Project Manager ICT

Opdrachtgever
CC Group
Geplaatst op
22-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
38
Status
Gesloten
Referentie
CC105

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2564 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Opdracht

Project Manager ICT

Locatie

Diemen

Start

z.s.m.

Eind

01-05-2016

Tarief

Marktconform

Specificatie

Doel Voor Overdracht Burgerregelingen zoekt Zorginstituut Nederland een Projectleider IT in de periode 3 november 2015 tot en met 1 mei 2016 voor gemiddeld 32 uren per week (met daarna optie op verlenging met telkens 1 maand).

Omschrijving van opdracht Herordening uitvoeringstaken VWS

Onze opdrachtgever, de minister van VWS, heeft besloten het uitvoerende werk dat op afstand van het beleidsdepartement door een veelheid aan organisaties (zbo’s, agentschappen) wordt uitgevoerd, te stroomlijnen. In lijn hiermee en als onderdeel van een serie veranderingen zal het werk van de sector Verzekering van Zorginstituut Nederland dat gericht is op burgers (de zogeheten burgerregelingen) worden overgedragen aan CAK, een eveneens aan VWS gelieerde organisatie die is gespecialiseerd in financiële dienstverlening in de zorg.

Qua ingezette capaciteit en middelen vormen de burgerregelingen het grootste onderdeel van de sector Verzekering van Zorginstituut Nederland. Organisatie van de overdracht burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar het CAK De overdracht van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK staat gepland voor 1 juli 2016.

Om de overdracht te realiseren is een projectorganisatie opgezet waarbij het Zorginstituut en het CAK ieder voor hun werkzaamheden deelprojecten hebben gedefinieerd. Deze deelprojecten zijn in feite gespiegeld, het Zorginstituut zorgt dat alles voorbereid en beschikbaar is voor overdracht. Het CAK zorgt dat alles wordt ingericht en overgenomen zodat per 1 juli 2016 het overgedragen werk bij het CAK wordt uitgevoerd. Het project binnen het Zorginstituut wordt aangestuurd door de projectcoördinator OBR. Het project bestaat uit 6 deelprojecten, waaronder het IT project. Opdracht (deel)projectleider IT Zorginstituut Informatietechnologie vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van de burgerregelingen.
Het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat daarbij wordt ingezet, is onderdeel van het totale IT landschap van het Zorginstituut.

Om te kunnen overdragen moet een ontvlechting op alle lagen van het IT landschap (infrastructuur, basisdiensten, gegevens, applicaties, interfaces) plaatsvinden. Sommige applicaties gaan volledig over, andere applicaties moeten worden gesplitst. Hetzelfde geldt voor databases, infrastructuur en basisdiensten. De documentatie is lang niet altijd volledig en binnen de afdeling die voor de informatietechnologie verantwoordelijk is, is niet alle kennis en ervaring aanwezig die voor de ontvlechting en overdracht nodig is. Het uitgangspunt in het project is dat alle onderdelen worden overgedragen As-Is.

Op dit moment is het project vol in uitvoering. Uit een interne evaluatie is naar voren gekomen dat er een bijsturing nodig is in het deelproject IT. Zowel in de inrichting van Offerteaanvraag OBR | Projectleider IT Pagina 3 van 10 het project als in de samenstelling van het projectteam. Om die reden zoeken wij nu een projectleider IT die het stokje overneemt en een succesvolle uitvoering en afronding van het deelproject realiseert. Dat betekent het zorgen dat alle relevante IT middelen succesvol worden overgedragen aan het CAK en de IT dienstverlening bij het Zorginstituut operationeel blijft.

Van de (deel)projectleider IT verwachten wij dat hij alle benodigde werkzaamheden aanstuurt en afstemt met de collega (deel)projectleider IT van het CAK. Door het projectteam en de projectcoördinator wordt nu gewerkt aan een bijgesteld plan van aanpak voor de resterende werkzaamheden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CAK. De IT projectleider zal dit plan moeten uitvoeren.

Beschrijving werkzaamheden

De projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van de overdracht van het IT landschap (applicaties, databases, infrastructuur, templates, documentatie, instructies voor ontvanger) dat nodig is voor ondersteuning van de taken die overgaan van het Zorginstituut naar het CAK.

In deze functie bent u verantwoordelijk voor

 • Het opleveren van de in het plan van aanpak opgenomen projectresultaten

 • Het sturen op resultaat, tijd, kwaliteit en geld;

 • Het leiding geven aan de medewerkers in het deelproject IT;

 • Het (laten) opstellen van de benodigde projectdocumenten (voortgangsrapportages en afwijkingenrapportages) en andere documenten ten behoeve van besluitvorming in de stuurgroep;

 • Overleg en afstemming met de projectleider IT bij het CAK;

 • Signaleren van risico’s in de uitvoering en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen • Rapportage aan projectcoördinator OBR.

Beschikbaarheid

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de opdrachtperiode (werkzaam op locatie van het Zorginstituut Nederland).

 • Vakanties zijn bespreekbaar maar dienen met de projectcoördinator OBR te worden afgestemd.

 • Het Zorginstituut kan gedurende de uitvoering de inzet in uren per week terugbrengen wanneer de benodigde inzet tijdelijk lager is (leegloop).

 • De kandidaat moet bereid zijn in de avonduren/weekenden te werken als werkzaamheden de productie tijdens kantooruren kunnen verstoren.

Eisen aan kennis en expertise

 • Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ICT-opleidingen en bedrijfskundige scholing

 • IPMA- en/of Prince2 gecertificeerd;

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare, recente ervaring als ICT-projectmanager;

 • Bewezen ervaring met het organiseren van en leidinggeven aan IT transitieprojecten (applicaties, databases en infrastructuur)

 • Bewezen materiedeskundigheid op het gebied van ICT (infrastructuur, applicaties en databases);

 • Ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten waarbij meerdere organisaties samen een resultaat hebben geboekt;

 • Leiding gegeven aan tenminste 3 projecten met een budget van minimaal 3 miljoen euro;

 • Minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten in bestuurlijk complexe omgeving; Deze eisen dienen aantoonbaar in het CV terug te komen en samengevat in de motivatie.

Eisen aan competenties

( Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden )

 • Stevige persoonlijkheid die boven de materie staat en op meerdere borden tegelijk kan schaken;

 • Organisatie sensitiviteit en Bruggenbouwer. De omgang met de verschillende stakeholders is cruciaal. De vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, automatiseringsspecialisten en CAK zijn vereist;

 • Neemt het voortouw in het vinden van oplossingen en het inschatten en beheersbaar maken van risico’s;

 • Kijkt verder dan IT alleen, weet de aansluiting te organiseren naar de andere disciplines (uitvoeringsprocessen, financiën, HR, communicatie)

 • Inhoudelijk kritisch en besluitvaardig;

 • Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling; moet complexe materie ook aan leken kunnen uitleggen;

 • Neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat, tijd en geld;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Sterk in plannen, organiseren en weet draagvlak te creëren;

 • Weet goed om te gaan met veranderende omgeving;

 • Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden; In de motivatie dient dit puntsgewijs terug te komen, onderbouwd met praktijkvoorbeeld.

Interesse?
Dan dient u ervoor te zorgen dat u cv en motivatie, voldoet aan de in de aanvraag gestelde eisen.
Opdrachtgever is zeer strikt t.a.v. de gestelde eisen.

Het tarief dient marktconform te zijn; tarieven die te hoog zijn, worden niet geaccepteerd.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten