consultant ondersteuning GCOS

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
412
Status
Gesloten
Referentie
1175

Afrondingstoelichting

Goedemorgen,

Helaas gaan wij voor deze aanvraag niet op uw aanbieding in.
Er zijn kandidaten geselecteerd die in onze ogen beter op de aanvraag passen. Deze keuze is gebaseerd op kennis van de gevraagde skills of klantervaring.

Hartelijk dank voor uw moeite en graag teamen wij weer met u bij een volgende passende aanvraag.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Ooijen
Quest4


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten

Omschrijving

consultant ondersteuning GCOS

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

 • Analyse en beschrijving van ontwikkelingen in de samenwerking tussen ketenpartners (met name OM, Politie, Raad vd Kinderbescherming, Reclassering), en de implicaties van die ontwikkelingen voor de informatievoorziening.

 • Vertaling van deze ontwikkelingen in wijzigingsvoorstellen voor GCOS.

 • Analyse en beschrijving samenwerkingsverbanden tussen justitie, zorg en lokale overheid onder gemeentelijke regie en de implicaties daarvan voor de informatievoorziening.

 • Beschrijving van de mogelijke rol van GCOS voor de ondersteuning van die samenwerking.

 • In kaart brengen van mogelijke gewenste aanpassingen in GCOS die voortvloeien uit de nieuwe toepassingen in een gemeentelijke context.

 • Uitwerken en operationeel maken van condities waaronder gemeenten gebruik kunnen maken van GCOS. Hierbij wordt samengewerkt met een aantal voorbeeldgemeenten.

 • Bijdragen aan inrichten van aansluitprocessen.

 • Ondersteunen van de afstemming en synergie tussen GCOS en andere systemen die bij een beperkt aantal gemeenten in gebruik zijn.

WERKOMGEVING

In de afgelopen jaren is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gewerkt aan voorzieningen die de samenwerking tussen justitie, zorg en lokale overheid ondersteunen. In dat verband is onder meer GCOS (Generiek Casusoverleg Systeem) ontwikkeld. GCOS is in gebruik binnen de Veiligheidshuizen en in justitiële casusoverleggen.
Het programma heeft in 2012 en 2013 het informatiesysteem GCOS geïmplementeerd. Dit systeem ondersteunt de partners in de jeugdketen en in de veiligheidshuizen bij het voeren van casus overleggen. GCOS kent een toenemend aantal gebruikers, van meerdere organisaties, die steeds intensiever gebruik maken van GCOS. In deze toename zien we dat de casussen, die ondersteund worden, complexer van aard worden. Complexer in termen van meerdere organisaties betrokken en afnemende voorspelbaarheid in het verloop van de behandeling van de casus. Dit maakt dat GCOS moet meegroeien met de veranderende behoefte om effectief de casus overleggen te kunnen blijven ondersteunen. In 2014 / begin 2015 is een flinke update van GCOS uitgebracht. Nu wordt een volgende stap gezet die GCOS actueel moet houden voor de huidige gebruikers en geschikt moet maken voor andere dan de huidige gebruikers, te weten de gemeenten in hun regierol ten aanzien van de samenwerking tussen justitie, zorg en lokaal bestuur.
Daarbij is deskundige ondersteuning nodig.
De opdracht betreft twee thema’s.

 • In de komende periode worden ontwikkelingen bij de verschillende ketenpartners, met name OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering geanalyseerd op consequenties voor de informatievoorziening binnen de keten en vertaald in concrete wijzigingsvoorstellen voor GCOS.

 • In gemeenten worden nieuwe samenwerkingsvormen tussen justitie, zorg en lokale overheid ontwikkeld en geïmplementeerd. Gemeenten wenden zich tot het ministerie van Veiligheid en Justitie met de vraag of zij voor het ondersteunen van de samenwerking in het gemeentelijk domein gebruik kunnen maken van GCOS. GCOS is geschikt om andere vormen van samenwerking te ondersteunen. Deze nieuwe toepassingen kunnen wel leiden tot nieuwe functionele eisen voor GCOS. Daarnaast zijn de condities waaronder dit kan gebeuren nader uit te werken (aansluitvoorwaarden, aansluitprocedure, financiering, beheer) en vervolgens is de feitelijke aansluiting te realiseren. Het initiatief hiervoor ligt en blijft bij afzonderlijk gemeenten. Voor een adequate respons op de vragen van gemeenten moeten echter wel landelijk toepasbare keuzes worden gemaakt, zowel ten aanzien van GCOS zelf, als ten aanzien van de synergie tussen GCOS en andere systemen die bij gemeenten in gebruik zijn.

DE AFDELING/ Team

Over het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig. Daarom luidt de missie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: “Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.”

Algemene informatie over DG / Directie

DGSenB van het ministerie van VenJ, en daarbinnen Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) is verantwoordelijk voor het justitieel jeugdbeleid. Onder DGSenB valt de portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen met de opdracht om de effectieve aanpak van kindermishandeling, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit door de diverse organisaties in het jeugddomein te ondersteunen.
Het programma ontwikkelt en implementeert aanpakken en voorzieningen die door de organisaties in het veld gebruikt worden voor de integrale aanpak. Het programma bestaat uit een aantal projecten, waaronder het project Informatievoorziening. Dit project realiseert informatievoorzieningen die gebruikt worden door de diverse organisaties in het jeugddomein. Eén van die voorzieningen is GCOS (Generiek Casusoverleg-Ondersteunend Systeem).

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

 • Ervaring en expertise met casus-overleggen in Veiligheidshuizen en in de Justitieketen en gebruik van informatiesystemen daarbij.

WENSEN

 • Ervaring met keteninformatisering op het grensvlak van verschillende ketens en informatiemanagement in ketenverband

 • Ervaring met de rol die digitalisering kan spelen bij het organiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden.

 • Kennis en ervaring met Veiligheidshuizen en GCOS.

 • Creativiteit en effectiviteit in het leveren van de gevraagde diensten en expertise

TOELICHTING

De senior consultant is een breed inzetbare managementadviseur. Voor de invulling van de functie zijn de volgende kerncompetenties noodzakelijk:

 • Beschikkend over uitstekende contactuele- en adviesvaardigheden alsook schriftelijke vaardigheden.

 • Bestuurssensitiviteit

 • Innovatief handelen

 • Netwerken

 • Overtuigingskracht

 • Samenwerken

 • Resultaatgerichtheid

Bijzonderheden

Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja

Duur

4 maanden

Startdatum

ZSM

Optie op verlenging

Ja

Locatie

Den Haag

Uren per week

20 uur

Sluitingsdatum van uw aanbieding: 28-10-2015

Aanvrager: Wendy van Ooijen

Exclusiviteit is vereist 5 werkdagen vanaf het moment dat de kandidaat wordt aangeboden bij de eindklant. Wanneer de kandidaat uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, geldt nog 3 dagen na de intake de exclusiviteit. Middels het aanbieden van potentiele kandidaten aan Quest4, gaat u akkoord met deze exclusiviteit. Bij het opstellen van de definitieve aanbieding ten behoeve van onze klant, zullen wij u vragen een offerteformulier in te vullen en te ondertekenen, waarmee u de exclusiviteit nogmaals bekrachtigd. Onze AIV zijn van toepassing op deze aanvraag en terug te vinden op onze website

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  28-10-2015 23:10
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten