Proces coördinator Change

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Rotterdam
Reacties
2
Bekeken
447
Status
Gesloten
Referentie
20118078

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118078 Tijdelijke inhuur

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Proces coördinator Change

Plaats in de organisatie

De Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Binnen de CIV is de afdeling IV RWS Infra verantwoordelijk voor de levering en instandhouding van de centrale infrastructuurcomponenten, de applicaties en de infrastructuur bouwstenen die onderdeel vormen van de IT-diensten die door CIV geleverd worden aan de RWS organisatie.
De functie is gepositioneerd in de afdeling IV RWS Infra.
Standplaats is Rotterdam. Reizen voor overleg behoort tot de mogelijkheden.

Organisatiecultuur

IV RWS Infra is een organisatieonderdeel dat zich nog aan het vormen is. Ze is ontstaan vanuit meerdere beheerteams en –disciplines. Naast de kernwaarden van RWS (RADIO-V = resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en ondernemend), vindt het management van IV RWS Infra het belangrijk dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren.

Taken/werkzaamheden

 • Het coördineren van changeopdrachten ten bate van applicaties die centraal (Citrix) en decentraal ( Windows Win7 met behulp van SCCM) worden aangeboden conform procedure, inclusief het voeren van overleg met betrekking tot afwijkingen en de vastlegging in documentatie;

 • Het zelfstandig uitvoeren van de OTAP methodiek conform procedure;

 • Het coördineren van changes binnen het team, conform procedure, inclusief het voeren van overleg met betrekking tot afwijkingen en de vastlegging in documentatie;

 • Het toewijzen van resources aan changes

 • Het uitvoeren van de voortgangsbewaking op de uitgezette changes, deze bewaking uit zich in het wekelijks monitoren en rapporteren van de knelpunten aan het management.

 • Bij escalatie en in opdracht van het (service)management is de Procescoördinator voor de betreffende escalatie (wijziging) caseverantwoordelijk van begin tot eind, hierbij is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie naar zowel de klant alsmede servicemanager en het management van IV RWS Infra.

 • Het uitvoeren van de voortgangsbewaking op de uitgezette changes;

 • Aan de hand van technische gegevens kunnen bepalen welke teams betrokken moeten worden bij de uitvoering van de wijziging;

 • Het toewijzen van resources aan changes;

 • Feedback en evaluatie verwerken vanuit het acceptatie traject met de betrokkenen

 • Ondersteunen bij het opstellen van (maand) rapportages.

 • Controle van het geleverde resultaat vanuit collega's

De Change coördinator wordt geacht in staat te zijn om grotendeels zelfstandig deze werkzaamheden binnen de afdeling uit te voeren en te documenteren.

Opleiding

 • HBO opleiding óf minstens 4 jaren ervaring op HBO niveau (knock-out)

 • Minstens 4 jaar ervaring in een Enterprise organisatie op het niveau van Procescoördinator Change of als Changemanager (knock-out)

 • Ervaring met Incident en Problem management (pre)

 • ITIL Foundation certificaat (pre)

 • ITIL Change management (pre)

 • Prince 2 Foundation certificaat (pre)

Werkervaring

 • Ervaring met planningswerkzaamheden, changemanagement van tenminste 4 jaar

 • Kennis van en ervaring met gestructureerd werken volgens OTAP

 • Kennis van en ervaring met IT-tools ten bate van changeregistratie, zoals Topdesk

 • Ervaring in een Windows 7/Server 2008-2012 omgeving

Competenties

 • Caseverantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid uitstralen en voelen in belang van de business en het nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden (knock-out)

 • Discipline, zich voegen naar het beleid en/of procedures van de organisatie (pre)

 • Zelfstandig, kan opdrachten (na uitleg) zonder verdere aansturing uitvoeren (pre)

 • Accuraat, kan zelfstandig informatie verzamelen en foutloos verwerken (pre)

 • Analytisch, kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift en kan deze mondeling duidelijk maken

 • Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om deze doelen te bereiken

 • Samenwerkingsgericht

 • Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking

 • Is een teamplayer, denkt en werkt constructief om te komen tot een oplossing en tevreden klant

 • Neemt initiatief, signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtend

 • Voortgangscontrole, stelt procedures op en voert deze uit om de voortgang van de verschillende activiteiten te bewaken danwel komt met verbetervoorstellen van bestaande procedures

 • Denkt en werkt flexibel, past gedragsstijl aan indien zich problemen of kansen voordoen, teneinde een gesteld doel te bereiken

 • Resultaatgericht. Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten

 • Klantgericht. Onderzoeken van de wensen en behoeften van de opdrachtgever en laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Rotterdam

Startdatum

09-11-2015

Duur

09-11-2017

Optie op verlenging

ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

23-10-2015

Sluitingstijd

14.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  22-10-2015 11:12
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-10-2015 14:46
  Plaats
  Berkel en Rodenrijs

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten