en informatiedistributie,
Europese ITS standaarden, MMI, relevante marktontwikkelingen op het gebied van ITS, telecom,
automotive, mobile computing, reisinformatiediensten, en technologische en commerciële
ontwikkelingen op voornoemde velden.

Daarnaast dient de kandidaat aantoonbaar aan de volgende eisen te voldoen

Minimaal academisch niveau. Deskundig op en met internationale erkenning op het
kennisveld dynamisch verkeersmanagement, real-time verkeers- en reisinformatie,
eSafety, kilometerbeprijzing en in-car systemen (coöperatief en connected rijden).

 • Gedetailleerde kennis en ervaring hebben met de organisatorische en operationele

aspecten van Verkeersmanagement bij decentrale wegbeheerders in NL.

 • Aantoonbare ervaring als adviseur voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten en

als facilitator van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van
Smart Mobility en ICT in mobiliteit (ITS).

 • Sociale en communicatieve vaardigheden om zowel inhoudelijk met markt als op

bestuurlijk niveau met opdrachtgevers te acteren.

 • Sterke binding met het werkveld en met een bestaande link naar relevante initiatieven

in Nederland en buitenland.

 • Procesvaardigheden en ervaring in procesregie in het ITS veld.

 • Meerjarig netwerk (min. 5 jaar) in het ITS veld.

 • Aantoonbare ervaring in beleidsvoorbereiding en besluitvorming op rijksniveau.

Op te leveren producten en uit te voeren activiteiten

Ten aanzien van het huidige programma Beter Benutten, het vervolg en de doelstelling om de
werkwijze verankeren, wordt ondersteuning gevraagd. Hieronder een opsomming van de gevraagde
activiteiten en op te leveren producten. Wij verzoeken u om dit terug te laten komen in uw offerte.

 1. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van het IMMA-team dat zich binnen de

programmadirectie bezig houdt met de structurele verankering van de IMMA-werkwijze. Denk
hierbij aan organiseren en bijwonen van overleggen, najagen van acties, opstellen van een
producten-overzicht, maken van planningen en opstellen van memo’s.

 1. In de rol van procesbegeleider en -regisseur, met de regio’s en marktpartijen samenwerken om

tot plannen van aanpak (PvA) te komen. Denk hierbij aan regievoering en advisering in het
ontwikkeltraject met betrekking tot inhoud, techniek, proces en besluitvorming.

 1. Regievoering en advisering bij de uitvoering van de PvAs onder IMMA. Denk hier aan

overleggen met marktpartijen en regio’s, najagen van acties, notulen, plannen, bijhouden van
afsprakenlijsten en reviewen van opgeleverde producten.

 1. Ondersteuning van het IMMA-team, waarbij met de marktpartijen en regio’s ontwikkelen van

IMMA-producten. De contacten met een regio onderhouden en in samenwerking met de regio
komen tot een implementatie van projecten waarmee de regio de doelstelling van het vervolg
van Beter Benutten kan realiseren.

 1. Participatie in overleggen met de programmateams binnen Beter Benutten. Denk hierbij aan

regiobreed IMMA-, opdrachtgevers- en stuurgroepoverleg.

Rol

Sr. ITS Adviseur

Locatie

Maastricht

Deadline

26-10-2015

Projectduur

c.a. 6 maanden

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten een CV in Word formaat, een korte motivatie, het uurtarief incl. reiskosten excl. btw en eventuele geplande vakanties.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten