Lokale IV-manager/ Key-user

Opdrachtgever
Caesar Experts
Geplaatst op
23-10-2015
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
3
Bekeken
471
Status
Gesloten

Afrondingstoelichting

Beste freelancers,

Bedankt voor alle reacties.
Wij hebben uit alle reacties een kandidaat gekozen welke het beste met de aanvraag matchde en inmiddels aan de klant voorgedragen.

Mvg,

Nir Herscovitch
IT-Hunters
0641701149


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2535 opdrachten

Omschrijving

Functieomgeving
De werkzaamheden worden verricht binnen Staf van het Eerstelijns
Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie van
het Commando DienstenCentra.
De DGO is één van de 4 divisies van het CDC, welke naast die 4 divisies nog bestaat
uit een staf en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Vanuit het CDC is het
DGO ondersteunend aan de operationele commando´s (OPCO´s) en draagt bij aan
de inzetbaarheid van militairen door eerste- en tweedelijns zorg, opleidingen en
logistieke ondersteuning te leveren en door de operationele zorg, die door de
OPCO’s wordt geleverd bij inzet, te ondersteunen, inbegrepen de voorbereidingen
hierop en de nazorg.
Het EGB heeft tot doel het verlenen van eerstelijns geïntegreerde gezondheidszorg
aan militairen, het verlenen van verzuimbegeleiding aan het burgerpersoneel van
Defensie en het ondersteunen van de operationele Role 1 elementen van de
OPCO’s. Het EGB bestaat uit 9 eenheden: een staf, het Centrum Expertise
Eerstelijns Zorgverlening (CEEZ), de Defensie Farmaceutische Dienst (DFD) en 6
Regio’s met gezondheidscentra.
De staf van het EGB ondersteunt de Commandant EGB, de Defensie Farmaceutische
Dienst (DFD), het Centrum Expertise Eerstelijns Zorgverlening (CEEZ), de Hoofden
van de Regio’s en de Gezondheidscentra en in voorkomend geval ook de Defensie
Tandheelkundige Dienst (DTD) op het gebied van Vraag en Aanbod Management,
bedrijfsvoering, Informatiemanagement, materieel, infra en Arbo, Veiligheid en
Milieu.
Pagina 2 van 6
Functionaris is belast met het beheersen van de IV, waaronder het afnemen,
inzetten en juiste gebruik van IV-diensten, het inrichten van de IV, het beheersen
van de Dienstverleningsovereenkomst, het implementeren van IV (transitie) en het
adviseren en ondersteunen van de C-EGB op het gebied van informatievoorziening.
Functionaris verricht deze taken ook voor de Defensie Tandheelkundige Dienst.
Functieomschrijving

 1. Beheersen van de IV, waaronder het afnemen, inzetten en juiste gebruik van IVdiensten,

door

 • Het implementeren en handhaven van het in opdracht van de Bestuursstaf

ontwikkeld IV-beleid binnen de door CDC en de DGO verstrekte kaders

(bijvoorbeeld: verplichte winkelnering bij JIVC, beveiliging, gebruik van standaard

diensten, budgettaire kaders, normering verbruikskosten mobiele telefonie);

 • Toe te zien op het juiste gebruik van IV-diensten waarbij een CDC-breed belang

geldt m.b.t. effectiviteit, efficiëntie en/of uniformiteit (bijvoorbeeld

autorisatiebeheer licentiehoudende applicaties, rechten voor datashares, toewijzing
functiegerelateerde IV en ICT middelen in combinatie met inrichtingsconcepten
zoals Het Nieuwe Werken);

 • De Decentrale IV Manager te ondersteunen in zijn contacten met de IV

dienstverlener voor zover het de inzet van IV-diensten voor de bedrijfsvoering van
de divisie betreft en ontwikkelingen daarin die leiden tot mogelijk nieuwe IVdiensten;

 • Bij te dragen aan het (rolling) CDC IV-plan o.b.v. functionele IV behoeften van

het EGB via de Decentrale IV-Manager van het TGB;

 • Inzicht in de afgenomen IV-diensten;

 • Rapportage over de realisatie van het (eigen deel van het) IV-plan.

 1. Inrichten van de IV, door

 • Het coördineren van alle zaken binnen het EGB op het gebied van

informatievoorziening (incl. GIV, Webservices, Telecom en DIV);

 • Begeleiding van behoeftestellingen (opstellen functionele vraagspecificatie,

optreden als POC richting IV-dienstverlener, inbrengen specifieke informatie m.b.t.
de met IV te ondersteunen bedrijfsvoering);

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting aan gebruikers en

het kader;

 • Versterken BV/IV-alignment door verbetervoorstellen en/of aanbevelingen op

gebied van IV/ICT in de functionele IV-lijn en in de hiërarchische lijn.

 • Het communiceren van relevante IV activiteiten en IV projecten;

 • Zorg te dragen voor relevante communicatie richting Gebruiker, Keyusers,

Superuser of sleutelgebruiker, Senior User of materiedeskundige.

 1. Beheersen van de Dienstverleningsovereenkomst met JIVC, door

 • Inzicht in de afname van IV-diensten binnen de organisatie en het kunnen

opstellen van een afnameprognose voor een volgende periode;

 • Het totaal van behoeften aan IV diensten qua omvang te houden binnen de ter

beschikking gestelde exploitatiebudgetten (of gestelde financiële kaders voor
baten/lastendiensten);

 • Het actief monitoren van het verloop van de realisatie van het EGB deel van de

DVO;
Pagina 3 van 6

 • In voorkomend geval corrigerende maatregelen doorvoeren om binnen de

financiële kaders te blijven;

 • Rapportage over deze onderwerpen aan de Decentrale IV Manager van het ZOG

van het TGB.

 1. Implementeren van de IV (transitie), door

 • Het binnen de geldende beleidskaders en richtlijnen introduceren van nieuwe IV

binnen het EGB (inclusief evt. aanpassingen in de bedrijfsvoering);

 • Het vrij laten maken van benodigde capaciteit bij de gebruikersorganisatie om IV

transitie plaats te kunnen laten vinden;

 • Het oplossen van eventuele knelpunten aan gebruikerszijde die IV-transitie in de

weg staan;

 • het bewaken van de voortgang en kwaliteit van IV-projecten.

 1. Adviseert en ondersteunt de C-EGB op het gebied van informatievoorziening,

door

 • Bij te dragen aan de BPB-producten (Bedrijfsplannen en Bedrijfsrapportages van

het EGB);

 • Het appreciëren van alle (ingekomen) stukken m.b.t. IV (zoals: Nota’s,

vergaderstukken MT etc.);

 • Bij te dragen aan (antwoord)nota’s die betrekking hebben op IV/ICT

onderwerpen;

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting m.b.t.

informatievoorziening;

 • Het opstellen van verbetervoorstellen en aanbevelingen op gebied van IV/ICT.

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan: de functionele lijn (Decentrale

IV Manager DGO);

 • Functionaris is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de Chef Staf;

 • Functionaris is het eenduidige en gemandateerde aanspreekpunt namens de

Commandant EGB voor de Decentrale IV Manager;

 • Kaders: Beleid en richtlijnen op het gebied van IV van HDIO (HDBV) en overige

Procesmodeleigenaren (beleidsverantwoordelijken) en aanvullende kaders van de
IV Manager CDC en/of de Decentrale IV Manager ZOG TGB;

 • Functionaris neemt beslissingen over: de aanpak van de werkzaamheden, keuze

van methoden, de inhoud van bijdrage(n)/voorstellen, de wijze van
communiceren, het onderhouden en opbouwen van relaties en over de afname,
inzet en gebruik van IV-diensten.
KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN

 • Brede theoretische kennis van het vakgebied;

 • Ervaring met het zelfstandig bijdragen in de ontwikkeling van

informatiebeleid en automatiseringsbeleid in een zorgomgeving;

 • Ervaring met het organiseren van ICT beheerprocessen, het managen van

projecten en het financieel ramen van investeringen; Zijn er voorbeelden
aan te dragen welke ICT beheersprocessen
Pagina 4 van 6

 • Kennis van strategische besluitvormingsprocessen en de doorvertaling

naar tactische en operationele doelstellingen;

 • Ervaring met het aggregeren van informatie en het samenstellen van

managementrapportages;

 • Up to date kennis van de geautomatiseerde informatiesystemen binnen

een zorgomgeving;

 • Kennis van informatiebeveiliging m.b.t. de zorg.

 • Analytisch en helder communicerend.

 • Goede schriftelijke en contactuele vaardigheden.

 • Klantgerichte instelling.

 • Ruime mate van zelfstandigheid.

KWALIFICATIES

Kennis/Opleidingseisen

 • relevante opleiding op HBO-niveau Informatica

Ervaring

 • Enige ervaring wenselijk met bedrijfsvoering bij Defensie (en/of overheid)

en de daarmee samenhangende informatievoorziening.

 • Tenminste 5 jaar ervaring als IV manager

Screeningsniveau
B
Periode
6 maanden voor maximaal 1002 uur met optie op verlenging, zonder
afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of
minder worden. 1002 uur is slechts indicatief.

Standplaats
Utrecht

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  23-10-2015 15:15
  Plaats
  Abcoude

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-10-2015 17:44
  Plaats
  Hattem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-10-2015 12:31
  Plaats
  Apeldoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten