IT Projectleider Overdracht Burgerregelingen

Intermediair
Ormer ICT Staffing B.V.
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Diemen
Reacties
2
Bekeken
514
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Beste freelancers,

Bedankt voor jullie reacties. Aan de hand van de aangeboden cv's hebben wij reeds een kandidaat gesproken en voorgesteld bij onze klant. Mocht u niet benaderd zijn, dan bent u niet door de selectie gekomen. Wij wensen u dan ook veel succes met het vinden van een nieuwe opdracht.

Met vriendelijke groet,
Martijn van der Hoek
Ormer ICT


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Gewenste startdatum: z.s.m. doch uiterlijk 15 november Einddatum: 1 mei 2016 (met daarna optie op verlenging met telkens 1 maand)

Aantal uren per week

Gemiddeld 32 uren per week.

Locatie

Diemen

Omschrijving van opdracht
Herordening uitvoeringstaken VWS
Onze opdrachtgever, de minister van VWS, heeft besloten het uitvoerende werk dat op afstand van het beleidsdepartement door een veelheid aan organisaties (zbo’s, agentschappen) wordt uitgevoerd, te stroomlijnen. In lijn hiermee en als onderdeel van een serie veranderingen zal het werk van de sector Verzekering van Zorginstituut Nederland dat gericht is op burgers (de zogeheten burgerregelingen) worden overgedragen aan CAK, een eveneens aan VWS gelieerde organisatie die is gespecialiseerd in financiële dienstverlening in de zorg. Qua ingezette capaciteit en middelen vormen de burgerregelingen het grootste onderdeel van de sector Verzekering van Zorginstituut Nederland.

Organisatie van de overdracht burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar het CAK
De overdracht van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK staat gepland voor 1 juli 2016. Om de overdracht te realiseren is een projectorganisatie opgezet waarbij het Zorginstituut en het CAK ieder voor hun werkzaamheden deelprojecten hebben gedefinieerd. Deze deelprojecten zijn in feite gespiegeld, het Zorginstituut zorgt dat alles voorbereid en beschikbaar is voor overdracht. Het CAK zorgt dat alles wordt ingericht en overgenomen zodat per 1 juli 2016 het overgedragen werk bij het CAK wordt uitgevoerd.
Het project binnen het Zorginstituut wordt aangestuurd door de projectcoördinator OBR. Het project bestaat uit 6 deelprojecten, waaronder het IT project.

Opdracht (deel)projectleider IT Zorginstituut
Informatietechnologie vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van de burgerregelingen. Het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat daarbij wordt ingezet, is onderdeel van het totale IT landschap van het Zorginstituut. Om te kunnen overdragen moet een ontvlechting op alle lagen van het IT landschap (infrastructuur, basisdiensten, gegevens, applicaties, interfaces) plaatsvinden. Sommige applicaties gaan volledig over, andere applicaties moeten worden gesplitst. Hetzelfde geldt voor databases, infrastructuur en basisdiensten. De documentatie is lang niet altijd volledig en binnen de afdeling die voor de informatietechnologie verantwoordelijk is, is niet alle kennis en ervaring aanwezig die voor de ontvlechting en overdracht nodig is. Het uitgangspunt in het project is dat alle onderdelen worden overgedragen As-Is.
Op dit moment is het project vol in uitvoering. Uit een interne evaluatie is naar voren gekomen dat er een bijsturing nodig is in het deelproject IT. Zowel in de inrichting van het project als in de samenstelling van het projectteam. Om die reden zoeken wij nu een projectleider IT die het stokje overneemt en een succesvolle uitvoering en afronding van het deelproject realiseert. Dat betekent het zorgen dat alle relevante IT middelen succesvol worden overgedragen aan het CAK en de IT dienstverlening bij het Zorginstituut operationeel blijft. Van de (deel)projectleider IT verwachten wij dat hij alle benodigde werkzaamheden aanstuurt en afstemt met de collega (deel)projectleider IT van het CAK.
Door het projectteam en de projectcoödinator wordt nu gewerkt aan een bijgesteld plan van aanpak voor de resterende werkzaamheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CAK. De IT projectleider zal dit plan moeten uitvoeren.

Beschrijving werkzaamheden
De projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de overdracht van het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat nodig is voor ondersteuning van de taken die overgaan van het Zorginstituut naar het CAK.

In deze functie bent u verantwoordelijk voor

 Het opleveren van de in het plan van aanpak opgenomen projectresultaten
 Het sturen op resultaat, tijd, kwaliteit en geld;
 Het leiding geven aan de medewerkers in het deelproject IT;
 Het (laten) opstellen van de benodigde projectdocumenten (voortgangsrapportages en afwijkingenrapportages) en andere documenten ten behoeve van besluitvorming in de stuurgroep;
 Overleg en afstemming met de projectleider IT bij het CAK;
 Signaleren van risico’s in de uitvoering en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen
 Rapportage aan projectcoördinator OBR.

Eisen aan kennis en expertise
 Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ICT-opleidingen en bedrijfskundige scholing
 IPMA- en/of Prince2 gecertificeerd;
 Minimaal 10 jaar aantoonbare, recente ervaring als ICT-projectmanager;
 Bewezen ervaring met het organiseren van en leidinggeven aan IT transitieprojecten (applicaties, databases en infrastructuur)
 Bewezen materiedeskundigheid op het gebied van ICT (infrastructuur, applicaties en databases);
 Ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten waarbij meerdere organisaties samen een resultaat hebben geboekt;
 Leiding gegeven aan tenminste 3 projecten met een budget van minimaal 3 miljoen euro;
 Minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten in bestuurlijk complexe omgeving;

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  22-10-2015 15:53
  Plaats
  Blokker

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-10-2015 15:59
  Plaats
  Diemen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten