Projectleider IT Overdracht Burgerregelingen

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Regio Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
545
Status
Gesloten
Referentie
20118083

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20118083 Tijdelijke inhuur

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectleider IT Overdracht Burgerregelingen

Omschrijving opdracht

Herordening uitvoeringstaken VWS
Onze opdrachtgever, de minister van VWS, heeft besloten het uitvoerende werk dat op afstand van het beleidsdepartement door een veelheid aan organisaties (zbo’s, agentschappen) wordt uitgevoerd, te stroomlijnen. In lijn hiermee en als onderdeel van een serie veranderingen zal het werk van de sector Verzekering van de opdrachtgever dat gericht is op burgers (de zogeheten burgerregelingen) worden overgedragen aan CAK, een eveneens aan VWS gelieerde organisatie die is gespecialiseerd in financiële dienstverlening in de zorg. Qua ingezette capaciteit en middelen vormen de burgerregelingen het grootste onderdeel van de sector Verzekering van de opdrachtgever.

Organisatie van de overdracht burgerregelingen van de opdrachtgever naar het CAK
De overdracht van de burgerregelingen van de opdrachtgever naar het CAK staat gepland voor 1 juli 2016. Om de overdracht te realiseren is een projectorganisatie opgezet waarbij de opdrachtgever en het CAK ieder voor hun werkzaamheden deelprojecten hebben gedefinieerd. Deze deelprojecten zijn in feite gespiegeld, de opdrachtgever zorgt dat alles voorbereid en beschikbaar is voor overdracht. Het CAK zorgt dat alles wordt ingericht en overgenomen zodat per 1 juli 2016 het overgedragen werk bij het CAK wordt uitgevoerd.
Het project binnen de opdrachtgever wordt aangestuurd door de projectcoördinator OBR.
Het project bestaat uit 6 deelprojecten, waaronder het IT project.

Opdracht (deel)projectleider IT.
Informatietechnologie vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van de burgerregelingen. Het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat daarbij wordt ingezet, is onderdeel van het totale IT landschap van de opdrachtgever. Om te kunnen overdragen moet een ontvlechting op alle lagen van het IT landschap (infrastructuur, basisdiensten, gegevens, applicaties, interfaces) plaatsvinden. Sommige applicaties gaan volledig over, andere applicaties moeten worden gesplitst. Hetzelfde geldt voor databases, infrastructuur en basisdiensten. De documentatie is lang niet altijd volledig en binnen de afdeling die voor de informatietechnologie verantwoordelijk is, is niet alle kennis en ervaring aanwezig die voor de ontvlechting en overdracht nodig is. Het uitgangspunt in het project is dat alle onderdelen worden overgedragen As-Is.
Op dit moment is het project vol in uitvoering. Uit een interne evaluatie is naar voren gekomen dat er een bijsturing nodig is in het deelproject IT. Zowel in de inrichting van het project als in de samenstelling van het projectteam. Om die reden zoeken wij nu een projectleider IT die het stokje overneemt en een succesvolle uitvoering en afronding van het deelproject realiseert. Dat betekent het zorgen dat alle relevante IT middelen succesvol worden overgedragen aan het CAK en de IT dienstverlening bij het de opdrachtgeve operationeel blijft. Van de (deel)projectleider IT verwachten wij dat hij alle benodigde werkzaamheden aanstuurt en afstemt met de collega (deel)projectleider IT van het CAK.

Door het projectteam en de projectcoödinator wordt nu gewerkt aan een bijgesteld plan van aanpak voor de resterende werkzaamheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CAK. De IT projectleider zal dit plan moeten uitvoeren.

Omschrijving werkzaamheden

De projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de overdracht van het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat nodig is voor ondersteuning van de taken die overgaan van de opdrachtgever naar het CAK.

In deze functie bent u verantwoordelijk voor

 • Het opleveren van de in het plan van aanpak opgenomen projectresultaten

 • Het sturen op resultaat, tijd, kwaliteit en geld;

 • Het leiding geven aan de medewerkers in het deelproject IT;

 • Het (laten) opstellen van de benodigde projectdocumenten (voortgangsrapportages en afwijkingenrapportages) en andere documenten ten behoeve van besluitvorming in de stuurgroep;

 • Overleg en afstemming met de projectleider IT bij het CAK;

 • Signaleren van risico’s in de uitvoering en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen

 • Rapportage aan projectcoördinator OBR

Functie eisen

 1. Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ICT-opleidingen en bedrijfskundige scholing

 2. IPMA- en/of Prince2 gecertificeerd;

 3. Minimaal 10 jaar aantoonbare, recente ervaring als ICT-projectmanager;

 4. Bewezen ervaring met het organiseren van en leidinggeven aan IT transitieprojecten (applicaties, databases en infrastructuur)

 5. Bewezen materiedeskundigheid op het gebied van ICT (infrastructuur, applicaties en databases);

 6. Ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten waarbij meerdere organisaties samen een resultaat hebben geboekt;

 7. Leiding gegeven aan tenminste 3 projecten met een budget van minimaal 3 miljoen euro;

 8. Minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten in bestuurlijk complexe omgeving;

Functie wensen

 1. U bent meer dan 10 jaar werkzaam geweest als ICT projectmanager zoals omgeschreven in deze offerteaanvraag

 2. U heeft bij meer dan 3 projecten ervaring met het leiden van complexe ICT migratieprojecten, waarbij u uw specifieke ICT materiedeskundigheid heeft toegepast.

 3. U heeft bij meer dan 5 projecten ervaring met het leiden van grote, complexe projecten van bepaalde omvang. ( eis is 3 projecten van > 3mln euro)

 4. U beschikt over meer dan 10 jaar ervaring om in een complexe bestuurlijke omgeving te opereren en heeft bestuurssensitiviteit. (minder dan 10 jaar leidt dus tot uitsluiting)

 5. U beschikt aantoonbaar bij meer dan 2 projecten over ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid die boven de materie staat en op meerdere borden tegelijk kan schaken;

 • Organisatie sensitiviteit en Bruggenbouwer. De omgang met de verschillende stakeholders is cruciaal. De vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, automatiseringsspecialisten en CAK zijn vereist;

 • Neemt het voortouw in het vinden van oplossingen en het inschatten en beheersbaar maken van risico’s;

 • Kijkt verder dan IT alleen, weet de aansluiting te organiseren naar de andere disciplines (uitvoeringsprocessen, financiën, HR, communicatie)

 • Inhoudelijk kritisch en besluitvaardig;

 • Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling; moet complexe materie ook aan leken kunnen uitleggen;

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat, tijd en geld;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Sterk in plannen, organiseren en weet draagvlak te creëren;

 • Weet goed om te gaan met veranderende omgeving;

 • Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden;

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

regio Amsterdam

Startdatum

zsm

Duur

01-05-2016

Optie op verlenging

per maand

Inzet

32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

27-10-2015

Sluitingstijd

17:00

Intake gesprekken

2 november 2015

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  22-10-2015 14:58
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten