Lokale IV-manager/ Key-user

Intermediair
Ormer ICT Staffing B.V.
Geplaatst op
23-10-2015
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Helder
Reacties
1
Bekeken
316
Status
Gesloten
Referentie
GdB

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Voor onze eindklant, het Ministerie van Defensie, zijn wij op zoek naar een Lokale IV-manager/ Key-user.

Functieomgeving
De werkzaamheden worden verricht binnen Staf van het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie van het Commando DienstenCentra.

De DGO is één van de 4 divisies van het CDC, welke naast die 4 divisies nog bestaat uit een staf en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Vanuit het CDC is het DGO ondersteunend aan de operationele commando´s (OPCO´s) en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijns zorg, opleidingen en logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de OPCO’s wordt geleverd bij inzet, te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen hierop en de nazorg.

Het EGB heeft tot doel het verlenen van eerstelijns geïntegreerde gezondheidszorg aan militairen, het verlenen van verzuimbegeleiding aan het burgerpersoneel van Defensie en het ondersteunen van de operationele Role 1 elementen van de OPCO’s. Het EGB bestaat uit 9 eenheden: een staf, het Centrum Expertise Eerstelijns Zorgverlening (CEEZ), de Defensie Farmaceutische Dienst (DFD) en 6 Regio’s met gezondheidscentra.

De staf van het EGB ondersteunt de Commandant EGB, de Defensie Farmaceutische Dienst (DFD), het Centrum Expertise Eerstelijns Zorgverlening (CEEZ), de Hoofden van de Regio’s en de Gezondheidscentra en in voorkomend geval ook de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) op het gebied van Vraag en Aanbod Management, bedrijfsvoering, Informatiemanagement, materieel, infra en Arbo, Veiligheid en Milieu.

Functionaris is belast met het beheersen van de IV, waaronder het afnemen, inzetten en juiste gebruik van IV-diensten, het inrichten van de IV, het beheersen van de Dienstverleningsovereenkomst, het implementeren van IV (transitie) en het adviseren en ondersteunen van de C-EGB op het gebied van informatievoorziening. Functionaris verricht deze taken ook voor de Defensie Tandheelkundige Dienst.

Functieomschrijving

Beheersen van de IV, waaronder het afnemen, inzetten en juiste gebruik van IVdiensten, door

 • Het implementeren en handhaven van het in opdracht van de Bestuursstaf ontwikkeld IV-beleid binnen de door CDC en de DGO verstrekte kaders (bijvoorbeeld: verplichte winkelnering bij JIVC, beveiliging, gebruik van standaard diensten, budgettaire kaders, normering verbruikskosten mobiele telefonie);

 • Toe te zien op het juiste gebruik van IV-diensten waarbij een CDC-breed belang geldt m.b.t. effectiviteit, efficiëntie en/of uniformiteit (bijvoorbeeld: autorisatiebeheer licentiehoudende applicaties, rechten voor datashares, toewijzing functiegerelateerde IV en ICT middelen in combinatie met inrichtingsconcepten zoals Het Nieuwe Werken);

 • De Decentrale IV Manager te ondersteunen in zijn contacten met de IV dienstverlener voor zover het de inzet van IV-diensten voor de bedrijfsvoering van de divisie betreft en ontwikkelingen daarin die leiden tot mogelijk nieuwe IVdiensten;

 • Bij te dragen aan het (rolling) CDC IV-plan o.b.v. functionele IV behoeften van het EGB via de Decentrale IV-Manager van het TGB;

 • Inzicht in de afgenomen IV-diensten;

 • Rapportage over de realisatie van het (eigen deel van het) IV plan.

Inrichten van de IV, door

 • Het coördineren van alle zaken binnen het EGB op het gebied van informatievoorziening (incl. GIV, Webservices, Telecom en DIV);

 • Begeleiding van behoeftestellingen (opstellen functionele vraagspecificatie, optreden als POC richting IV-dienstverlener, inbrengen specifieke informatie m.b.t. de met IV te ondersteunen bedrijfsvoering);

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting aan gebruikers en het kader;

 • Versterken BV/IV-alignment door verbetervoorstellen en/of aanbevelingen op gebied van IV/ICT in de functionele IV-lijn en in de hiërarchische lijn.

 • Het communiceren van relevante IV activiteiten en IV projecten;

 • Zorg te dragen voor relevante communicatie richting Gebruiker, Keyusers, Superuser of sleutelgebruiker, Senior User of materiedeskundige.

Beheersen van de Dienstverleningsovereenkomst met JIVC, door

 • Inzicht in de afname van IV-diensten binnen de organisatie en het kunnen opstellen van een afnameprognose voor een volgende periode;

 • Het totaal van behoeften aan IV diensten qua omvang te houden binnen de ter beschikking gestelde exploitatiebudgetten (of gestelde financiële kaders voor baten/lastendiensten);

 • Het actief monitoren van het verloop van de realisatie van het EGB deel van de DVO;

 • In voorkomend geval corrigerende maatregelen doorvoeren om binnen de financiële kaders te blijven;

 • Rapportage over deze onderwerpen aan de Decentrale IV Manager van het ZOG van het TGB.

Implementeren van de IV (transitie), door

 • Het binnen de geldende beleidskaders en richtlijnen introduceren van nieuwe IV binnen het EGB (inclusief evt. aanpassingen in de bedrijfsvoering);

 • Het vrij laten maken van benodigde capaciteit bij de gebruikersorganisatie om IV transitie plaats te kunnen laten vinden;

 • Het oplossen van eventuele knelpunten aan gebruikerszijde die IV-transitie in de weg staan;

 • het bewaken van de voortgang en kwaliteit van IV-projecten.

Adviseert en ondersteunt de C-EGB op het gebied van informatievoorziening, door

 • Bij te dragen aan de BPB-producten (Bedrijfsplannen en Bedrijfsrapportages van het EGB);

 • Het appreciëren van alle (ingekomen) stukken m.b.t. IV (zoals: Nota’s, vergaderstukken MT etc.);

 • Bij te dragen aan (antwoord)nota’s die betrekking hebben op IV/ICT onderwerpen;

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting m.b.t. informatievoorziening;

 • Het opstellen van verbetervoorstellen en aanbevelingen op gebied van IV/ICT.

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan: de functionele lijn (Decentrale IV Manager DGO);

 • Functionaris is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de Chef Staf;

 • Functionaris is het eenduidige en gemandateerde aanspreekpunt namens de Commandant EGB voor de Decentrale IV Manager;

 • Kaders: Beleid en richtlijnen op het gebied van IV van HDIO (HDBV) en overige Procesmodeleigenaren (beleidsverantwoordelijken) en aanvullende kaders van de IV Manager CDC en/of de Decentrale IV Manager ZOG TGB;

 • Functionaris neemt beslissingen over: de aanpak van de werkzaamheden, keuze van methoden, de inhoud van bijdrage(n)/voorstellen, de wijze van communiceren, het onderhouden en opbouwen van relaties en over de afname, inzet en gebruik van IV-diensten.

KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN

 • Brede theoretische kennis van het vakgebied;

 • Ervaring met het zelfstandig bijdragen in de ontwikkeling van informatiebeleid en automatiseringsbeleid in een zorgomgeving;

 • Ervaring met het organiseren van ICT beheerprocessen, het managen van projecten en het financieel ramen van investeringen; Zijn er voorbeelden aan te dragen welke ICT beheersprocessen

 • Kennis van strategische besluitvormingsprocessen en de doorvertaling naar tactische en operationele doelstellingen;

 • Ervaring met het aggregeren van informatie en het samenstellen van managementrapportages;

 • Up to date kennis van de geautomatiseerde informatiesystemen binnen een zorgomgeving;

 • Kennis van informatiebeveiliging m.b.t. de zorg.

 • Analytisch en helder communicerend.

 • Goede schriftelijke en contactuele vaardigheden.

 • Klantgerichte instelling.

 • Ruime mate van zelfstandigheid.

KWALIFICATIES

Kennis/Opleidingseisen

 • relevante opleiding op HBO-niveau Informatica

Ervaring

 • Enige ervaring wenselijk met bedrijfsvoering bij Defensie (en/of overheid) en de daarmee samenhangende informatievoorziening.

 • Tenminste 5 jaar ervaring als IV manager

Screeningsniveau
B

Periode
6 maanden voor maximaal 1002 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1002 uur is slechts indicatief.

Contact Ormer

Guido den Boer

Deadline

02-11-2015

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  23-10-2015 15:16
  Plaats
  Abcoude

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten