Leveranciersmanager

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
23-10-2015
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Nieuwegein
Reacties
2
Bekeken
682
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Deze vacature is offline. Iedere sollicitant heeft inmiddels persoonlijk bericht ontvangen (per mail).
Het zou kunnen zijn dat dit bericht bij uw SPAM terecht is gekomen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Matchd
Info@matchd.nl
033-2048204


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Startdatum

01-01-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

36

Sluitingsdatum

29-10-2015 om 18:00 uur

Opdrachtomschrijving

De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele Nederlandse politie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen 5 sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering.

Sector ICT Ondersteuning
De Sector ICT Ondersteuning richt zich op de borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en werkt daarin nauw samen met de afdeling servicelevelmanagement van de Dienst IM. Daarnaast voert zij de regie op uitbestede managed. ICT Ondersteuning informeert en rapporteert naar de teams Software Ontwikkeling en Servicelijn over invulling van de Operational Level Agreements (OLA’s) en onderneemt correctieve actie waar nodig. ICT-Ondersteuning bestaat uit de teams Technische Architectuur, Veiligheid- & Continuïteitsmanagement, ICT Procesondersteuning, Leveranciersmanagement en Tactische Exploitatie.

Doelstelling Team Leveranciersmanagement
Het team Leveranciersmanagement voert het tactisch leveranciersmanagement over de contracten, afspraken en relaties met externe leveranciers. Zij werkt nauw samen met de afdeling Inkoopmanagement van het PDC. Het team ondersteunt operationeel de inkoop en afroep van ICT-middelen en de registratie ervan. Het team voert regie over de leveranciers en werkt daartoe nauw samen met de teams Servicelijnen. De levering van dienstverlening door leveranciers dient zodanig te worden bestuurd dat deze op alle niveaus blijvend aansluit op de behoeften van Nederlandse Politie en dat de kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd tegen optimale kosten en condities. Het leveranciersmanagement is er op gericht dat de geleverde dienstverlening blijvend overeenkomt met gecontracteerde dienstverlening en een actuele afspiegeling is van de klantbehoefte. Verder betreft het leveranciersmanagement het besturen, initiëren, faciliteren en/of coördineren van zaken die zich afspelen op het snijvlak van klant en de leverancier, een overstijgend karakter hebben. Dit in expliciete afstemming in de gehele IV-keten. . Hij of zij heeft veel kennis van en ervaring met contract- & leveranciersmanagement op het gebied van ICT. De leveranciersmanager levert met zijn kennis en ervaring een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de afdeling leveranciersmanagement ICT (afdeling LM IV). De leveranciersmanager is gesprekspartner voor zowel business als leverancier op tactisch niveau en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen en vaardigheden:

De Leveranciersmanager rapporteert aan de Teamchef Leveranciersmanagement.

De Leveranciersmanager beheert, onderhoudt en analyseert de bestaande inkoopportfolio’s per leverancier en geeft advies over de toekomstige gewenste inkoopportfolio’s voor de opdrachtgevers. Geeft op basis van de ervaring met de bestaande contracten en leveranciers de inkoopstrategie aan voor de ontwikkeling van huidige inkoopportefeuille naar gewenste inkoopportefeuille.

Taken

Algemeen

1.Relatiebeheer

Onderhoudt proactief relaties met in- en externe partijen zodat de leveranciersafspraken succesvol worden gerealiseerd . Met het verkopen van de diensten en de regieorganisatie in de buitenwereld; en daarmee verwachtingen managen bij leveranciers tav de regie organisatie. Ten aanzien van de leverancierstevredenheid; op strategisch niveau contactpunt voor leveranciers en verantwoordelijk voor het bewaken en meten van leverancierstevredenheid en hun blijvende toegevoegde waarde voor de politie.

2.Leveranciersstrategieën

Opstellen voor richtlijnen voor KPI’s en SLA’s, ethiek in de omgang met leveranciers en vanuit de leverancier naar klanten toe, communicatievormen en frequenties, condities waaronder partijen samenwerken en de wijze waarop met de samenwerking met De politie plaatsvindt.

3.Leveranciersselectie

Ondersteunt de inkoopexpert bij de leveranciersselectie.

4.Marktkennis

Het opbouwen van marktkennis van het leverancierspotentieel, innovatie van producten en diensten in de markt en prijsstelling zodat proactief kan worden ingespeeld op kansen, problemen, verwachtingen, klachten.

5.Incident coördinatie

Is primair aanspreekpunt bij grote incidenten en calamiteiten. Informeert de interne organisatie en coördineert en bewaakt de incidentoplossing. Mobiliseert een deskundig team van de betrokken disciplines dat voor een adequate afhandeling van de problemen zorgt en ondersteunt hen hierin . Treedt op als incident manager voor storingen dan wel schakelt op naar de procedure voor grotere incidenten.

6.Leveranciersrapportages

Rapporteert over de resultaten en ontwikkelingen per leverancier aan de manager LM IV en in- en externe betrokkenen (op directieniveau). Stuurt informatiemedewerkers aan omtrent de inhoud, frequentie en kwaliteit van de rapportages. Stelt op basis van contractuele afspraken, rapportages, incl. analyse en toelichting, beschikbaar aan alle betrokken interne partijen. Stelt een jaarlijks leveranciersplan op, waarin wordt opgenomen een communicatieplan, een resourceplanning en verbeterdoelen voor de klant leveranciers relatie.

Specifiek verantwoordelijk voor

Draagt zorg voor het op de juiste manier vastleggen van de (K)PI’s per leverancier zodat gewenste informatievoorziening en sturing mogelijk zijn;
De levering van producten en diensten door leveranciers binnen de contractuele kaders; de realisatie van de binnen contract(en) geformuleerde verplichtingen en niveaus van dienstverlening.
De kostenbeheersing in relatie tot de leveranciersdiensten;
Het relatiemanagement met de verschillende leveranciers;
Het contractmanagement;
Het kennisbehoud van de leveranciersmarkt;
De advisering op het gebied van leveranciers en contractmanagement.
Fungeert vanuit specialistiche expertise als gesprekspartner voor de organisatie;
Stuurt naar oplossingen van complexe problemen dan wel van één contract overstijgende problemen tussen leverancier en opdrachtgever en hanteert daarvoor de benodigde escalatielijnen.
Klanttevredenheid en verwachtingen;
Monitoren geleverde diensten aan klanten (middels dienstenovereenkomsten);
Kanaliseren van wensen en eisen naar product en dienstenmanagers;
Vaststellen van benodigde veranderingen in dienstverlening;
Communicator bij verstoringen.

Functie eisen

Minimaal afgeronde hbo-opleiding is een eis.
Sourcing Goverance Foundation; certificaat behaald (wens).
Certified Outsourcins Professional; IAOP certificaat behaald (wens).

Werkervaring

Ten minste 3 jaar leveranciersmanagement binnen ICT Overheid.
Ten minste 2 jaar ervaring in het functionele domein ICT waarover regie gevoerd wordt.
Kennis van de ICT leveranciersmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen.
Aantoonbare ervaringen met onderhandelingen met leveranciers en leveranciersmanagement.
Ervaring met specifieke contractvormen voor het eigen inkoopdomein en EU- aanbestedingsrecht.
Ervaring met het vormgeven en werken met complexe samenwerkingsverbanden (Make, Buy, Ally).
Kennis van en ervaring met politiek-gevoelige (bestuurlijke) organisaties.

De intakegesprekken vinden plaats zoals hieronder aangegeven. Gelieve hiermee rekening te houden. In het selectieproces worden de volgende onderdelen opgenomen.

 1. eerste selectiegesprek: 9 en 10 november 2015

 1. 2e verdiepend gesprek: 12 en 16 november 2015

 1. uitwerken van case met potentiële kandidaten, georganiseerd door opdrachtgever en houden van gezamenlijke presentatie aan MT op 24 november 2015.

Deze data staan vast. Gesprekken op andere dagen is niet mogelijk!

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  25-10-2015 15:31
  Plaats
  Wijchen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-10-2015 10:43
  Plaats
  Willemstad

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten