Senior domeinarchitect - Den Haag

Opdrachtgever
CC Group
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
42
Status
Gesloten
Referentie
CC02586

TOP-Opdrachtgevers

  • KPN Consulting 237 opdrachten
  • WTS Detachering 27 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten
  • Novaccent 21 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Bij BZ zijn wereldwijd circa 5000 medewerkers werkzaam op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infrastructuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen. De nieuwe IV-regie organisatie van BZ wordt momenteel vormgegeven binnen het Informatievoorzieningscluster van de Directie Bedrijfsvoering (DBV/IV). De IV-Regie organisatie regisseert de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen en de medewerkers van BZ zo flexibel mogelijk te laten werken met een eigentijdse, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving. Het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is uitbesteed aan diverse leveranciers, zowel commerciële marktpartijen als overheidsinstellingen. De IV-Regie organisatie is verantwoordelijk voor strategische regievoering en ondersteuning van de CIO bij het uitvoeren van zijn (inter)departementale taken op bestuursniveau alsmede voor tactische regievoering (vraag van projectleiders en directeuren / aanbod van SSC’s en andere externe leveranciers) en operationeel niveau (vraag van verschillende gebruikersgroepen en aanbod van specifieke diensten door derden). De IV-regie organisatie bestaat uit drie pijlers te weten Beleid, Projecten en Diensten. Binnen de pijler Projecten ressorteren de Domeinarchitecten. De domeinarchitect levert een bijdrage bij het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van BZ. De domeinarchitect levert een bijdrage aan deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de domeinarchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) c.q. een project start architectuur (PSA). Hierin werkt de domeinarchitect de IT-architectuur (applicaties, gegevensopslag en infrastructur.

Werkzaamheden

•Adviseren van de business bij (door)ontwikkeling van de informatievoorziening
•Adviseren van de CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukken
•Ontwikkelen en beheren domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige IT-architectuur van het domein, voorzien van richtinggevende principes
•Bijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur
•Opstellen van globale architectuurschetsen (GAS) in overleg met business, iRegie en (eventueel) leveranciers ten behoeve van een scherpe vraagarticulatie en vroegtijdig zicht op een globale oplossingsrichting
•Opstellen van ProjectStartArchitecturen (PSA) voor de formele kaderstelling van een project of programma
•Toetsen van projectdeliverables aan de PSA en rapporteren over afwijkingen aan de Enterprise Architect en de solution architect van het project
•Toetsen van wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en hierover adviseren aan het Management team
•Onderhouden van contacten bij de business en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciers
•Bijdragen aan planvorming en rapportage van de architectuurfunctie van BZ
•Ondersteuning, advisering en afstemming met business consultants (en informatiemanagers) betreffende informatieplanning en informatiestrategie
•Vanuit domeinperspectief bijdragen in de vorming van i-Beleid
•Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing binnen het domein
•Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van rijksdienstbrede standaards voor de (informatie)architectuur van dit domein in interdepartementale, rijksbrede gremia
•Toepassen van het beleid voor domeinoverstijgende thema’s als informatiebeveiliging en het doen van voorstellen voor besluitvorming over deze thema
Functie-eisen

Eisen

•Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur afgeronde WO- of HBO-opleiding (Bedrijfskundige) Informatica of Informatiekunde
•Kennis van Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) waaronder TOGAF; NORA; MARIJ
•Ruime ervaring met werken met klanten
•Ruime ervaring met regievoering en -beheer
•Ruime communicatieve vaardigheden
•Ervaring met projectmatig werken

Wensen

•Brede kennis op het gebied van architectuur. Bekend met belangrijkste ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistraties, generieke ICT Rijk en digitale archivering.
•Gespecialiseerde en brede kennis op het gebied van oa logische en fysieke ICT oplossingen en de impact hiervan op de informatievoorziening als geheel
•Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire (want BZ-brede) ontwikkelings- en veranderingsprocessen
•In staat om draagvlak te krijgen voor de adviezen, maar ook voor de grenzen van de architectuur
•Inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen
•binnen dit domein
•Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
•Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten
•Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
•Vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Competenties

•Analyseren
•Abstraheren-Conceptualiseren-Concretiseren
•Overtuigingskracht
•Netwerken
•Omgevingsbewustzijn
•Plannen en organiseren
•Creativiteit
•Organisatie-sensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum

28/10/2015

Verwachte einddatum

31/12/2015

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Standplaats

Den Haag

Aantal posities

1

Sluitingsdatum vacature
Op deze vacature kun je reageren tot vrijdag 23 oktober 2015 om 12:00 uur.
LocatieDen Haag

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten